Copy
IZ-flits december 2016
View this email in your browser

Samen werken aan meer waarde voor de stad

 

Een stad waar het borrelt en leeft creëren we samen. Met inwoners, (sociaal) ondernemers, maatschappelijke organisaties, stadsmak(k)ers, onderwijs, bestuur, raad en ambtenaren. De gemeente Zwolle nodigt iedereen uit met initiatieven te komen die de stad mooier, beter, leuker en socialer maken. Samen maken we ons sterk om die ideeën te realiseren. Zo zetten we in op meer waarde voor de stad en op delen, verbinden en leren. Een Initiatiefrijk Zwolle vormen we met z’n allen. Zwolle, stad van initiatiefnemers!
Gidsteam: 'Het blikveld wordt breder’
 
Twaalf medewerkers van de gemeente Zwolle vormen het gidsteam. Vanuit verschillende vakgebieden ondersteunen zij stedelijke maatschappelijke initiatieven van inwoners. Zij gidsen deze initiatieven langs de juiste plekken in de gemeentelijke organisatie, brengen initiatiefnemers in contact met de juiste netwerken en helpen collega's wanneer zij met een initiatief ergens tegenaan lopen. Hoe kijken de leden van het gidsteam naar hun rol? Werkt deze opzet? Twee leden vertellen over hun ervaringen. Lees het hele interview
 


Nieuwe reeks: Samenwerkende partijen in de stad

In elke IZ-flits vind je de komende tijd een interview met een stadsmaker. Zo krijg je een waardevolle inkijk in hoe zij initiatieven opstarten en/of begeleiden. De eerste in rij is Ruth Deddens.

Ruth is adviseur bij Arcon, een organisatie die de eigen kracht van mens en samenleving ondersteunt. In haar werk begeleidt en adviseert Ruth vaak (kleine) initiatieven. Eén van haar interesses is Burenbeleid. ‘Dat wat niet genoemd wordt maar op een natuurlijke manier tot stand komt. Daar zit de kracht van de samenleving.’
 


Op de agenda...
Boost Zwolle 

Kom 9 januari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur naar de speciale nieuwjaarseditie van Boost Zwolle. De locatie is nog niet bekend en volgt nog.
 
Boost Zwolle is bedoeld voor alle Zwollenaren die (van onderop) de stad bruisender en leefbaarder willen maken. Zwollenaren krijgen de gelegenheid hun initiatief, idee, vraagstuk te tonen of uit te bouwen. De aanwezigen fungeren als een “denktank-ter-plekke” met mogelijkheid tot langere betrokkenheid. Zo kan het lokale netwerk van Zwolle met elkaar verbonden worden.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de Facebookpagina van Zwolle in Transitie.
Initiatief in de schijnwerpers...
Pop-up restaurant Happietaria Zwolle
Wat houdt het initiatief in?
Pr-medewerker Karen Snijder: ‘Happietaria Zwolle is een pop-up restaurant, dat volledig wordt georganiseerd en gerund door vrijwilligers en studenten van verschillende opleidingen. De winst gaat naar het goede doel! Happietaria Zwolle wil in een maand tijd 10 duizend euro ophalen voor het tegengaan van de seksindustrie in Mumbai. International Justice Mission zet zich in voor deze slachtoffers en biedt hun goede nazorg. Met de opbrengsten van Happietaria Zwolle kunnen de bevrijde kinderen bouwen aan een nieuwe toekomst.’
Wat drijft je om dit op te pakken?
‘Samen uit eten staat voor gezelligheid en voor tijd met elkaar doorbrengen. Ik vind het mooi dat we dat met dit project kunnen bieden. Daarnaast vind ik het tof dat we zo deze kinderen in Mumbai kunnen redden en hen een ander leven kunnen bieden. Dit onderscheidt ons restaurant van andere restaurants en daar word ik enthousiast van. Naast het leveren van een bijdrage aan de stad, dragen we tegelijkertijd iets bij aan de strijd tegen mensenhandel en dat vind ik een prachtige combinatie.’
 
Happietaria Zwolle gaat open van 10 februari t/m 10 maart. Er is nog geen locatie. Weet jij een leegstaand pand, het liefst met (horeca)vergunning? Mail dan naar
huisvesting@happietaria-zwolle.nl.
www.happietaria-zwolle.nl 
 
In de praktijk….
‘samenwerken doe je vanuit vertrouwen’

De Spoorzone moet een nieuw, bruisend deel van Zwolle worden. De gemeente Zwolle heeft 100 miljoen euro om te investeren in de bouw van een busbrug, een nieuw busplatform, fietsenstallingen en de inrichting van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde. Wat betekent zo’n investering voor het gebied Hanzeland en voor de stad? ‘Die vraag wilden we met verschillende partijen in de stad en in het gebied oppakken’, zegt gebiedsontwikkelaar Anne-Marie Mosterman van de gemeente Zwolle. Verschillende partners, waaronder vastgoedeigenaren, kantoorcomplex-ontwikkelaren, woningbouwverenigingen, Hogeschool Windesheim en Hanzeland bewoner Robert Colijn meldden zich. Toen diende een volgende vraag zich aan: hoe gaan we het samenwerkingsverband formaliseren? In eerste instantie niet, vond Colijn. ‘Je legt iets vast omdat je er grip op wilt hebben. Maar samenwerken doe je vanuit vertrouwen. Pas als je risico’s loopt, ga je zaken vastleggen. Zo volgt vorm, functie.’ Lees het hele interview
 
Inspiratie
 
Op onze inspiratiepagina vind je veel bronnen waaruit je inspiratie kunt halen. In de boekenkast vind je bijvoorbeeld: 
Evaluatie Zwolse Brugwachtershuisjes 2015-2016
Initiatiefnemers Anne Marth Kuilder en Gooitske Zijlstra van het project "Waar wacht je op?!" geven een overzicht van alle functies en ontmoetingen die zijn georganiseerd in de vijf leegstaande brugwachtershuisjes. 
'Wat volgens ons het project tot een succes maakt is de kleine schaal van de huisjes, ons doel om te experimenteren met zoveel mogelijk nieuwe functies voor de zichtlocaties in de stad en de weinige, maar duidelijke spelregels die we hebben voor potentiële initiatiefnemers. Hierdoor is het voor veel mensen gemakkelijk om in te stappen in het project. We zijn de gemeente Zwolle en al onze andere samenwerkingspartners in de stad dankbaar dat ze ons helpen om van dit project echt iets bijzonders te maken. Uiteraard hadden we niet zo’n vliegende start kunnen maken zonder de bijdrage van Stichting Doen en Initiatiefrijk Zwolle! In gesprek met gemeente Zwolle heeft zij ons voor nog een jaar de sleutels toevertrouwd, we zijn aan het kijken hoe we de funding van het project rond kunnen krijgen en zijn we op zoek naar partners die de huisjes willen adopteren. Om op die wijze duurzamer te programmeren.'(Citaat uit het nawoord)
 

contact: initiatiefrijk@zwolle.nl
Bianca Meekers, programmaregisseur

Copyright © 2016 Gemeente Zwolle, Alle rechten voorbehouden.