Copy
IZ-flits april 2016
View this email in your browser

Samen werken aan meer waarde voor de stad 


Het ondersteunen en uitnodigen van initiatief uit de stad en onze manier van (samen)werken hierop aan laten sluiten, dat is het doel van Initiatiefrijk Zwolle. Dit programma van de gemeente Zwolle zet in op samen werken aan meer waarde voor de stad én op delen, verbinden en leren. Want een stad waar het borrelt en leeft creëren we samen. Met inwoners, (sociaal) ondernemers, maatschappelijke organisaties, stadsmak(k)ers, onderwijs, bestuur, raad en ambtenaren. Een Initiatiefrijk Zwolle vormen we met z’n allen. Zwolle, stad van initiatiefnemers

In gesprek met Jan Brink


Jan Brink is coördinerend wethouder van Initiatiefrijk Zwolle. Hoe kijkt hij terug op de bestuurlijke rondgang 'Het nieuwe samenspel'? En wat is er volgens hem nodig voor een initiatiefrijke stad? 
 
“Het is belangrijk om de leefwereld van initiatiefnemers en de systeemwereld van de gemeente zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Hoe maak je het uitnodigend om een initiatief aan te dragen? Ook in de hoop dat meer Zwollenaren de ruimte voelen om initiatieven te nemen die de stad beter en mooier maken. En dat deze mensen elkaar beter weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren."
Lees het hele interview

In de praktijk…
Hof van Breecamp;“Als gemeente en initiatiefnemer moet je plooibaar zijn

Een klein initiatief dat is uitgegroeid tot een groot project: Hof van Breecamp. Bewoner Diana van der Stouw realiseerde hier een buurtmoestuin en een speelplek. Ze kreeg daarbij hulp van haar medebewoners, de gemeente en vele instanties en bedrijven in Zwolle. De moestuin vervult een belangrijke functie in de wijk; het is een echte ontmoetingsplek. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals de streekmarkt. Ondanks het succes zijn er ook zaken die beter kunnen. Diana: “De betrokkenheid en open houding van de gemeente waar ik in het begin van het traject zo enthousiast over was, mis ik nu.” Waardevolle feedback, waarmee we onze (werk)processen tegen het licht kunnen houden. Niet alleen uit dit verhaal trekken we lessen. Ook uit eerdere ervaringen zoals de Torteltuin.
Lees meer

Op de agenda...
Meesterklas ‘Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?’


Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Dat is de kernvraag voor de toekomstige democratische verzorgingsstaat. Maar hoe moeten beleidsmakers, subsidieverstrekkers, fondsen, wethouders, en medeburgers waarderen wat ze doen? Wat maakt een initiatief tot een maatschappelijk initiatief en een ondernemer tot een maatschappelijk ondernemer? En wat legitimeert de inzet van publieke middelen, het schrappen van regels of het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed?
 
Over deze vragen gaan we graag met je in gesprek op donderdag 19 mei van 12.00 tot 14.00 uur in de foyer bij de Schepenzaal, stadhuis (Grote Kerkplein 15). Het team van Initiatiefrijk Zwolle organiseert dan een lunchsessie met als begeleiders Harry Kruiter en Eelke Blokker van Instituut voor Publieke waarden. (Zie ook onze inspiratietip hieronder!). Zowel medewerkers van de gemeente Zwolle, raadsleden, initiatiefnemers als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Meld je aan via initiatiefrijk@zwolle.nl
 
Er staan nog veel meer leuke en inspirerende bijeenkomsten op de agenda van IZ.

Waardevolle inzichten... 

Écht contact maken en energie opdoen tijdens stadsexpeditie

PASSIE was het buzzwoord tijdens de eerste stadsexpeditie voor medewerkers van de gemeente Zwolle en iedereen die het leuk vond om deel te nemen. Passie voor de stad, voor een duurzame wereld, mensen en ondernemen. Het idee achter de expeditie is je onderdompelen in de stad en voelen, horen en zien wat er allemaal gaande is en wat er nodig is om als gemeente en de stad goede aansluiting te maken.

Heel inspirerend! Het versterkt je en het geeft energie in het verder vertalen van onze organisatievisie naar de dagelijkse praktijk. Je merkt ook dat de grote ambities gerealiseerd worden door een veelheid van kleine initiatieven. Je gunt dit elke medewerker van de gemeente Zwolle.” (Leidinggevende gemeente Zwolle).  
Lees meer

De volgende expeditie vindt plaats op donderdag 2 juni van 9.00 tot 16.00 uur. Ga ook mee! Je kunt je aanmelden via initiatiefrijk@zwolle.nl
 

De kracht van Westenholte
Naar elkaar omkijken en het goede van de wijk behouden en stimuleren

Een bijzonder initiatief laat de wijk Westenholte groeien: StinsKracht. Buurtverbinders werken samen om elkaar te helpen en mensen met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met informele burenhulp, een wijkloket en inzet van tachtig vrijwilligers en de professionals van het Sociaal Wijkteam Zwolle West.

Onlangs is deze kracht versterkt met de lancering van het online dorp om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. StinsKracht Westenholte is een voorbeeld. Lees het hele artikel op: https://stedenintransitie.nl/

Zowell; magazine over kleine momenten met grote impact
Onlangs kwam het eerste exemplaar van Zowell uit. Een nieuw magazine waarin verhalen over grote ontwikkelingen in de samenleving worden verteld, maar vanuit het perspectief van gewone mensen uit Zwolle en omgeving. Hoofdredacteur Kirsten Notten: “Het belangrijkste doel van Zowell is om mensen die hiermee bezig zijn een hart onder de riem te steken. Om te laten zien dat de kleine stappen die worden ondernomen van groot belang zijn in de bijdrage aan het grote maatschappelijke doel. Ook willen we met het magazine anderen inspireren om hetzelfde te doen en het draagt bij aan de saamhorigheid in de stad.”
Het eerste nummer van het magazine kon gerealiseerd worden met behulp van een crowdfundingsactie.  Lees meer
Stimuleringsfonds IZ
 
Inspiratie en daadkracht zijn het belangrijkst om een initiatief te laten slagen. Soms kan geld net dat extra zetje zijn dat je nodig hebt om het initiatief te versterken. Dan is het goed om de mogelijkheden te kennen. Op ons platform vind je een overzicht. Zo kun je een beroep doen op het financieringsfonds Initiatiefrijk Zwolle. Dit jaar kun je op drie momenten een aanvraag indienen: 1 juni, 1 september en 1 november.

Inspiratie


Op onze inspiratiepagina vind je veel bronnen waaruit je inspiratie kunt halen. In de boekenkast vind je bijvoorbeeld:

'Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief'
Over hoe maatschappelijke initiatieven samen met gemeenten hun toegevoegde waarde vergroten. Naast de mooie verhalen helpt het boek toekomstige initiatiefnemers om hun eigen waarde te bepalen en te vergroten.

contact: initiatiefrijk@zwolle.nl