Copy
In deze nieuwsbrief:
Tips rekenen, uitje met je pupil, interview mentor, nieuwe ontwikkelingen bij School's cool Amsterdam en meer!

 
 

          
 
EEN NIEUWE DATABASE IN 2016!

School’s cool Amsterdam is in 2016 gestart met een fonkelnieuwe database. Als mentor zul je dit merken doordat je vaker benaderd zult worden over het verloop van je mentoraat. Dit komt omdat het nieuwe datasysteem School’s cool beter in staat stelt mentoren, leerlingen en mentoraten te volgen.
Het systeem  documenteert in welke fase je zit van je mentoraat (begin, halverwege of eind) en laat zien of het tijd wordt dat jij en je pupil de begeleiding gaan afronden. 
Daarnaast wordt bijgehouden wie bij welke trainingen en bijeenkomsten aanwezig is geweest en hoe het opleidingsprofiel van elke mentor eruit ziet.  
In de toekomst zullen ook de aanmeldings- en inschrijfprocedures voor trainingen en evenementen eenvoudiger gaan en niet meer via de oude manier van een mailtje naar info@schoolscoolamsterdam.nl. 
Via een  directe, simpele link naar een aanmeldingsformulier die de gegevens automatisch naar het datasysteem stuurt. Zo worden administratieve fouten gemakkelijker voorkomen. 
Die vernieuwing komt eraan, maar is voor de eerst komende maanden nog even toekomstmuziek.

 
 
NOG MEER VERNIEUWING DOOR ONDERZOEK SARDES

De eerste drie maanden van 2016 zullen in het teken staan van onderzoek naar een nieuw mentoraatsvolgsysteem voor School’s cool Amsterdam. Senior en junior onderzoekers Joke Kruiter en Hester Fukkink van onderzoeksbureau Sardes uit Utrecht zullen het onderzoek uitvoeren in samenwerking met projectcoördinator Els Tolk namens School’s cool. Joke en Hester hebben veel ervaring op  het gebied van onderzoek naar evaluatie instrumenten in het onderwijs. Zij hebben nu de opdracht een gebruiksvriendelijke instrument te ontwikkelen dat inventariseert waaraan door elk afzonderlijke mentor en pupil wordt gewerkt, waarin de belangrijkste winst- en successen liggen, waar die nog beter zouden kunnen  en welke knelpunten die successen in de weg zitten. Als het onderzoek klaar is, moet er een aantrekkelijk en werkbaar instrument liggen dat School’s cool op vaste momenten in een mentoraat zal rondsturen.
De werkzaamheden bestaan uit drie fasen: Eerst wordt gekeken voor wie het instrument allemaal is bedoeld: voor alleen mentoren, of ook voor ouders en pupillen. Om dit uit te testen worden gesprekken gevoerd met een klein groepje ouders en kinderen.
In de tweede fase wordt een aantal mentoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan een testgroep die het nieuwe instrument gaat beoordelen op bruikbaarheid en volledigheid. 
In fase drie worden ook de basisscholen bij de evaluatie van het instrument betrokken en wordt een groep Intern Begeleiders en leerkrachten ondervraagd.
Is dat allemaal gebeurd, dan zal er een professioneel, degelijk getest instrument klaar liggen, vooralsnog bedoeld voor School’s cool Amsterdam, maar in de toekomst wellicht ook te gebruiken door andere belangstellende vestigingen in het land.


VO-MENTORATEN VOOR DIEMENSE VMBO-LEERLINGEN

De gemeente Diemen subsidieert huidig schooljaar 10 VO-mentoraten voor leerlingen uit klas 3 of 4 die wonen in Diemen en zitten op het VMBO in Zuidoost. Diemen zelf heeft binnen haar gemeentegrenzen geen VO-scholen. De meeste van haar leerlingen gaan  naar VO-scholen in Amsterdam Oost, Zuidoost, of in de omliggende gemeenten. Diemen is al jaren een trouw afnemer van onze basisschoolmentoraten. In 2015 zijn er daar 15 van gerealiseerd. Nu komen er dus nog 10 mentoraten bij voor leerlingen die zitten op het VMBO. 
In Diemen kan het dus gebeuren dat een VO-leerling een coach krijgt die vroeger in groep 7 of 8 ook al een mentor heeft gehad.  Daniël is zo’n leerling. Hij zit op de Openschoolgemeenschap Bijlmer, het OSB, en is in december gekoppeld aan een coach van School’s ool. Hij meldde zich aan, omdat hij destijds zulke goede ervaringen had met zijn mentor. Toen had hij steun nodig bij leren plannen en iemand die hem hielp zijn huiswerk te maken. Nu wil hij graag dat zijn coach hem helpt om de vakken waar hij onvoldoende voor staat op te krikken voor zijn eindexamen, en natuurlijk bij het vinden van een vervolgstudie in het MBO, want hij heeft nog geen idee wat hij moet worden en hij moet zich over een paar maanden al bij een vervolgopleiding  inschrijven! 
Diemen is de eerste opdrachtgever van School’s cool die naast basisschoolmentoraten ook mentoraten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs subsidieert. De gemeente verschaft haar jongeren dus gedurende hun volledige schoolperiode een vangnet in de vorm van mentorbegeleiding. Daarmee neemt zij een voorsprong op Amsterdam.


ALLIANTIE MET VOETBALCLUBS

Wat moet een voetbalclub met mentoren van School’s cool? Bij voetbalclub Zeeburgia zijn ze inmiddels aan het idee gewend.  Spelers, veelal uit groep 8 van de basisschool, worden door hun coach van Zeeburgia voorgedragen voor een mentor van School’ s cool. Het zijn jongens die niets liever doen dan voetbal spelen en moeite hebben om daarnaast hun aandacht te richten op  hun school, hier weinig steun bij krijgen vanuit thuis en vanwege allerlei redenen extra risico lopen om af te glijden in het voortgezet onderwijs.  
Vanuit School’s cool zorgt mentorcoördinator Vildan Kolic, zelf fervent voetballer en student 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HvA, voor de koppeling van deze jongens aan een 
mentor en voor de begeleiding van de mentoraten. Eind vorig jaar zijn er 4 voetballers gekoppeld en 
inmiddels met hun mentor gestart. 
Na Zeeburgia heeft voetbalclub Duivendrecht ook al gemeld belangstelling te hebben voor deze 
succesformule. Welke club volgt..?!


GOUDEN BAL, GOUDEN IDEE?

Om mee te doen aan de gouden balverkiezing hoef je als het aan onze directeur Thea Bendt ligt, voortaan geen Messi of  Ronaldo meer te heten. Zij stuurde naar burgermeester Van der Laan het idee om een gouden balverkiezing te houden voor alle voetballertjes in Amsterdam. Het gaat dan niet om de beste voetballer, maar om welk team het meest opvalt door geweldloze communicatie en sportief gedrag op het veld en zo voorbeeld kan zijn voor het Jeugdvoetbal in Amsterdam. Thea heeft al een uitnodiging gehad om haar idee op het stadhuis te komen toelichten.
Er liggen al voorzichtige schetsen voor een plan om als School’s cool zelf een gouden bal in het leven te roepen voor Zeeburgia en andere voetbalclubs waar School’s cool een verbintenis mee is aangegaan en die teams hebben met  spelers met een mentor van School’s cool. Wordt in de toekomst vervolgd!!


RUBRIEK: MENTOR AAN HET WOORD

Marcel: Uiteraard heb ik mijn pupil KLM laten zien. We hebben een bezoek gebracht in de hangars bij Engineering & Maintenance. 
-> Illustratie: Marjolein Vink http://www.kidzkaffee.nl/ 
Mentor Marcel Chan werkt bij de KLM. Onlangs heeft hij zijn mentoraat in Amsterdam-Noord afgerond en is hij gestart met een nieuw mentoraat. Marcel vertelt ons over zijn motivatie om zich als mentor in te zetten voor een schoolkind in Amsterdam. Illustrator Marjolein Vink (tevens werkzaam bij KLM) hoorde over School’s cool en maakte speciaal voor ons de illustratie bij Marcel's verhaal
UITJES VOOR MENTOR EN PUPIL

De voorjaarsvakantie komt eraan, maar ook zijn er veel mentoren die aan het einde van hun mentoraat zitten en graag als afscheid nog iets willen ondernemen met hun pupil. School’s cool biedt verschillende mogelijkheden: 
 • Een uitje naar Nemo (een Sc brief als bewijs dat je Sc-mentor bent die je aan de kassa kunt tonen, ligt klaar op ons kantoor) 
 • Een bezoek aan het Tropenmuseum (tickets voor mentor en voor pupil voor jou en je pupil liggen klaar op ons kantoor)
 • School's cool heeft een Hortus kaart waarmee je de stadstuin gratis kunt bezoeken. Stuur een bericht naar info@schoolscoolamsterdam.nl om de kaart te reserveren.
 • Het paleis op de Dam is voor kinderen tot 18 jaar gratis de mentor betaalt 10 euro, met stadspas is het 9 euro of met de museum jaarkaart gratis. Voor openingstijden kijk op http://www.paleisamsterdam.nl/openingstijden
 • Museum Vrolik Anatomisch museum van het AMC. Denk: lichaamsdelen op sterk water. Gratis toegang.


Afbeeldingsresultaat voor rekenmachineGRATIS HULP BIJ UITLEG REKENSOMMEN

Een tip: Als je als mentor behoefte hebt aan assistentie bij het uitleggen van een specifieke rekensom of met rekenen in het algemeen dan kun je dagelijks in de middag aansluiten bij een van de vijf rekenwerkgroepen in de stad die gratis worden verzorgd door vrijwilligers en waar je gewoon zonder afspraak kunt binnen lopen met of zonder je pupil.

Er zijn adressen die je kunt vinden via de site: " Studiezalen West"  kijk op http://studiezalen.com/locaties voor locaties en tijden.

 
PROCEDURE AFRONDING MENTORATEN

Januari is de maand waarin veel mentoren hun mentoraat afronden. Het liefst zouden we met elk van hen een eindgesprek hebben, maar daar hebben we helaas te weinig menskracht voor.  Ter vervanging daarvan hebben we een vragenlijst gemaakt  die mentoren digitaal kunnen invullen en retour zenden. De vragenlijsst dient ertoe input te krijgen ter de verbetering van ons mentoraat. Ben je je mentoraat aan het afronden of was je voor de kerstvakantie al gestopt met je pupil,  stuur dan even een mail naar info@schoolscoolamsterdam.nl met de mededeling dat je stopt. Dan krijg je van ons de vragenlijst toegestuurd. De resultaten komen in het digitale dossier van je pupil.

DANK & AFSCHEID

Ons team heeft vanaf december de nodige wijzigingen ondergaan. Er zijn collega’s weggegaan en nieuwe bijgekomen: 
 
 • Nico Pilkes verliet School’s cool na een jaar enthousiaste stuwende kracht te zijn geweest bij het op de rails zetten van de VO-mentoraten in Zuidoost. Nico, bedankt! 
 • Karin de Lange moest na haar verhuizing naar Alkmaar helaas prioriteiten stellen en kiezen voor haar baan en haar studie, ten koste van haar werkzaamheden voor School’s cool die ze anderhalf jaar steeds met veel passie heeft verricht. Karin, bedankt! 


NIEUWE MEDEWERKERS

Vanaf mei 2015 zijn de volgende nieuwe vrijwillige collega’s ons team komen versterken.
Als mentor coördinator- alias senior mentorcoach: 
 • Mirjam Scholte (mentor coördinator Oost), werkzaam geweest bij Jeugdzorg
 • Ingrid Grimmelikhuizen (mentor coördinator Centrum en West), voormalig leerkracht voortgezet onderwijs
 • Nicolette Mensink (mentor coördinator Zuid), voormalig directeur van een zorginstelling
 • Ludmila Fedorenko (mentor coördinator hele stad) heeft een kunstopleiding en is voormalig management assistente. 
Als  junior mentorcoach:
 • Halime Kurt, stagiaire InHolland (mentor coördinator Centrum
 • Iris van Heeringen, stagiaire InHolland (mentor coördinator Oost)
 • Anne Maltha, stagiaire InHolland (mentor coördinator Oost)
 • Vildan Kolic, stagiaire HvA  (mentor coordinator voetbalclub Zeeburgia)
Als secretariaatsmedewerker:
 • Sheron Sadiekkhan, voormalig secretaresse bij een advocatenkantoor
 • Ramona de Wit, voormalig secretaresse bij verschillende bedrijven
 • Josiane Milobi, voormalig administratief medewerker.
 


 
ZÓ LEUK WAS HET!

Na de zomer vonden verschillende activiteiten plaats, voor mentor met pupil, voor het personeel en voor mentoren. Allemaal waren bijzonder geslaagd. 
 • Koken zonder pannen, ons uitje van mentoren en pupillen 
 • Workshop met entertrainer Ernst Reichrath op 15 september 2016
 • Etentje medewerkers 11 december 2015
 • Nieuwjaarstetentje van mentoren op 21 januari jl.
Hieronder een impressie: 
 
BELANGRIJKE  DATA VOOR 2016
 • Intervisie op donderdagavond 25 februari 
 • Voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 6 maart
 • meivakantie 30 april tot en met 8 mei
 • zomervakantie 16 juli tot en met 28 augustus 

De meeste informatie ontvang je van ons via mail. 
Daarnaast kun je ons altijd bellen of mailen mocht je iets willen vragen of delen. 
Wij ontmoeten je graag tijdens trainingen, workshops, intervisie bijeenkomsten en de nieuwjaarsreceptie. 

Tevens informeren wij je ook graag via Facebook.
Natuurlijk vinden we het leuk als je ons 'liked' op Facebook.
En ook zonder Facebook account kun je onze Facebook pagina bezoeken en de informatie lezen, via Google en/of onderstaand webadres:
https://nl-nl.facebook.com/schoolscoolamsterdam?fref=nf

Beste lezer

Wij hopen je met dit schrijven van dienst te zijn en wensen iedereen alvast een heel fijne voorjaarsvakantie toe!