Copy
MSS uutiskirje marraskuu 2016/ FSM newsletter November 2016
View this email in your browser

Marraskuun uutiskirje – November newsletter

 
Kesä tekee tuloaan – ja kesän kannoilla näillä leveysasteilla pian myös joulu. Niinpä tämä uutiskirje on pullollaan joulunalustapahtumia, lue lisää ja tule mukaan! Tapahtuma-kalenterin lisäksi kerromme vuosikokouksesta, balttialaisesta keskikesän juhlasta, leivontatalkoista sekä muksukerhon ja pesäpallojoukkueiden tapaamisista.
 
***
Summer is almost here and in the Southern Hemisphere it means we can soon expect a plethora of Christmas events. Find out about them in this newsletter and join in the fun! In addition to the events calendar, we report on the AGM and Midsummer Baltic Festival and inform about the baking bees as well as Kids' Club and baseball team meetings.
Melbournen Suomi-Seuran johtokunta 2016-2017. Kuvasta puuttuvat Tuuli Vikstedt ja Hilja Toom./ FSM Committee for 2016-2017. Missing from the photo Tuuli Vikstedt and Hilja Toom (kuva/photo: Risto Soder).

Vuosikokousraportti Annual General Meeting report


Suomi-Seuran vuosikokous pidettiin sunnuntaina 25. syyskuuta 2016. Kokouksessa kuultiin katsaus vuoden tapahtumista ja toiminnasta ja valittiin uusi johtokunta.

Johtokunnan jäseniksi kaudelle 2016-2017 tulivat valituiksi:
Puheenjohtaja: Jori Tossavainen
Varapuheenjohtaja: Riina Aapa
Rahastonhoitaja: Kirsi McConnell
Sihteeri: Anneli Jortikka
Jäsenet: Lea Jortikka, Mauri Kankaanpää, Hilja Toom, Niina Kautto, Lauri Jortikka, Pirjo Tossavainen, Tuire Karaharju-Huisman, Tuuli Vikstedt
Varajäsenet: Cati Jumpponen, Tanja Tuominen

Mennyt toimintavuosi oli seuralle menestyksekäs lukuisten onnistuneiden tapahtumien myötä. Yhä enemmän jäsenistöä on saatu mukaan toimintaan aktiivisen tiedottamisen kautta.

Suunnitteilla oleva saunan rakentaminen Suomi-talon yhteyteen herätti runsaasti keskustelua kokouksessa. Saunaprojekti on saanut ulkopuolista hankerahoitusta ja kaavoituslupahakemukseen on juuri saatu myönteinen päätös. Saunakomitea tiedottaa projektista jäsenistölle pian ja järjestää tarvittaessa keskustelutilaisuuden aiheesta.

Suurkiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka osallistuitte tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen! Vapaaehtoistyön tärkeyden tunnustamiseksi johtokunta päätti elvyttää Ilmari Lempäinen- kiertopalkintoperinteen. Vuoden 2014-2015 palkinnonsaajaksi julistettiin Henna Keihäs, kiitoksena tärkeästä työstä Seuran hyväksi. Hän järjesti mm. perhejoulu- ja muita juhlia ja motivoi ja opetti kansantanssiryhmän vanhemmille tanssijoille uusia taitoja. Vuoden 2015-2016 palkinto puolestaan myönnettiin Spirit of Finland –kuorolle kiitoksena pitkäjänteisyydestä ja sisusta, arvostuksenosoituksena siitä kovasta työstä, jonka avulla kuoron toiminta on jatkunut ajoittain pienestä jäsenmäärästä huolimatta. Erityiskiitokset osoitettiin seuran tiedotusvastaava Niina Kautolle hänen työpanoksestaan uutiskirjeisiin, sähköiseen viestintään ja Seuran muuhun tiedotukseen.


Vapaaehtoisia tarvitaan myös tänä vuonna. Juuri käynnistyneestä toimintavuodesta odotetaan ennätysvilkasta, sillä luvassa on suuria tapahtumia kuten Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi joka tulee näkymään Suomi-seuran tapahtumakalenterissa vahvasti. Suunnitteilla on muun muassa kisatanssit pääsiäisenä ja itsenäisyyspäivän gaala.

Melbournen Suomi-seuralla on lisäksi kunnia isännöidä jo perinteeksi muodostuneita Suomi-Päiviä 14.-17.4.2017. Odotettavissa on urheilun-, kulttuurin-, tanssin- ja lauluntäyteinen pääsiäinen! Mukaan Suomi-päiville on tulossa Hilipakka -kansantanssiryhmä Siilinjärveltä. Ryhmässä on kaikkiaan 19 jäsentä ja heille toivotaan järjestyvän kotimajoitus. Seura maksaa majoituksen tarjoajalle $20/hlö/yö kulukorvauksena.

Mikäli voit tarjota majoitusta pääsiäisaikaan, tai haluat muutoin ilmoittautua vapaaehtoiseksi Suomi-airueksi tuleviin tapahtumiin, ota yhteyttä Suomi-Päivien kisasihteeri Anneli Jortikkaan, puh. 0418 524 606 / keittiöhenkilökunnasta vastaavaan Pirjo Tossavaiseen, puh. 0419 554 390 tai Suomi 100 - komitean puheenjohtajaan Kirsi McConnell.

Pysy kuulolla ja tule mukaan tekemään vuodesta 2017 ikimuistoinen!

 
***
The Annual General Meeting of the Finnish Society of Melbourne was held on 25th September 2016. A comprehensive report comprising the events and activity for the previous year was given and a new committee was selected.
 
The members of the committee for 2016-2017 are:
Chairperson: Jori Tossavainen
Vice chairperson: Riina Aapa
Treasurer: Kirsi McConnell
Secretary: Anneli Jortikka
Ordinary members: Lea Jortikka, Mauri Kankaanpää, Hilja Toom, Niina Kautto, Lauri Jortikka, Pirjo Tossavainen, Tuire Karaharju-Huisman, Tuuli Vikstedt
Deputy members: Cati Jumpponen, Tanja Tuominen

The past activity year was very fruitful for the Finnish Society, with successful event organized and more members being reached through active communication.

 
Plans for building a sauna for the Finnish Hall sparked a lot of discussion at the AGM. The project has already received outside project funding and a town planning permit has just been approved. The sauna committee will notify members soon about the project development and, if necessary, organise a member get-together to discuss the project.

A big warm thank you to everyone who took part in the planning and execution of the events! To honour the work of volunteers, the committee has decided to resurrect the Ilmari Lempiäinen perpetual trophy and award it to Henna Keihäs for the year 2014-2015 for her valuable work at the Society. She for instance organised many of the Family Christmas parties, and motivated and taught older folk dancers new tricks. For the year 2015-2016, the award goes to the choir Spirit of Finland for their persistence and “sisu” (Finnish word for perseverance), for keeping the choir going even when faced with dwindling numbers. Niina Kautto, FSM’s communications coordinator received special thanks for the work she has put into the newsletters and other communication.

We will need volunteers again this year to help out with multiple major events we are looking forward to. Events such as Finland’s 100-year independence year will be highlighted on our event calendar throughout the year. Plans are in place for a dance evening at Easter and Independence Day gala.
 
The Finnish Society of Melbourne also has the honour of hosting the traditional Easter Games on 14.-17.4.2017. We're looking forward to an Easter filled with sports, culture, dancing and singing! We will have special guests for Easter from Siilinjärvi - the Hilipakka folk dance group, 19 members in all. They would like to have home accommodation and we are looking for volunteers to take them in. The club will pay the host family $20 per head per night towards the expenses.
 
If you are able to offer accommodation over Easter time, or if you would like to participate in the forthcoming events by volunteering your time, please contact: the Easter Games secretary Anneli Jortikka, ph. 0418 524 606 / kitchen staff manager Pirjo Tossavainen, ph. 0419 554 390 or the chair of Suomi 100 Committee Kirsi McConnell.
 
Stay tuned and join us in making 2017 a year to remember!
 
Baltialainen keskikesän juhla – Midsummer Magic Baltic Festival
 
Suomalaiset sävelet – ja sauna olivat edustettuina lauantaina 29. lokakuuta järjestetyssä Midsummer Magic Baltic Festival -tapahtumassa. Mukana baltialaisessa keskikesän juhlassa oli yhdessä Viron, Latvian ja Liettuan kansantanssiryhmien kanssa esiintymässä Spirit of Finland -kuoro sekä Suomi-seuran kansantanssiryhmä. Tanssilajien skaala ulottui polkasta katrillin kautta jenkkaan, mutta vauhdissa pysyi silti mukana myös ryhmän uusin, harjoituskilvin varustettu jäsen. Kuoron esittämän Saunavihdat -kappaleen aikana havainnollistettiin yleisölle vihdonnan kansallisia erikoisuuksia improvisaationa.

On hienoa todeta miten paljon samankaltaisuuksia kaikkien neljän maan kulttureissa ja perinteissä onkaan, vanhankansan uskomuksista tanssien ja laulun avulla kerrottuihin tarinoihin. Silti jokaisella näistä maista on myös omat erityispiirteensä, kielensä ja kujeensa. Vaalimisen arvoisia kaikki, ja siksi olikin ilo nähdä esiintyjien joukossa myös paljon nuoria tanssijoita ja laulajia omia kansallisia perinteitään oppimassa ja osaltaan säilyttämässä, kaukana isänmaasta.
***
Finnish tunes – and sauna were well represented last Saturday, the 29th October at the Midsummer Magic Baltic Festival. Traditional songs and dances were performed by Estonian, Latvian and Lithuanian groups, among them also the Spirit of Finland choir and the FSM dancing group. There was polka and jenkka on the dancing menu, and even the newest member of the dancing group with his P-plates mastered the steps beautifully. During the performance of Birch Sauna whisks, an impromptu demonstration was also provided on how to whip oneself properly with the birch whisk.

It is wonderful to see how much alike these four Baltic cultures are in their traditional beliefs to the stories being told through dance and song. And yet each of these countries also have their own national characteristics, language and uniqueness. All things worth preserving, which is why it is a great joy to also see young people among the dancers and singers, learning and preserving their own heritage, far away from the mother land.

 

Leivontatalkoot Baking bees

Suomi-Seuran joulumyyjäiset ovat 26.11. ja tarvitsemme sinne PALJON leivonnaisia täyttämään myyntipöytämme. Leivomme siksi yhdessä talkoovoimin viikonloppuisin Suomi-talolla ennen myyjäisiä. Tässä jäljellä olevat leivontapäivät:

5.11. Karjalanpiirakat
12.11. Piparit ja pullat
20.11. Karjalanpiirakat
25.11. Viinerit, korvapuustit ja lihapiirakat

Missä: Suomi-talo, 119 Pier Street, Altona
Milloin: alkaa klo 8, lopetus noin klo 13. Kahvi ja lounas tarjotaan.


Huom! On tärkeää ilmoittautua Pirjolle tai Lealle leivontapäivää edeltävään iltaan mennessä, koska paikkoja on rajoitetusti. Suomi-Seura on hankkinut taikinakoneen, joka helpottaa leipomista ja myös vähentää leipojien tarvetta edellisiin vuosiin verrattuna.

Pirjo Tossavainen - 0419 554 390 / tossavainen@bigpond.com tai
Lea Jortikka - 0401 864 537 / 9729 4483 / jortikka@optusnet.com.au

Muista tarkistaa nettisivumme sekä Facebook-sivumme mahdollisia päivämäärämuutoksia varten.

***

Finnish Society Christmas Bazaar will be on 26 November, and we need LOTS of baked goods to fill our bazaar tables. Thus, we are baking together on weekends leading up to this event at the Finnish Hall. These are the dates for the remaining baking bees:

5.11. Karelian pasties
12.11. Ginger bread and sweet buns
20.11. Karelian pasties
25.11. Danish pastries, cinnamon buns and meat pasties


Where: The Finnish Hall, 119 Pier Street, Altona
When: starts at 8am, ends around 1pm. Coffee and lunch provided.

Note: It is important to RSVP to Pirjo or Lea by the evening before each baking day as the places are limited. Finnish Society has purchased a dough machine that facilitates baking and also means that less bakers are needed compared to previous years.
Pirjo Tossavainen – 0419 554 390, tossavainen@bigpond.com or
Lea Jortikka – 0401 864 537 / 9729 4483, jortikka@optusnet.com.au


Please check our website and our Facebook page for any changes to these dates.

Tulevia pohjoismaisia tapahtumia Upcoming Nordic events

19.11. Marrasmarkkinat suomalaisella luterilaisella kirkolla (143 Brown Street, Heidelberg) klo 10-12. Kahvila avautuu kuitenkin jo klo 9.30 ja paikalle kannattaa muutenkin saapua ajoissa varmistaakseen osallisuutensa herkuista! Tapahtuman päätteeksi arvonta.

26.11. Perinteiset joulumyyjäiset Suomi-talolla (119 Pier St, Altona) klo 10-13. Pöydät notkuvat Suomi-leivonnaisia, käsitöitä, lahjaideoita ja tarjolla on tietenkin myös virvokkeita ja herkkuja paikan päällä nautittaviksi. Myyntipöytävaraukset talonmies Kimmon kautta puh. (03) 9398 4143.

3.-4.12. Skandinaaviset joulumarkkinat ruotsalaisella kirkolla Toorakissa (21 St Georges Rd). Lisätietoa täältä. Suomi-seura on mukana tapahtumassa kolmatta kertaa oman Suomi-kojun kera – tule mukaan virittäytymään skandinaaviseen joulutunnelmaan, kesäisin maustein! Suomi-kojulle kaivataan lisää vapaaehtoisia päivystäjiä, ilmoittaudu mukaan Tanjalle, puh. 0435 059 931.

4.12. Itsenäisyyspäivän juhla Suomi-talolla. Jumalanpalvelus klo 12, ohjelma alkaa klo 13. Ohjelmassa muun muassa veteraanien ja lottien kukitus ja kahvitarjoilu – tuothan jotain pientä syötävää kahvipöytään.

11.12. Perheiden joulujuhla Suomi-talolla klo 12. Tarjolla ohjelmaa kaikenikäisille ja suomalainen perinteinen joululounas. Liput $25 jäsenille, $35 ei-jäsenille, alle 12 vuotiaat lapset ilmaiseksi. Jotta voimme varata riittävästi ruokaa, ilmoitathan tulostasi viimeistään ti 6.12. Pirjo Tossavaiselle, puh. (03) 9551 4757 / 0419 554 390 tai sähköpostitse tossavainen@bigpond.com. Joulupukki vierailee juhlassa, joten tuothan lapsillesi nimellä varustetun paketin pukin jaettavaksi. Voit myös tuoda pikkujoululahjan jaettavaksi aikuiselle (max.$5), ne laitetaan nimettöminä säkkiin.

25.12. Joulupäivän jumalanpalvelus ruotsalaisella kirkolla (21 St Georges Road, Toorak) klo 11. Perinteinen suomalainen juhlajumalanpalvelus, jonka jälkeen kirkkokahvit.

***

19.11. Annual November Market at the Finnish Lutheran Church (143 Brown Street, Heidelberg) 10am-12pm. The cafe will however be open from 9.30am so come early get your fair share of the goods! The Market finishes with a raffle at noon.

26.11. Christmas Bazaar at the Finnish Hall (119 Pier St, Altona) 10am-1pm. House will be full of delicious baked Finnish goods, crafts, lots of ideas for Christmas presents and there will naturally be pastries and refreshments to enjoy on the day. If you need a table at the Bazaar to sell your own Christmassy goods, bookings are through Kimmo, ph. (03) 9398 4143.

3.-4.12. Scandinavian Christmas Bazaar at the Swedish Church in Toorak (21 St Georges Rd). More information here. Finnish Society of Melbourne is part of this event again for the 3rd time with a Finnish stand – come along and get into the Scandinavian Christmas mood, with a summery twist! There is room for a few more voluntary Finland-minded ambassadors to help out at the Finnish stand during these two fun-filled days – if you can donate some of your time please contact Tanja, ph. 0435 059 931.

4.12. Independence Day at the Finnish Hall – church service at 12 noon, other programme starts at 13. The festivities include honoring our veterans and lottas by handing out flowers to them. Coffee will be served – please bring a plate with you to the coffee table!

11.12. Family Christmas Party at the Finnish Hall at 12 noon. There will be activities for all age groups and a traditional Finnish Christmas lunch is on the menu! Tickets are $25 for members, $35 for non–members, children under 12 are free. Please RSVP to Pirjo Tossavainen by Tue 6th December, ph. (03) 9551 4757 / 0419 554 390 / tossavainen@bigpond.com. Santa Claus will pay us a visit so please bring along a present for your children with their name on it so Santa can hand them out. Feel free to also bring a small gift for adults (max. $5) for Santa’s secret present.

25.12. Christmas Day service - a special Finnish Christmas service as per long time tradition at the Swedish Church in Toorak (21 St Georges Road) at 11am. Coffee available after the service.

Muksukerhon kokoontumiset Kids' Club meetings


Tämän vuoden viimeinen muksukerho pidetään lauantaina 5.11.2016 Altonassa klo 10-12. Kokoontuminen on puistossa picnic-teemalla, sateen sattuessa sisällä. Lisätietoja Mari Wildilta, puh. 0417 050 943/ kids@fsmelbourne.com.au. Muksukerholaisten vanhemmille lähetetään lähiaikoina kyselylomake jolla kerätään palautetta toiminnasta ja ideoita jatkoon. Muksukerhon tapaamiset jatkuvat jälleen tammikuun loppupuolella, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Lisää vetäjiä kaivataan mukaan toimintaan –  jos kiinnostuit, ota yhteyttä Mariin!

***

The last Kids' Club for the year will be meeting on 5th November in Altona from 10am to 12pm. The meeting will be a picnic in the park, or indoors if it rains. More information available from Mari Wild, ph. 0417 050 943 / kids@fsmelbourne.com.au. The parents of the Kids' Club will soon receive a questionnaire to give their feedback and ideas on the Club activities. Kids' Club meetings will resume again in late January, the date will be decided later on. Also, more team leaders are needed so if you’re interested, please contact Mari!

Pesäpalloharjoitukset Baseball practices

Suomi-Seuran pesäpallojoukkueet (naisten ja miesten) harjoittelevat kesäkaudella joka sunnuntaiaamu Altonassa, J.K Grant viheriöllä, Altonan kunnantalon vieressä. Kesäkauden harjoitukset alkavat 6.11.2016 klo 10, tervetuloa mukaan – myös uudet pelaajat!  Lisätietoja: Mauri Kankaanpää, puh. 0412 328 607. (Kuvassa yllä Suomi-Seuran naisten pesisjoukkue Suomi-Päivillä Brisbanessa pääsiäisenä 2016, kuva: Peter Amoroso).

***

The Finnish Society’s baseball teams (men and women) practice during the summer season every Sunday morning in Altona, J.K. Grant reserve next to the Altona Civic Centre. Practices start on 6th November 2016 at 10 am, everyone is welcome – also new players! For more information, contact: Mauri Kankaanpää, ph. 0412 328 607. (In the photo above the FSM women's team at the Easter Games 2016 in Brisbane, photo by Peter Amoroso).

Copyright © 2016 Finnish Society of Melbourne, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp