Copy
Exclusief
Beste relatie,
 
Op 25 september jl. hebben wij u een uitnodiging gestuurd betreffende het BakerWare gebruikersplatform. Ondertussen hebben we al meerdere aanmeldingen binnen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan kunt u dit doen tot 20 oktober.
 
Het BakerWare gebruikersplatform speelt een belangrijk spil in de (door)ontwikkeling van de oplossingen. Om vanuit de inhoud en processen een goede impuls te geven aan het gebruikersplatform, komen er drie themagroepen.
 
Binnen het BakerWare gebruikersplatform:
  • Vindt afstemming plaats over de ontwikkeling van de oplossingen.
  • Worden nieuwe ideeën, initiatieven en innovaties besproken.
  • Wordt richting gegeven aan de roadmap.
  • Worden kennis, ervaring en best practices gedeeld.
De themagroepen komen twee keer per jaar bij elkaar (najaar en in het voorjaar). De eerste themabijeenkomsten worden op de volgende dagen gehouden:
  • Themagroep Frontoffice op 1 november van 10:00 – 12:00 uur (aansluitend lunch)
  • Themagroep Innen en Kwijtschelding op 1 november van 13:00 – 15:00 uur (vooraf lunch)
  • Themagroep Heffen, gegevensbeheer en WOZ op 8 november van 10:00 – 12:00 uur (aansluitend lunch)
 De themagroepen zullen in de regio Utrecht plaatsvinden, de exacte locatie volgt nog.
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens één (of meerdere) van de themagroepen.
 
Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u graag aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via de onderstaande knop.
Meld u zich hier aan
Aanmeldingswachtwoord: bakerware2018
Let op; u kunt zich aanmelden tot 20 oktober 2018

Themagroepen

Binnen een themagroep wordt inhoudelijk met elkaar gesproken over het proces, de (door)ontwikkeling van de producten van BakerWare en nieuwe initiatieven die passen binnen het thema. Er zijn drie themagroepen:
  1. Frontoffice
  2. Innen en Kwijtschelding
  3. Heffen, gegevensbeheer en WOZ (inclusief waarderen)
Naast de hierboven benoemde themagroepen is er al gebruikersoverleg voor de applicatie Webis Meet. Voor Digitale Aangifte is recentelijk een eerste gebruikersoverleg geweest. Deze twee applicaties geven invulling aan een heel gericht proces. Daarom blijven deze aparte gebruikers overleggen bestaan.
Themagroep: Frontoffice
Het frontoffice is een belangrijk onderdeel binnen een belastingorganisatie. Er wordt hier een groot aantal klantcontacten afgehandeld en er worden veel werkzaamheden gedaan en voorbereid voor de rest van de organisatie.

Ook willen veel organisaties met behulp van selfservice en e-diensten binnen het Burger- en Bedrijvenportaal optimale en persoonlijke dienstverlening bieden aan burgers en bedrijven. Hiernaast worden met het Medewerkersportaal en de Digitale Post (postmodule) steeds meer processen geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

Afdeling frontoffice weet als geen ander hoe al deze producten het meest optimaal ingezet en doorontwikkeld kunnen worden.
 
Themagroep: Innen en Kwijtschelding
De ervaringen en inzichten van invorderingsmedewerkers bieden veel kansen om het Medewerkersportaal, Digitale Post (postmodule) en het Burger- en Bedrijvenportaal nog verder door te ontwikkelen. Hiermee kunnen nog meer selfservice acties geboden worden en worden processen nog beter geoptimaliseerd.

Het zoveel mogelijk geautomatiseerd aan kunnen vragen van kwijtschelding, of digitaal een betalingsregeling op maat kunnen bieden. Deze zaken zijn net zo belangrijk als het kunnen aanvragen van een automatische incasso of het indienen van een bezwaar. Of wat denkt u van een digitale loonvordering? Ook bij deze onderwerpen zal worden stilgestaan.
 
Themagroep: Heffen, gegevensbeheer en WOZ (inclusief waarderen)
Digitale dienstverlening wordt zéker niet meer alleen geboden om reacties naar aanleiding van een aanslagbiljet op te vangen. De weg naar een feitelijk juist aanslagbiljet is zéér belangrijk. Hoe minder onjuistheden hoe beter. De producten Voormelding Aanslag en Voormelding WOZ binnen het Burger- en Bedrijvenportaal dragen hieraan bij. Hiermee kunnen burgers en bedrijven vooraf de feiten controleren waarop het aanslagbiljet wordt gebaseerd. Dit geldt zowel voor object gerelateerde zaken, als ook voor subject gerelateerde zaken.

Het Burger- en Bedrijvenportaal biedt ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen en het taxatieverslag in te zien. Hoe kunnen we dit nog verder optimaliseren?

Als we dan toch met alle ervaringsdeskundigen bij elkaar zitten, kunnen we het ook met elkaar hebben op de vraag op welke wijze we het Medewerkersportaal en Digitale Post (postmodule) nóg beter op uw dagelijkse werkzaamheden kunnen laten aansluiten? En hoe kunnen we de diverse ketenpartners, zoals deelnemers en gemachtigden, in de procesoptimalisatie meenemen?

Participeren?

Graag willen wij twee keer per jaar met u en andere ervaringsdeskundigen om de tafel om dit te realiseren. Graag horen wij uw ideeën en vertellen we die van ons. Wij nodigen u dan ook graag uit om mee te doen in één (of meerdere) van de themagroepen. 
Meld u zich hier aan
Aanmeldingswachtwoord: bakerware2018
Let op; u kunt zich aanmelden tot 20 oktober 2018
BakerWare B.V.
Nijbracht 124
7821 CE  Emmen

Tel. 0591-645608
info@bakerware.nl
www.bakerware.nl

Copyright ©  2018 BakerWare B.V.
All rights reserved.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BakerWare BV · Nijbracht 124, Emmen, Nederland · Emmen, 7821CE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp