Copy
VBU Nyhetsbrev 2021
Se mailet i din webbläsare
Nyhetsbrev VBU januari 2021
                                                                                      
Föreningen blir digital                   
Redan i december höll Västra Götaland sin första digitala samtalskväll. Den lyckades över förväntan och regionen fortsätter med digitala träffar även om förhoppningen är att också kunna återuppta de vanliga träffarna.
 
Skåne hade sin första digitala träff 25 januari och Norrköping planerar att hålla sin första februari.
 
Den 25 januari höll också region Stockholm en digital samtalskväll öppen för samtliga medlemmar. Vi hoppas kunna fortsätta med dem då det är ett sätt för medlemmar utanför de regioner där vi har samtalskvällar på plats att kunna delta.
 
Hör av er om ni har kommentarer eller tips rörande samtalskvällarna.
 
Nordisk studie om jämställdhet
Inom ramen för vårt nordiska samarbete gör vi en studie om jämställdhet inom familjepolitiken, Nordic Gender Equality Study, initierad av Foreningen Far i Danmark. Studien syftar till att få fram statistik om just jämlikhet inom föräldraskapsfrågor. Resultatet hoppas vi kunna använda inom det fortsatta politiska arbetet. För att vi ska kunna använda resultatet behövs det rätt många svar. Missa inte att fylla i den och skicka gärna länken vidare till andra föräldrar. Man behöver inte vara medlem i föreningen och kan vara helt anonym.
 
Länk till undersökningen hittar du här: https://bit.ly/3sPHT2h
 
Stödtelefonen
I januari hölls det ett antal utbildningstillfällen i hur man svarar i stödtelefonen och hur tekniken fungerar. Fler tillfällen planeras under våren efter behov. Vi behöver fortsättningsvis fler volontärer till stödtelefonen då vi vill utöka antalet dagar och timmar som den har öppet. Är du intresserad kan du anmäla dig till Gunnel, gunnel.alderholm@vbu-se.se.
 
Det politiska arbetet
Vi har haft digitala möten med Barnafrid vid Linköpings universitet,  Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Vi har varit nöjda med att kunna framföra vad vi står för och vårt program. Även om diskussionerna varit öppna och konstruktiva tycker vi inte alltid lika. Speciellt i frågan om barnets fria vilja har vi olika uppfattningar där vi säger att den vilja barnet uttrycker inte nödvändigtvis är barnets fria vilja. Barnkonventionen anser vi är tydlig i att man måste försäkra sig om att det är just barnets fria, opåverkade vilja.
 
In skrivande stund pågår arbetet med vårt remissvar på utredningen En hållbar socialtjänst som ska vara inne första februari.

Första gången i Dagens Nyheter
Vi har lämnat in ett antal debattartiklar och repliker till Dagens Nyheter och aldrig fått in något förrän nu då vår replik, ”Överbelastad socialtjänst klarar inte att ta över vårdnadstvister från tingsrätterna” - DN.SE, publicerades. Juristerna som skrev  debattartikeln menade att domstolen inte är rätt forum att lösa vådnadstvister vilket vi håller med om. Däremot håller vi inte alls med om deras föreslagna lösning att föra över vårdnadstvisterna till socialtjänsten. Det är en katastrofalt dåligt förslag tycker vi och också flera andra debattörer.
 
På gång
Sverker Siktröm, professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet och styrelsemedlem i VBU berättar om sin forskning om hur fysiskt och psykiskt våld uppfattas av den som upplevt det jämfört med en person som läst om det i ett streamat FB- evenemang den 3 februari kl 19. Mer info kommer.
 
De 12 februari hålls ett öppet riksdagsseminarium sponsrat av Martina Johansson (C) där bl.a. Malin Bergström berättar om Elvis studien vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Det är den studien som förenklat säger att växelvis boende är bäst vid separationer.

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland har bett oss hålla en online föreläsning om de frågor vi sysslar med. Preliminärt datum är 11 mars. Mer info kommer.
 
Årsmötet planeras att hållas i Stockholm lördagen 20 mars. Det blir troligtvis digitalt.
 
Vårens föreningsmöte i Göteborg lördagen 17 april hoppas vi kunna hålla på plats. Varmt välkomna.
 
Styrelsen

VBU’s stödtelefon
Vår stödtelefon är öppen helgfria tisdagar kl 19.00-21.00.
Välkommen att ringa oss på nummer 010-188 4920.
 
Copyright © 2021 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige, All rights reserved.


Avregistrera dig från detta nyhetsbrev   Uppdatera dina uppgifter

Email Marketing Powered by Mailchimp