Copy
Newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní
Otvoriť správu v novom okne


Nové školstvo | Pozvánka na workshop: Inklúzia je spoločná vec

Nové školstvo v spolupráci s koalíciou Za rovnosť vo vzdelávaní a ďalšími partnermi si Vás dovoľuje pozvať na workshop na tému INKLÚZIA JE SPOLOČNÁ VEC, ktorý sa bude konať pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej dňa 10. októbra 2014 v Bratislave.

Na workshope budú prezentované skutočné príbehy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré narážajú na bariéry v školskom vzdelávaní. Príbehy vo forme advokačného manuálu pre rodičov spracoval tím expertov Nového školstva. Taktiež budú prezentované snahy skupín rodičov detí so zdravotným postihnutím o ich začlenenie do škôlok a škôl a prekážky, na ktoré narážajú.

Skúsenosti s procesom inklúzie v školách v Českej republike predstavia hostia z občianskeho združenia Rytmus. O tom, ako postupovať na Slovensku, budú diskutovať členovia koalície Za rovnosť vo vzdelávaní.

Pozvánku na workshop, vrátane registračného formulára, nájdete na webe Nového školstva tu.


      
 


Výstava fotografií | Sme ako vy

Spoločnosť Downovho syndrómu a fotografka Marta Földešová Vás srdečne pozývajú na výstavu fotografií. Približuje každodenný život s Downovým syndrómom. Jej cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto ochorení, a propagovať ich právo na aktívny a dôstojný život v bežnom prostredí. Výstava sa koná konať v termíne 12. - 30. septembra 2014 v priestoroch budovy úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne.Viac informácií nájdete v pozvánke na webe Spoločnosti Downovho syndrómu tu.

 

      
 


Výstava fotografií | Trochu iný príbeh

Raná starostlivosť a fotograf Peter Župník Vás srdečne pozývajú na výstavu fotografií. Jej cieľom je poukázať na to, že rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sú medzi nami a žijú svoj TROCHU INÝ PRÍBEH. Výstava sa koná v termíne 3. - 26. septembra 2014 v K.Gallery na Ventúrskej 8 v Bratislave.Viac informácií nájdete v pozvánke na webe Ranej starostlivosti tu.

 

    Tento newsletter a v ňom zmienené aktivity sú súčasťou projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.