Copy
MSS:n uutiskirje elokuu 2017/ FSM newsletter August 2017
View this email in your browser

Elokuun uutiskirje / August newsletter


Tässä uutiskirjeessä löydät kutsun vuosikokoukseen ja itsenäisyyspäivän gaalaillalliseen ja kerromme muista tulevista tapahtumista. Mukana on myös juttua saunan avajaisista ja Suomi 100-posterinäyttelystä.
***
In this newsletter you can find invitations to the AGM and the Independence Day Gala Dinner as well as information on other upcoming events. Also included are stories about the sauna opening and Finland 100 poster exhibition.

Vuosikokouskutsu/ Annual General Meeting invite


Tervetuloa Melbournen Suomi-Seuran vuosikokoukseen sunnuntaina 17.9. klo 13. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja johtokunnalle ajoissa jätetyt vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Vuosikokouksessa on tilaisuus kuulla mitä Melbournen Suomi-Seura on vuoden aikana saavuttanut ja valitaan johtokunnan vapautuville paikoille uudet jäsenet.
 
Muun muassa seuraavat roolit tulevat avoimeksi:
 • Puheenjohtaja (kausi 1 vuotta) 
 • Sihteeri (kausi 1 vuotta) 
 • Rahastonhoitaja (kausi 1 vuotta) 
 • 3 jäsentä (kausi 2 vuotta)
 • 2 varajäsentä (kausi 1 vuotta)
 • Tiedottaja (yksi hallituksen jäsenistä)
Vapaaehtoistoiminta seuran parissa on loistava mahdollisuus oppia uusia taitoja, kehittää olemassaolevia taitoja sekä käyttää niitä suomalaisyhteisön hyväksi. Puhumattakaan mukavista ihmisistä, joihin saa tutustua!

Jos haluat lisätä jotain vuosikokouksen esityslistaan, ota yhteyttä sihteeriimme Anneli Jortikkaan su 3.9. mennessä (sähköpostilla: secretary@fsmelbourne.com.au, postitse:
11 Lakes Drive, Sunbury VIC 3429, tai puh. 0418 524 606).
 
Lomake, jolla voit nimittää ehdokkaan johtokuntaan ja/tai valtuuttaa jonkun muun äänestämään puolestasi löytyy täältä. Muistathan, että voit äänestää ja tulla valituksi johtokuntapaikoille vain, jos olet nykyinen täysivaltainen Suomi-Seuran jäsen. Tuttuun tapaan jäsenmaksun voi maksaa Suomi-talolla tai netissä.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
***
Welcome to the FSM Annual General Meeting at the Finnish Hall on 17th of September at 1pm. The AGM is a chance for all members to hear what the Society has achieved this year and to elect some new members to fill the Committee positions that become vacant this year. The meeting includes addressing statutory matters and matters presented on time to the FSM Committee.
 
These positions become vacant at the AGM:
 • Chairperson (1-year term)
 • Secretary (1-year term)
 • Treasurer (1-year term)
 • 3 ordinary members (2-year terms)
 • 2 deputy member positions (1-year terms)
 • Communications responsible (one of the Committee members)
This is a great opportunity to learn new skills, develop existing skills and put them to good use for the benefit of the Finnish community. Not to mention the great people you get to meet!

If you'd like to add any matters to the AGM agenda, please send them to our secretary Anneli Jortikka by 3rd of September (by email: secretary@fsmelbourne.com.au, by post: 11 Lakes Drive, Sunbury VIC 3429 or by phone: 0418 524 606).
 
The form with which you can nominate a Committee member and/or give proxy to someone else to vote on your behalf can be found here. Please remember that you can vote and be voted for the Committee positions only if you are a current full FSM member. As usual, you can pay membership at the Finnish Hall or online.

Coffee is served for meeting participants.

 

Suomi-talon saunan avaus / Finnish Hall sauna opened

 
Melbournen Suomi-Seura juhli juhannusta 25.6. Paikalla oli yli sata henkeä nauttimassa maukkaasta lounaasta ja pullakahveista. Tilaisuus oli osa MSS:n Suomi/Finland 100-ohjelmaa, joten sali oli koristeltu teeman mukaisesti ja sen vaatimalla arvokkuudella. Juhlavuoden ohjelmaan sisällytettiin myös Suomi-talon upouuden saunan avajaiset. Saunan avajaisten kunniaksi Spirit of Finland-kuoro lauloi saunalaulun. Mauri Kankaanpää saunakomitean edustajana leikkasi nauhan ja sihautti saunan ensilöylyt, jonka jälkeen juhlaväki tungeksi innolla ja mielenkiinnolla katsastamaan uuden saunan.
 
Sauna rakennettiin seuran perinteen mukaisesti suurelti talkoovoimin. Jori Tossavainen (Sauna HQ), Mauri Kankaanpää (FinnForm), Kimmo Siljander (KS Tiling), Kauko Huuhtanen ja Kimmo Sandström olivat talkoojoukon ydin. Rakennusurakka rahoitettiin liittovaltion mittavalla apurahalla, Suomi-Seuran apurahalla, sekä saunakomitean varainkeruulla. Varainkeruu jatkuu edelleen ja myytävänä on muun muassa saunan nimeämisoikeus. Innokkaat saunojat voivat myös esimerkiksi sponsoroida saunan eteen vilvoittelukatoksen.

 
Julkaisimme Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi myös posterisarjan Suomen ja suomalaisten historiasta, suomalaisista Australian siirtolaisista sekä saunan historiasta (lue siitä lisää alla). Lounaan aikana näytettiin valokuvakokoelma Suomi-talon historian ajalta, ensimmäisistä rakennustalkoista lähtien. Mieltä lämmitti nähdä salissa joitain kunniajäseniä, jotka olivat noissa rakennustalkoissa mukana, sekä heidän jälkeläisiään. Lauri Jalkanen, joka toimi työnjohtajana, kun Suomi-taloa rakennettiin 1970-luvun alussa, piti puheen joka muistutti kaikkia talkootyön voimasta ja tärkeydestä:
 
Oli kunnia olla työnjohtajana rakentamassa Suomiseuralle omaa taloa.  Mietin että mitäköhän varten minut valittiin rakennuskomitean ‘päällysmieheks’ – luultavastikin  sitä varten kun olin tehnyt koko ikäni töitä metallialalla ja minulla oli insinööri firma siinä lähellä Alto-nassa. Meillä oli silloin metallityöverstas  lähellä Altonan öljyjalostamoa (PRA, Petroleum Refinery Australia).  Ajattelin että kun asun lähellä Altonan kaupungintaloa, niin tulee olemaan helppoa saada rakennuslupia ja helppoa käydä tekemässä tarkastuksia. Ja näinhän se kävikin. 
Porukassamme oli muutamia rakennus- ja kirvesmiehiä, joten meillä oli monenlaista asiantuntemusta peruskorjaukseen jolla saatiin siitä vanhasta sukkatehtaasta meille hyvä ja sopiva.
Suurin osa käytäntöönotetuista ideoista tuli Pentti Mäkelältä. Hän oli hyvä selittämään kuinka asiat tehdään. Meidän firmallamme oli kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut teräs- ja metallihommiin. Tane Jumpponen kavereineen teki kaikki metallityöt pöydänjaloista lähtien. Kari Jortikka ja Mauri Lampi hoitivat kaikki sähkötyöt. Putkimies, jonka nimeä en nyt muista, tiesi kaikki temput - vesiputket laitettiin pohjavesitason alle, ja me saatiin sitten pumpata vettä ylös siltä alueelta! Matti Kankaanpää rakensi keittiön kaapistot ja pöydät. Rousun Topi kavereineen teki kaikki maalaustyöt. Lopuksi naiset, kotirouvamme, huolehtivat siitä että emme joutuneet tekemään töitä nälkäisinä.

Juhannuskuvia löytyy Facebookista. Saunaa voivat vuokrata sekä Seuran jäsenet että ulkopuoliset, vuokrausohjeet ovat nettisivuillamme.
Lämpimästi tervetuloa saunomaan!
 
***
The Finnish Society of Melbourne celebrated Midsummer on 25th of June. 100+ guests enjoyed a delicious lunch, followed by coffee. To celebrate Suomi/Finland 100 we decorated the Finnish Hall accordingly. We also opened our brand new sauna as part of the Finland 100 celebration. To honour the sauna opening the Spirit of Finland choir sang a sauna song. Mauri Kankaanpää as the representative of the sauna committee cut the ribbon and threw sauna’s first ‘löyly’ (water on the sauna stove to produce steam) after which people were flocking to see the sauna with great interest and excitement.
 
According to the FSM’s traditions, the sauna was largely built with volunteer work. Jori Tossavainen (Sauna HQ), Mauri Kankaanpää (FinnForm), Kimmo Siljander (KS Tiling), Kauko Huuhtanen and Kimmo Sandström formed the core of the working party. The sauna building was funded by a major federal government grant, FSM grant and fundraising of the sauna committee. Fundraising still continues and for sale is for instance the naming right of the sauna. Sauna lovers can also sponsor a pergola in front of the sauna.

We also unveiled our Suomi 100 history project; a series of posters about the history of Finns and Finland, Finnish migrants to Australia and the significance of sauna (read more about it below). During the lunch was shown a photo collection depicting the Finnish Hall history, starting from the first building bee. It was particularly heart-warming to be joined by some of the honorary members of the society who helped build the Finnish Hall in the first place, and their descendants. Lauri Jalkanen, who led the building work of the Finnish Hall in the beginning of the 1970s gave a speech that reminded us about the importance and power of volunteer work:
 
It was an honour to be the chairman in the work of constructing a good building for our Finnish society.  I was wondering why I was elected as the chairman for the building committee – perhaps because I had been working all my life in metal trades, and I was running an engineering business at that time nearby. We had a workshop near P.R.A (Petroleum Refinery Australia).  I thought that because I was living in Altona close to the Altona Town Hall, it should be easy to get permits for buildings and easy to go for inspections. That’s how it did happen.
There were a few builders among us at that time, so there were many ways to make that old sock factory good again.
Most ideas which we were using came from Pentti Mäkelä.  He was good at explaining how to do things. Our company had enough materials and tools to complete the steelwork.  Tane Jumpponen with his mates made all the steel work including legs for tables.  Kari Jortikka and Mauri Lampi completed all electrical work. The plumber, whose name I don’t remember now, knew all the tricks - pipes were put under the ground water level, so we got to pump water out of that area! Matti Kankaanpää made kitchen cabinets and tables. Topi Rousu with his mates did all the painting work. Finally the ladies, housewives, made sure we weren’t hungry.

 
Midsummer photos can be found on Facebook. Sauna can be rented both by FSM members and others, rental details are on our website. We warmly welcome you to have a sauna!

Heinäkuun biljardikisatulokset / July billiard competition results

Heinäkuun puolivälissä Suomi-talolla järjestettiin biljardikisat, jossa oli mukana 15 osallistujaa. Naisten sarjassa palkinnot veivät: 1. Maire Peltonen, 2. Terttu Jumpponen ja 3. Sylvia Weinberg. Miesten sarjan voitti Simo Hakala, toisena oli Sulo Kari ja kolmanneksi sijoittui Harri Jumpponen. Onnittelut voittajille!

* * *

In mid-July 15 participants attended the billiard competition at the Finnish Hall. The winners in the women’s category were 1st Maire Peltonen, 2nd Terttu Jumpponen, and 3rd Sylvia Weinberg. In the men’s top 1st Simo Hakala, 2nd Sulo Kari and 3rd Harri Jumpponen. Congratulations to the winners!

Kutsu 100. itsenäisyyspäivän gaalaillalliseen/ Invite to the 100th Independence Day Gala Dinner

Vaikka tähän tapahtumaan on vielä muutama kuukausi, se on niin erityinen, että haluamme kertoa jo siitä. Itsenäisyyspäivän gaalaillallinen juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä muutama päivä ennen varsinaista juhlapäivää eli lauantaina 2.12. Tulossa on ikimuistoinen ilta musiikin ja illallisen merkeissä Melbournen kaupungintalolla. Lipunmyynti netissä on avoinna, tervetuloa juhlimaan kanssamme! (MSS:n eläkeläisjäsenille liput ovat myynnissä Suomi-talolla.)

* * *

Even though there are still a couple of months to this event, it's so special that we already want to let you know about it. The Independence Day Gala Dinner celebrates the momentous occasion of the 100th anniversary of Finland’s independence a few days before the real date (6th of December), on Saturday 2nd of December.  Welcome to join us for an evening with dinner and music at the Melbourne Town Hall! Tickets can be purchased here (concession tickets for FSM pensioner members are on sale at the Finnish Hall).

Suomi 100 posterinäyttely / Finland 100 poster exhibition


Vuonna 2017 itsenäinen Suomi juhlii satavuotista taivaltaan. Suomi 100 -historianäyttely kertoo monesta Suomen historiaan ja kulttuuriin liittyvästä erityispiirteestä. Näyttely on osa Melbournen Suomi-seuran järjestämää Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Se koostuu laajasta posteriesitelmästä, jossa käsitellään Suomen ja suomalaisten historiaa esihistoriasta 2000-luvulle. Posterit esittelevät myös suomalaista kulttuuriin erityispiirteitä ja tarjoavat kiinnostavia tietoja australiansuomalaisten historiasta. Tämä projekti rahoitettiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Suomi-Seuran apurahoilla. Kirjoitustyön tekivät FT Tero Anttila ja Anneli Rickards, MSS:n Suomi 100- komitean tuella. Lue lisää näyttelyn taustoista nettisivuiltamme ja tervetuloa tutustumaan näyttelyyn Suomi-talolle!
 
* * *
Year 2017 marks the centenary of Finland’s independence. Finland 100 History Exhibition reveals numerous interesting aspects of the Finnish history and culture. The exhibition is part of the programme of centenary of Finland’s independence organised by the Finnish Society of Melbourne. It consists of a comprehensive poster exhibition which deals with the history of Finland and the Finns from the prehistoric times to the 2000s. The posters also introduce some characteristics of Finnish culture along with interesting information about the history of Finnish Australians. This project was funded by the Jenny and Antti Wihuri Foundation and FSM grants. The writing work was done by Dr Tero Anttila and Anneli Rickards with the support of the FSM Finland 100 committee. You can read more about the poster exhibition and its background on our website. We welcome you to come and see the poster exhibition at the Finnish Hall!

Tulevia tapahtumia / Upcoming events


Vuosikokouksen jälkeen Suomi-Seuran seuraava tapahtuma on 15.10. lettulounas Suomi-talolla. Seuramme on myös mukana perinteiseen tapaan 21.10. Baltic Festivalilla, Estonia-talolla (lisätietoja Facebookissa). Nettisivuiltamme löytyy lisätiedot ja lisää tapahtumia.
 
Satavuotiasta Suomea juhlitaan ympäri maailman 25.-27.8.2017, kun Finnish Your Dinner kutsuu kaikki syömään yhdessä. Kutsu tutut ja tuntemattomat yhteisen pöydän ääreen! Paikallisiin Suomi 100-tapahtumiin sisältyy Suomen Australian Suurlähetystön Finland Centenary Crazy Games 23.-24.9. Canberrassa. Muita Suomi 100-tapahtumia Australiassa on listattu täällä.
* * *
After the AGM, the next FSM event is the Pancake Lunch on 15th October at the Finnish Hall. We are also participating in the Baltic Festival at the Estonia House on 21st October (details on Facebook). You can find more events and event details on our website.
 
Finnish Your Dinner is asking Finns to invite everyone, both known and unknown for dinner on 25th-27th August. Local Finland 100 events include the Embassy of Finland in Australia’s Finland Centenary Crazy Games on 23rd-24th September in Canberra. Click here for information about Finland 100 events in Australia.

 
Copyright © 2017 Finnish Society of Melbourne, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp