Copy
Hea lapsevanem!

Uus õppeaasta algas koolile mitme uuendusega: lastevanemate nõukogu ja erakooli nõukogu heakskiidul läksime üle viiele vaheajale ning hindamine muutus trimestripõhiseks. Õppetööd korraldame aga nüüdsest kooliosade kaupa: algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi osa koordineerivad eraldi õppejuhid. See uuendus võimaldab paremini keskenduda eri kooliosade vajadustele.

Kooliaasta esimestesse kuudesse on mahtunud juba palju õnnestumisi, mille kohta saate lugeda siitsamast uudiskirjast ja ka
kodulehelt.

Praegu tegutseme mitme olulise eesmärgi nimel. Selle õppeaasta üks prioriteet on luua koolis õhkkond, mis innustaks ja arendaks nii õpilast kui ka õpetajat senisest veelgi enam. Õppetöö meetodid peavad toetama õpioskuste kujunemist ja heade õpitulemuste saavutamist. Seda silmas pidades loome rohkem võimalusi, et õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond ja lapsevanemad saaksid jagada omavahel kogemusi ning võiksid olla üksteisele abiks.

Järgmise poole aasta jooksul pöörame tavapärasest suuremat tähelepanu hilinemistele, puudumistele ja distsipliinile. Soovime koostöös peredega hoolitseda selle eest, et nii õpetaja kui ka õpilane võiks koolis keskenduda ettenähtud tegevustele.

Peagi algav koolivaheaeg võimaldab õpilastel pisut hinge tõmmata ja uut energiat koguda. Kui Teie lapsel on vaheajaplaanid veel tegemata, tutvuge kindlasti
Audentese huvikeskuse linnalaagri kavaga. Laager pakub lapsele sügispuhkuse ajaks põnevaid ettevõtmisi.

Soovin kõigile kosutavat koolivaheaega!

Ahto Orav
Audentese erakooli direktor

Riik soovib piirata erakoolide rahastamist
Põhiseaduse kohaselt on vanemal oma lapse hariduse asjus valikuõigus. Erakoolid on möödunud aastakümnete jooksul seda valikut Eesti hariduses mitmekesistanud, andes vanemale vabaduse leida lapsele kool maailmavaate, suunitluse, süvaõppe, õpimeetodite jm aspektide alusel.
Loen edasi

Kadri Green: „Tõden rõõmuga, et minu tööl on nähtavad tulemused“
Uurisime e-gümnaasiumi õppenõustajalt Kadri Greenilt, milles seisneb tema igapäevatöö ning mis talle töös ja elus rõõmu valmistab.

Loen edasi

IB üksuses alustas tööd kaks uut välisõpetajat
Meie IB kogukond kasvab ja muutub iga aastaga üha rahvusvahelisemaks. Paljud välismaalased naudivad Eesti kaunist loodust ja tegusat õpetajaelu. Need on ka põhjused, miks kaks meie uut välisõpetajat on jäänud Eestisse tunduvalt kauemaks, kui nad alguses plaanisid.

Loen edasi

Toetame õpiraskustega last kahel tasandil
Iga meie kooli vastuvõetud laps peab tundma end väärtuslikuna ning saama oma potentsiaalile vastavat õpetust ja kasvatust. Selle võimaluse tagamine on koolile vastutusrikas ülesanne.

Loen edasi

Pikapäevarühm asub uutes ruumides

Pikapäevarühm on mõeldud 1.–4. klassi õpilastele, kes osalevad pärast tunde huviringis või treeningul ja vahepeal koju ei lähe. Sellest õppeaastast tegutseb pikapäevarühm uutes ruumides, mis asuvad väikese koolimaja esimesel ja nullkorrusel.

Loen edasi

Väikese koolimaja fuajee ja söökla said uue ilme
Alanud õppeaastaks andsime väikese koolimaja fuajeele ja sööklale värske ilme, mida luues lähtusime Audentese uuest visuaalsest identiteedist.

Loen edasi

Sügis algas meeleolukalt
Septembri kolmandal nädalal toimus koolis mitu sügise algusele pühendatud üritust.

Loen edasi

Linnalaager muudab vaheaja meeldejäävaks
Audentese huvikeskus korraldab juba aastaid linnalaagreid lastele, kes soovivad vaheaja veeta loovalt, arendavalt ja tegusalt. Laagrisse on oodatud lapsed nii Audentese koolist kui ka mujalt.

Loen edasi

Ees ootavad põnevad sündmused

Koolis on õppimise kõrval oluline koht ka üritustel. Meie kooli ettevõtmised toetavad koolitööd ja annavad õpilastele võimaluse eneseteostuseks.
Peagi saab koolipere osaleda mitmel traditsioonilisel ja haaraval üritusel.

Loen edasi
Audentes meedias
Audentese erakool avas õuesõppe klassi
Erakooli direktor Ahto Orav Vikerraadio saates Reporteritund
Erakoolidesse on soovijaid kordades rohkem kui kohti
Copyright © 2015 Audentese Erakool, Kõik õigused kaitstud.

Ma ei soovi seda uudiskirja    Uuendan oma andmeid

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook