Copy
Head lapsevanemad!

Taas on üks õppeaasta lõpusirgele jõudnud ja jäänud on veel viimased toimetused. Vaheklasside õpilased saavad selle nädalaga koolitööle joone alla tõmmata ja neid ootab ees mõnus suvepuhkus. Usun, et õppeaasta jooksul kogutud teadmised ja oskused on loonud hea pagasi järgmisse klassi või kooliastmesse liikumiseks. Põhikooli lõpuklassid peavad veel läbima pingelise eksamiperioodi, seetõttu tuleb neil lõpuaktust kaks nädalat oodata.

Selja taha on jäänud igati edukas ja positiivseid emotsioone pakkunud kooliaasta. Sellesse on mahtunud väga palju toredaid üritusi ja õnnestunud ettevõtmisi, aga loomulikult ka ohtralt avastamisrõõmu ning uute teadmiste ammutamist.

Meeleolukate ürituste poolelt jäävad seda kooliaastat kindlasti iseloomustama gümnaasiumi suurüritus „Helisev Audentes“, põhikooli playback show, Põhjamaade sümfooniaorkestri jõulukontsert „Erilisena sündinud“, samuti teatrikuu konkurss „Teeme ise teatrit“ ning selle raames etendunud näidend „My Fair Lady“, mille IB õpilased tõid lavale kostümeeritult ja suurepärases inglise keeles. Eredalt on meelde jäänud ka algkooli kevadball ja 4. klasside lõpuüritused. Kindlasti väärib veel märkimist tõsiasi, et uues formaadis on taassündinud õpilasesinduse Ko²lileht.

Teadmisi, kogemusi ja oskusi said nii õpilased kui ka õpetajad mitmesuguste kooli algatatud ettevõtmiste käigus. Jaanuaris toimus maailmahariduse nädala raames IB õppe üksuse eestvedamisel ja ÜRO Eesti esinduse kaasabil ÜRO simulatsioonimäng Mini Model United Nations, kus eri riikide delegaadiks kehastus 33 õpilast seitsmest eri koolist. Sellel aastal oleme osalenud aktiivselt ka õpirändeprojektides: meie õpilased ja õpetajad on lülitunud suisa kolme Erasmus+ projekti. Selleks et õppimine oleks veelgi põnevam, kutsusime ellu nutikate digiõppe rakenduste loomise konkursi.

Kool on viimase aasta jooksul tublisti arenenud, ka meie kooli soovijate arv on üha kasvanud. Tänavu esitati meie 1. klassi astumiseks rekordarv vastuvõtuavaldusi ja erandkorras otsustasime avada järgmisel õppeaastal kolm esimest klassi. Vaheklassidesse laekunud avalduste hulk on samuti viimaste aastate suurim ja üha enam õpilasi tunneb huvi meie gümnaasiumi rahvusvahelise IB õppekava vastu. Selline usaldusväärsuse kasv on tunnustus, mis räägib kogu koolipere hästi tehtud tööst.

Tänan kõiki meie tublisid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes on muutnud selle kooliaasta toredaks ning meeldejäävaks. Me saame üheskoos väga hea tundega siirduda kosutavale suvepuhkusele, et sügisel taas värske hoo ja energiaga alustada.

Soovin kõigile kaunist suve ja rõõmsat taaskohtumist uuel õppeaastal!

Ahto Orav
Audentese erakooli direktor

Erakooliseaduse muudatus mõjutab erakoolide rahastamist
Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada õpilastele hariduse kättesaadavus ja luua selleks vajalik koolivõrk. Kui riigi- ja munitsipaalkoolid ei vasta lapsevanemate ootustele või lapse erivajadustele, siis on võimalik valida ka erakoolide vahel. Praegu rahastab riik kõiki koole ühe põhimõtte järgi, jagades rahastamise kolme ossa.

Loen edasi

Külli Relve: „Kunagi ei teki küsimust, et kas töö, mida teen, on ikka vajalik“
Reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja Külli Relve on meie koolis töötanud juba üle 15 aasta. Ta leiab, et võrreldes teiste elu jooksul peetud ametitega on õpetajatöö tõepoolest eriline ja mõttekas.

Loen edasi

Erasmus+ projekti õpilasvahetus toimus Audenteses
9.–13. mail võõrustas Audentes Erasmus+ projekti „Säästev tootmine ja tarbimine“ raames meie partnerkoolide 47 õpilast-õpetajat. Programmi korraldamisse olid kaasatud kõik need Audentese õpetajad ja õpilased, kes olid juba mõnes õpilasvahetuses osalenud või kes veel plaanisid osaleda.

Loen edasi

E-gümnaasium osales rahvusvahelises projektis
Sellel õppeaastal võttis Audentese e-gümnaasium osa Nordplus Adulti programmi raames toimunud rahvusvahelisest projektist „Õpetajate ja koolijuhtkonna professionaalsete oskuste arendamine e-õppe läbiviimisel: parimad kogemused ja praktikad“.

Loen edasi

VEPA mäng õpetab käituma
Tervise Arengu Instituut rakendab Eesti koolides VEPA (lühend väljendist „veel paremaks“) käitumisoskuste mängu (PAX Good Behavior Game), mis aitab õpetajal tulla klassi kui tervikuga toime, ilma et ta peaks igale korrarikkumisele eraldi reageerima.

Loen edasi

Talgud Paunkülas ja Audentese linnakus
IB õppekavva on põimitud lisaks tavatundidele arvukalt ühiskondlikku tegevust ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvatavaid ettevõtmisi. Noored panustavad diplomiõppe ajal oma energiat 150 tunni ulatuses klassivälisesse töösse, lüües kaasa vabatahtlikuna ja osaledes heategevuses.

Loen edasi

Koolipere tähistas Audentese sünnipäeva
Kooli aulasse sünnipäevaaktustele kogunesid 16. mail kõik kooliastmed. Iga klass oli kingituseks kooli raamatukogule kaasa võtnud uhiuue raamatu, mis pakuks huvi koolikaaslastele ja kutsuks lugema.

Loen edasi

Vastuvõtt 2.–9. klassi on alanud
Kui seni mujal õppinud laps soovib 2016/2017. õppeaastal jätkata kooliteed Audenteses, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita kooli vastuvõtu avaldus. Avaldust saab esitada 7. juunini.

Loen edasi

Suvepuhkus algab linnalaagris!
Juunis pakub traditsiooniline linnalaager lastele meeldejäävaid elamusi ja mitmekülgset tegevust ning annab avalöögi pikale suvepuhkusele. Laagrisse on oodatud lapsed nii Audentese koolist kui ka mujalt.

Loen edasi

Erakooli lõpuaktused
  • IB lõpuaktus 10. juunil kell 14;
  • põhikooli lõpuaktus 21. juunil kell 12;
  • e-gümnaasiumi lõpuaktus 20. juunil kell 15.
Aktused toimuvad suure koolimaja aulas. Õnnitlemine ja klasside pildistamine toimub vahetult pärast aktust.
Audentes meedias
Erakoolidesse soovijate arv kasvas veelgi
Copyright © 2016 Audentese erakool, Kõik õigused kaitstud.

Ma ei soovi seda uudiskirja    Uuendan oma andmeid

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook