Copy
Newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní
Otvoriť správu v novom okneSpráva a videozáznam | Ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí


Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku organizovali dňa 28. mája 2014 v Park Inn Danube Hotel Bratislava tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému Ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí

Na treťom zasadnutí Verejnej komisie diskutoval Daniel Sobel, ktorý pôsobí ako hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne, s členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania, práva a ľudských zdrojov o tom, ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí v Anglicku a tiež o tom, aká je situácia na Slovensku.

Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie zhrnuli do správy, ktorú predkladáme vo formáte PDF na stiahnutie tu.Správu z tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, videozáznam z workshopu a ďalšie súvisiace výstupy nájdete na webe tu.      

 

Zverejnili sme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve

Nové školstvo zverejnilo dňa 30. júna 2014 návrhy ministerstva školstva, v ktorých rezort zdôvodňuje plánované zmeny štyroch kľúčových zákonov upravujúcich vzdelávanie v materských, základných a stredných školách.

Ministerstvo chce konkrétne návrhy na zmeny zverejniť až po letných prázdninách, po ukončení vnútrorezortnej diskusie. Keďže sa však o nich už živo diskutuje v médiách, sprístupnili sme ich verejnosti v plnom znení (zo dňa 19. 6. 2014), spolu s našim krátkym komentárom.

V základných školách sa aj naďalej počíta s triedami, do ktorých sa budú vyčleňovať slabší či problémoví žiaci preto, aby „dobehli“ ostatných spolužiakov, resp. aby tým šikovným pri vyučovaní nezavadzali. Toto opatrenie možno považovať za presný opak toho, o čo sa snažia moderné vzdelávacie systémy v krajinách, ktoré by sme v oblasti vzdelávania radi dobehli.

 

      


Tento newsletter a v ňom zmienené aktivity sú súčasťou projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.