Copy
Nieuwsbrief LHR oktober 2015
View this email in your browser
‘Die LHR, das een praatclub’

Soms vangen we in de wandelgangen deze opmerking op. En het klopt. Ten dele althans. We praten momenteel namelijk met een tweetal Chinese delegaties en een Indonesische projectontwikkelaar over economische samenwerking tussen hun regio’s en Rivierenland. We praten met de gedeputeerden van de provincie Gelderland over projecten die we samen met bedrijven willen realiseren ter versterking van het vestigingsklimaat in onze regio. Dan gaat het over hoe deze projecten in het nieuwe coalitieprogramma passen. We hebben afgelopen maandag, 28-9, de LHR en de regio gepitcht bij minister Schulz tijdens de opening van de uitbreiding van de BCTN in Nijmegen.
Maar we dóen ook het nodige: mee-organiseren van de Nationale Distributiedag op 15 oktober in Nijmegen; realisatie van een LNG tankstation en promotie van vrachtwagens op LNG in de regio samen met het daartoe opgerichte consortium van Stout Groep, Rolande LNG, Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland en het Regionaal Energiedienstenbedrijf; promotie van de regio in samenwerking met de gemeente Culemborg om een Amerikaanse pompenfirma binnen te halen (wat gelukt is). En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
 
Met onze alweer vierde nieuwsbrief lichten we deze en andere acties graag toe! De column is deze keer van onze certificaathouder ARCUSplus Europe.

 
Jan Looman en Peter Smaal
Nationale Distributiedag 15 oktober 2015
 
De LHR is als partner betrokken bij de Nationale Distributiedag. Tijdens de Nationale Distributiedag (NDD) 2015 staat het thema ‘vernieuwing’ centraal. Vernieuwing in topsectoren, vernieuwing in de buitenlandpromotie van logistiek én vernieuwing van NDL. De NDD 2015 vindt plaats op donderdag 15 oktober in de Logistics Valley, een samenwerkingsverband tussen de logistieke hotspots LEC regio Nijmegen, LEC Liemers en Logistieke Hotspot Rivierenland. Voorafgaand aan het middagprogramma biedt de Logistics Valley u een kijkje in de keuken bij interessante bedrijven uit de regio middels verschillende excursies.
 
Reserveer de datum nu vast in uw agenda, aanmelden kan vanaf nu!
 
Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier. 

 
Enquête logistiek klimaat Zuid-Gelderland
In het kader van de NDD vindt er vanuit het bovenregionale samenwerkingsverband een inventarisatie van het logistieke klimaat van Zuid-Gelderland plaats. Hiervoor is een enquête uitgezet onder alle partners in de regio. Graag nodigen wij u uit om deze korte enquête in te vullen: Klik hier.

 
Culemborg trekt bedrijven dankzij logistieke faciliteiten
 
Gorman-Rupp Pompen is al ettelijke decennia gevestigd in Nederland. Sedert 1 juni j.l. is de multinational geheel gevestigd op het Culemborgse bedrijventerrein Pavijen, waar het bedrijf de Europese markt bedient. Dit betreft sales, rental, spare parts en service. De logistieke faciliteiten die de regio biedt vanuit de LHR zijn een belangrijke reden voor het bedrijf om voor Rivierenland te kiezen.
Burgemeester Roland van Schelven en wethouder Huub van Oorschot waren uitgenodigd om de officiële opening van Gorman-Rupp Pompen in Culemborg bij te wonen. “Het college van B&W is verheugd dat Gorman-Rupp de keuze heeft gemaakt zich in Culemborg te vestigen om van hieruit de Europese markt te bedienen. Dat is goed voor onze lokale en regionale bedrijvigheid.” Ter verwelkoming kreeg de heer Jeff Gorman, CEO van Gorman-Rupp van burgemeester Van Schelven een originele Culemborgse vlag.De heer Gorman (l) en burgemeester van Schelven

Ook Hitachi Transport System uit Waardenberg breidt uit in de regio, eveneens op bedrijventerrein Pavijen. In een voormalige pand van Aldi aan de Erasmusweg hebben ze de juiste locatie gevonden om het bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Dat pand biedt voldoende ruimte om verder te groeien. Ook dit is een goede ontwikkeling voor de regio.
Rivierenland krijgt in december een LNG-tankstation
Informatiebijeenkomst voor transporteurs op 4 november
 
In december opent Rolande LNG een LNG tankstation in Geldermalsen bij het bestaande Lukoil tankstation. Hiermee krijgen de bedrijven in Rivierenland de kans op LNG te gaan tanken en het vrachtwagenpark te verduurzamen. Daarnaast is het rijden op LNG ook nog eens goedkoper. 
Realisatie
Rolande LNG heeft een ontwerpvergunning gekregen voor het realiseren van een LNG tankstation. Bij dit tankstation kunnen vervoerders hun LNG-trucks tanken.  In Nederland is nog maar een beperkt aantal LNG-tankstations en daarmee wordt Geldermalsen een koploper op LNG-gebied. De actieradius van een LNG-truck is ca 700 km en dus ruim voldoende voor dagdistributie. En juist die sector is goed vertegenwoordigd in de regio.
 
Voordelen
Het rijden op LNG kent een aantal voordelen. Zo zijn er minder emissies van schadelijke stoffen mee gemoeid. Ook zijn de vrachtwagens stiller, waardoor er minder overlast ontstaat voor omgeving en het ook mogelijk wordt om op meer tijden van de dag te laden en te lossen.
Het rijden met LNG-truck is over de periode dat een truck in gebruik is goedkoper. De aanschafwaarde is weliswaar duurder en er is ook (beperkt) meer onderhoud. Daar staat tegenover dat de LNG-prijs substantieel goedkoper is dan diesel. En als u de truck least bij Rolande LNG is er zelfs een koppeling met de dieselprijs en dus een garantie op een lagere prijs. Overal gezien is een LNG-truck circa 7-12% goedkoper dan een euro 6-dieseltruck.
 
Informatiebijeenkomst op woensdagmiddag 4-11 (AVRI Geldermalsen)
Rolande LNG en LHR organiseren eind oktober een informatiebijeenkomst over het rijden op LNG. Een brandstof voor de toekomst.  U krijgt dan informatie over de kosten, het schone rijden, praktijkervaringen, toekomstperspectief en het is ook mogelijk om afspraken te maken over koop/lease van een LNG-truck. Extra interessant aangezien er in 2015 nog subsidie te verkrijgen is. 
Breng uw supply chain prestaties naar grote hoogte!
Big Business game voor certificaathouders en andere geïnteresseerde partijen
 
De LHR en BIG nodigen u uit voor een ouderwets potje lego ….. Huh, lego? Jazeker, met dit aloude oerdegelijke speelgoed geven de mensen van BIG u inzicht in de do’s en don’t’s om tot efficiënte logistiek te komen. Een onvergetelijke ervaring die bovendien direct vertaald kan worden naar uw bedrijfspraktijk!
 
Beschrijving
De Business Game Bricks & Brains is een praktische en interactieve game waarbij een bedrijfsinterne supply chain van een organisatie wordt nagespeeld. Deze organisatie heeft als doel een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren aan haar klanten en daarbij een maximaal rendement te halen. Om dat te realiseren moeten een aantal hobbels worden overwonnen en obstakels uit de weg worden geruimd.
In de Business Game wordt met een groep van vijftien tot ongeveer vijfentwintig deelnemers een aantal jaren uit het ‘leven’ van een organisatie in een logistieke keten nagespeeld. Per speeljaar krijgen de deelnemers praktische aanwijzingen waarmee het (bedrijfs)-rendement in het volgende speeljaar kan worden verbeterd. Na een aantal speeljaren is duidelijk of de deelnemers in staat zijn geweest om samen een winstgevende supply chain in te richten. Uitgangspunt is dat voor iedereen duidelijk wordt welke – vaak eenvoudige – verbeterpunten er zijn in organisaties waarmee men binnen de eigen functie en afdeling aan de slag kan om te komen tot rendementsverbetering.
Datum: 26-11
Locatie: volgt spoedig
 
Kosten:
Voor certificaathouders: gratis
Voor andere partijen: € 79,00 ex BTW per deelnemer
Column:  Logistieke hotspots: de meerwaarde van samenwerking.


Paul Kleijne | Peije Bruil | Partners | ARCUSplus Europe |
 
Het kabinet heeft in 2007 in het regeerakkoord negen topsectoren aangewezen als de drijvende kracht voor de nationale economie. Logistiek was er daar één van. Maar toen in de jaren daarna in de praktijk de prijzen werden verdeeld met betrekking tot regionale plannenmakerij en budgettering, waren het met name sexy sectoren als Life Sciences & Health, High Tech Systems en Agri & Food die de warme belangstelling kregen van niet alleen provinciale en gemeentelijke bestuurders, maar ook van regionale ontwikkelingsmaatschappijen – een handvol traditionele logistieke hotspots in Nederland daargelaten.
 
Hoewel de logistieke marktdynamiek onveranderlijk op een hoog niveau bleef en in een aantal sectoren zelfs wereldwijd groeide, behield de vaderlandse distributiesector tot voor kort op veel plaatsen in het land nog steeds het predikaat ‘niet-innovatief’, en werd de vestiging van nieuwe distributiecentra geassocieerd met de komst van bleke blokkendozen die relatief weinig werkgelegenheid opleverden. Terwijl we op de mondiale logistieke ladder toch meedraaien in de bovenste regionen van ronkende hotspots en ideale vestigingslocaties door onze sterk ontwikkelde infrastructuur en grondige kennis op het gebied van supply chains, logistieke dienstverlening en transport. En dus ook in staat zouden moeten zijn om gemakkelijker dan de meeste van de ons omringende landen deze vorm van bedrijvigheid aan te trekken.
 
Gelukkig besloot een aantal Nederlandse regio’s, waaronder Noord-Limburg, Twente én Rivierenland daarna alsnog, veelal op aandringen van het regionale bedrijfsleven, om de locale logistieke concurrentiekracht op te poetsen en in te spelen op de enorme marktvraag. Hoewel deze trajecten langzaam en stapsgewijs op gang kwamen, waren ze toch duidelijk waarneembaar, zeker in de provincie Gelderland. Dit bestuursorgaan zette de sector terug op een prominente plek in haar uitvoeringsagenda, waardoor onder meer de regio Rivierenland letterlijk weer op de kaart kwam te staan als potentiële logistieke locatie. Regio Rivierenland profileerde zich als eerste logistieke hotspot buiten de ‘usual suspects’ als Venlo, West-Brabant en Tilburg, hetgeen eerder dit jaar resulteerde in een mooie, hoge notering in de ranglijsten van Logistiek.nl.
 
Hiermee is de eerste klap uitgedeeld. Echter het gevaar van ‘generieke branding’ of ‘inproductieve praatclubs’ als volgende stap ligt altijd op de loer. Bovendien zijn er steeds meer kapers op de kust in andere delen van Nederland en daarbuiten. Doorpakken is dus nu het devies!  Bij voorkeur in gezamenlijkheid met branche-organisaties, buurregio’s, bedrijven en bestuurders van provincie en gemeenten, om draagvlak te creëren en menskracht te waarborgen. De regio moet verschillende proposities bundelen, verbeteren en op elkaar af stemmen. Koppeling van de eigen commerciële slagkracht met die van OOST NV en overige regionale bedrijven en organisaties zal bijdragen aan een verderreikende marketing- en acquisitie-aanpak. De werkelijkheid is immers simpel. Expanderende of zich verplaatsende bedrijven met behoefte aan een passend investeringsklimaat en een goede ondersteuning houden van eenvoud. Maar wel afgestemd op hun specifieke behoefte. Zij trekken bij voorkeur geen geografische grenzen, zijn niet geïnteresseerd in louter grond of geld. Willen het totale pakket. Want versnippering is niet geloofwaardig, leidt tot eenzame afzondering en helpt de logistieke positie van Rivierenland als geheel niet verder. Door samenwerking in de regio wordt onderscheidende diepgang en focus bereikt die het verschil maakt en niet ten onder gaat in een mer à boire van vergelijkbare initiatieven en proposities. Zodat Rivierenland binnenkort daadwerkelijk behoort tot de top 3 van logistieke hotspots in Nederland.
 

Paul Kleijne | Peije Bruil | Partners | ARCUSplus Europe |

www.arcusplus.com
Agenda
  • 15-10-2015: Nationale DistributieDag, Vereniging, Nijmegen
  • 23-10-2015: Excursie georganiseerd door de regio Rivierenland m.m.v. LHR naar de haven Rotterdam
  • 04-11-2015: Informatiebijeenkomst LNG trucks i.s.m. Rolande LNG (AVRI Geldermalsen)
  • 10-11 t/m/ 13-11: Logistica in de Jaarbeurs Utrecht met stand van Logistics Valley / LHR
  • November: Bijeenkomst certificaathouders; verkiezing bestuur Stichting LHR
  • 26-11-2015: Businessgame m.m.v. onze certificaathouder 1-2 Think Logical en BIG ‘Business Ixperience Games’, Rivierenland 
Copyright © 2015 Logistieke Hotspot Rivierenland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp