Copy
IZ-flits september 2016
View this email in your browser

Samen werken aan meer waarde voor de stad


Een stad waar het borrelt en leeft creëren we samen. Met inwoners, (sociaal) ondernemers, maatschappelijke organisaties, stadsmak(k)ers, onderwijs, bestuur, raad en ambtenaren. De gemeente Zwolle nodigt iedereen uit met initiatieven te komen die de stad mooier, beter, leuker en socialer maken. Samen maken we ons sterk om die ideeën te realiseren. Zo zetten we in op meer waarde voor de stad en op delen, verbinden en leren. Een Initiatiefrijk Zwolle vormen we met z’n allen. Zwolle, stad van initiatiefnemers!

Geen gekoekoek!
De do’s voor een nieuwe democratie
Ken je de term koekoeksklokambtenaar? De ambtenaar die te lang alles binnenskamers houdt en dan als een koekoeksvogel eventjes naar buiten komt om de burger te horen, maar dan gauw weer naar binnen gaat? Een werkwijze die totaal indruist tegen het initiatiefrijk werken. Met ons programma Initiatiefrijk Zwolle laten we zien hoe het anders kan. Hoe waardevol het is wanneer je samen met partijen uit de stad beleid ontwikkelt. En wat voor moois het oplevert als je al in een vroeg stadium betrokken bent bij initiatieven uit de stad. In deze flits vind je hiervan enkele voorbeelden. Meer? Kijk dan op ons digitaal platform.
Het nieuwe samenspel: De bal ligt bij de sportclubs


De gemeente moet tot 2018 acht ton bezuinigen op de sportbegroting. ‘We konden als gemeente bepalen waar die besparing vandaan moest komen, of de clubs vragen waar zij kansen en perspectieven zien’, zegt beleidsadviseur sport Bertus Jeensma. De gemeente koos voor de tweede optie. ‘Er ontstaat nu vaker een gezamenlijk product.’ Lees verder

 


Op de agenda...
Zwolle (a)Live!

Zwolle barst van de ideeën en initiatieven. De stad is “alive” en dat laten Zwolse initiatiefnemers en stadsgenoten zien op donderdagavond 27 oktober in Hedon. Er is een “Initiatieven Vloer”, een inspirerende talk van cultureel antropoloog Jitske Kramer, de wervelende talkshow “Zwolle draait door” en de workshop Deep Democracy. Tijdstip: 19.00 uur, kosten € 15,- incl. twee consumpties. 
Meer informatie en aanmelden.  

 

In de praktijk...
'Samen realiseer je de mooiste ideeën'
Met een flinke lading zand, enkele foodtrucks en vrolijk gekleurde zitzakken werd een deel van de Pannekoekendijk deze zomer vijf weekeinden omgetoverd tot het Stränd. Initiatiefnemers en de gemeente werkten al vanaf het conceptstadium nauw samen om dit eerste Zwolse stadsstrand te realiseren. Lees verder
 
 
 
Waardevolle inzichten...
Innovatie jeugdbeleid: 'Het is net een huwelijk. Soms loopt het heel voortvarend, dan is er weer veel discussie'
Wie ben ik, en wie zijn wij om als overheid antwoord te geven op de vraag wat goed is voor de jeugd in Zwolle? Met die vraag als uitgangspunt startte beleidsadviseur Jeugd Noortje de Boer een traject waarbij verschillende partijen konden meedenken over jeugdbeleid in Zwolle.

‘Een geweldige manier van werken’, vindt directeur van De Kern Hans Bonten. Al mocht de besluitvorming van hem soms wel wat sneller. Lees verder

 

Investeren in Initiatiefrijk werken 


Om Zwolle tot een initiatiefrijke(re) stad te maken moeten we soms andere paden bewandelen, innoveren en experimenteren. Bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheid bij inwoners neer te leggen, te profiteren van hun expertise en niet als overheid zelf alles te bedenken.
Door te investeren in houding en gedrag van ambtenaren, zorgen we er in Zwolle voor dat initiatiefrijk werken het gewone werken wordt. En dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en trainingen, stadsexpedities en gesprekken met initiatiefnemers. Binnenkort starten twee leertrajecten voor medewerkers van de gemeente. De rode draad in de twee ontwikkeltrajecten is: actief leren, het verdubbelen van kennis en inzichten én het delen van deze nieuwe informatie met collega’s en andere betrokkenen.

 


Inspirerend filmpje van GreenWish, een stichting die duurzame en maatschappelijke ideeën realiseert. De boodschap: Maak samen meer ruimte voor maatschappelijk initiatief voor een mooie en toekomstbestendige stad.
En dat kan alleen als de koekoeksklokambtenaar afscheid neemt van zijn veilige, besloten werkplek en actief de samenwerking zoekt.
Inspiratie
 
Op onze inspiratiepagina vind je veel bronnen waaruit je inspiratie kunt halen. In de boekenkast vind je bijvoorbeeld: 

Een Analyse van de inzendingen van Duurzame dinsdag 2016. Interessant als je meer wilt weten over trends en ontwikkelingen. Grote kans dat je ook nog goede ideeën opdoet voor eigen initiatieven! Opvallend dit jaar is het aandeel van bedrijven en sociaal ondernemingen. Dit is hoger dan ooit. Deels is dat ook een trend: mensen werken steeds meer vanuit een bedrijfsmatige opzet aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Ruim de helft van de inzenders heeft baat bij ondersteuning. Het gaat dan vooral om advies, geld of investeringskapitaal, en/of ingangen bij de overheid of andere organisaties.

 

contact: initiatiefrijk@zwolle.nl

 

 


This email was sent to M.Kartouw@zwolle.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Zwolle · Lübeckplein 2 · Zwolle, Ov 8017 JZ · Netherlands