Copy
Juni 2017
 • Voorwoord
 • Bezwaarmodule binnen Webis Portal
 • De slimme betalingsregeling voor uw klant
 • Slimmer inzetten van de Digitale Post en Zaakdossier
 • Gebruikersgroep: 14 juni
 • Wat we doen in schema weergegeven
 • Gemeenten en waterschappen sluiten aan 

Voorwoord


In deze nieuwsbrief informeren we u graag over een aantal onderwerpen, zoals de Bezwaarmodule, het slimmer inzetten van de Digitale Post module, het Zaakdossier én de bijeenkomst van de gebruikersgroep op 14 juni.

BakerWare blijft groeien en al deze nieuwe ontwikkelingen vergen veel inzet van onze medewerkers. Dit voorjaar hebben we daarom ook een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Berry de Ronde is als vervanger aangenomen voor Leo Langenberg. Berry heeft 18 jaar bij TOG Nederland gewerkt en is nu bij BakerWare actief als Operationeel Manager. Hij kent vanzelfsprekend alle Belastingprocessen en heeft een veelzijdige kennis van Gemeentelijke belastingen. Ook hebben we ons ontwikkelteam uitgebreid met de komst van Marice Lamain, Raymon Boer en Martin Withaar. Vanzelfsprekend blijven we op zoek naar uitbreiding met goede ontwikkelaars, dus als u iemand weet? Wij houden ons aanbevolen! 


Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
Richard Bakker en Eric Heersink

Bezwaarmodule binnen Webis Portal

BakerWare gaat een bezwaarmodule binnen Webis Portal ontwikkelen. De werkvoorraad inzake bezwaren zal dan volledig zichtbaar zijn in de Portal en kan direct opgepakt worden ter afhandeling. In de bezwaarmodule zijn een aantal benodigde controleschermen, maar zal het overgrote deel geautomatiseerd verwerkt worden, door waar nodig overkoepelende database acties. 

Er zijn een aantal schermen die acties bevatten, waarbij het uitgangspunt is om in zo min mogelijk stappen zoveel mogelijk geautomatiseerd te verwerken. Waaronder een beslisscherm waarbij gebruik gemaakt wordt van een vragenboom, die gezamenlijk ontworpen is met een Belastingkantoor en vervolgens naar een beslissing leidt. Tevens wordt hierbij ook automatisch een brief aangemaakt (documentcreatie), welke al dan niet in bulk, dagelijks gegenereerd wordt. Ook worden ontvangstbevestigingen gemaild. Via de mailfunctionaliteit worden niet alleen uitspraken etcetera verzonden, maar worden ook mailtjes gegenereerd en verstuurd, wanneer een gevraagde motivering uitblijft of bij horen etc.

Ook zal de module voorzien in een handige workflow om de proceskosten te vergoeden. Hierbij kan in de bezwaarmodule aangegeven worden of proceskostenvergoeding nodig is. Via een invulformulier wordt aangegeven wie, hoeveel vergoed moet krijgen en naar welke bankrekening dit moet. Via een eenvoudige rapportage module wordt aangegeven wie, hoeveel moet ontvangen inclusief een fiattering hierop. Meer informatie? Neem dan contact op met marco.van.beek@bakerware.nl.  

De slimme betalingsregeling voor uw klant 

In de Digitale Balie is het nu ook mogelijk om een slimme betalingsregeling aan te bieden. BakerWare heeft een flexibel scherm ontwikkeld wat door u zelf te sturen is inzake het aanbieden van een betalingsregeling.

Wanneer uw klant een betalingsregeling wil aanvragen, roept de Digitale Balie een functie aan binnen uw eigen back-office. Deze functie kunt u zelf inrichten, waardoor u in control bent inzake de mogelijkheden, variabelen, etc. Hierbij kunt u zelf geautomatiseerd aangeven welke vorderingen in de betreffende betalingsregeling meegenomen kunnen worden en wat hierbij de mogelijkheden zijn. Het voordeel is dat een betalingsregeling nu over meerdere vorderingen tegelijk afgesproken kan worden en enkel deze vorderingen worden getoond.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco van Beek (marco.van.beek@bakerware.nl)

Slimmer inzetten van de Digitale Post en Zaakdossier

De module waarin u al uw poststromen kunt verwerken en uw klantreacties kunt opslaan, de Digitale Postmodule, heeft de afgelopen maanden een flinke verandering ondergaan. Het is nu mogelijk om zaakgericht (dossiergericht) te werken en alle in- en uitgaande contacten per zaak te bundelen. Ook zijn er diverse nieuwe mogelijkheden beschikbaar die het verwerken van uw inkomende contacten makkelijker maken. Denk hierbij aan:
 • Inzage in wie het huidige poststuk verwerkt
 • Vrijgeven van een poststuk na afsluiten hiervan (slimme multi-userlock) 
 • Eenvoudige controle subjectgegevens zonder uitstap naar de Portal van BakerWare
 • Subjectnummer ophalen o.b.v. BSN
 • Bezwaar inboek module 2.0 met stoplicht met bezwaardetail per vordering
 • E-mailen met upload functionaliteiten
 • E-mail template per postbak
Creëren van Zaken binnen Klant/Zaakdossier
Naast de bovengenoemde mogelijkheden kunt u nu ook Zaken creëren op andere sleutels dan subjectnummer of vorderingsnummer. Denk hierbij aan objectniveau (WOZobjectnummer), bezwaarschriftnummer en kenteken. Het is mogelijk om poststukken op te slaan op andere sleutelvelden dan subjectnummer en vorderingsnummer of juist sleutelvelden toe te voegen waardoor u uw Zaakdossiers via diverse ingangen en kanalen eenvoudig kan benaderen.

Meer informatie? Mail dan naar marco.van.beek@bakerware.nl.

Gebruikersgroep: 14 juni

Woensdag 14 juni, vanaf 13.00 uur vindt er weer een bijeenkomst van de gebruikersgroep plaats op locatie bij de BghU te Utrecht. Velen hebben zich al aangemeld. Wie nog niet heeft gereageerd kan dat per omgaande doen via eric.heersink@bakerware.nl.

Het thema bestaat deze keer uit een toelichting op het portfolio en de actuele ontwikkelingen van bestaande en nieuwe producten. Marco van Beek zal de presentaties verzorgen, samen met Eric Heersink. Ook zullen we nogmaals ingaan op de gevolgen voor de keuze van de bewaargevingsovereenkomst.

Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen: Terugmelden vanuit de basisregistraties, Bezwaarmodule, Exoten (lees externe vorderingen), GIS portaal, Digikoppeling (ervaringen met LV-WOZ, etc.), Vernieuwing Digitale Post, Klant/zaakdossier (resultaten), BeMUS en wat verder ter tafel komt. Ten behoeve van het GIS-portaal zal onze partner Nieuwland voor een toelichting zorgen, omdat we binnen de Portal gebruik maken van WebGIS Publisher. Aangezien deze functionaliteiten volledig geïntegreerd zijn, is het belangrijk te weten welke mogelijkheden er zijn. De RBG zal haar ervaringen delen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Eric Heersink via eric.heersink@bakerware.nl.

Wat we doen in schema weergegeven

BakerWare levert al jaren Front-office oplossingen. Maar in de loop der jaren zijn we steeds breder onze dienstverlening uit gaan voeren. Tegenwoordig nemen ook de mid-office en back-office toepassingen een grote vlucht. Laat u eens voorlichten over de vele mogelijkheden die BakerWare voor u als Gemeente, Waterschap of Belastingkantoor heeft.

Gemeenten en waterschappen sluiten aan

De afgelopen maand heeft de Gemeente Doetinchem besloten om met BakerWare in zee te gaan met de Digitale Belasting Balie. Vanaf dit najaar kunnen burgers en bedrijven in Doetinchem hun belastingzaken met de Gemeente digitaal regelen. BakerWare levert ook de connectie met het Zaaksysteem OneGov. Binnen korte tijd is dit de zesde gemeente die BakerWare aansluit op de Digitale Belasting Balie en de voordelen van de veelgebruikte oplossing van BakerWare ontdekt.

Ook het samenwerkingsverband rondom Deventer (DOWR), bestaande uit de Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben middels een aanbesteding gekozen voor de complete front-office van BakerWare. Ook Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel hebben gekozen om de Digitale Balie van BakerWare te gaan toepassen voor de communicatie met hun burgers. Voor meer informatie kunt u terecht bij Richard Vermeulen via richard.vermeulen@bakerware.nl
BakerWare B.V.
Nijbracht 124
7821 CE  Emmen

Tel. 0591-645608
info@bakerware.nl
www.bakerware.nl
Bekijk nieuwsbrief in uw browser 

Uitschrijven    Voorkeuren bewerken 

Copyright © 2017 BakerWare BV, All rights reserved.

Share
Tweet
Share
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp