Copy
Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz | 6 november 2018 | Lees online
In deze nieuwsbrief:

Meer uniformiteit in behandeling van seksuele stoornissen

De Zorgstandaarden Parafiele en hyperseksuele stoornissen en Seksuele disfuncties zijn gepubliceerd. Prof. dr. Stefan Bogaerts, voorzitter van de werkgroep Parafiele en hyperseksuele stoornissen, verwacht dat hiermee meer uniformiteit komt in de behandeling van deze stoornissen. 'De zorgstandaarden brengen de organisatie van de zorg zeer goed in kaart. Dat biedt kwaliteitsgarantie voor de patiënt. Professionals, zoals artsen, psychologen, seksuologen en consulenten, beschikken hiermee over een onderlegger, waarmee zij de best passende zorg en goede informatie kunnen bieden.' Lees meer    

Digitale beslistool voor psychosezorg op maat

Bij de Zorgstandaard Psychose is een digitale beslistool beschikbaar, die het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met GGz Friesland en UMC Groningen. De beslistool helpt behandelaar en patiënt om te bepalen hoe zij de behandeling op persoonlijke kenmerken van de patiënt kunnen afstemmen. De beslistool ondersteunt hiermee op praktische wijze shared decision making. Lees meer

E-learning bij Zorgstandaard Angststoornissen

Bij de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. Deze e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk en is met name bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Naast een inleiding op de zorgstandaard, vinden deelnemers er ken­niselementen en casuïstiek. Wie de e-learning met succes heeft doorlopen, krijgt accreditatiepunten. Lees meer

Houd u goed rekening met culturele diversiteit?

Een zorgaanbieder moet er zijn voor álle bewoners in de betreffende gemeente of regio ongeacht de culturele afkomst. De nieuwe Generieke module Diversiteit helpt professionals om aan te sluiten bij patiënten met een andere culturele achtergrond. Rob van Dijk, adviseur diversiteitsmanagement: 'Uit de praktijk kennen we veel zinnige en werkbare interventies die helpen rekening te houden met culturele diversiteit in de ggz. Hoewel sommige daarvan (nog) niet evidence based zijn, zijn professionals overtuigd van hun belang. Er is voor deze interventies draagvlak en zodoende staan ze in deze generieke module beschreven.' Lees meer

Werkkaarten alcohol leggen verbinding tussen welzijn en zorg

Speciaal voor sociaal professionals die werken in de wijk zijn een website en werkkaarten gemaakt met tips en adviezen om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken. De site en kaarten zijn gebaseerd op diverse generieke modules en zorgstandaarden, waaronder de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Elske Wits en Cas Barendregt van IVO, ontwikkelden de materialen. 'Hiermee leggen we de verbinding tussen welzijn en zorg.' Lees meer
logo Akwa

Blijf ook vanaf 2019 op de hoogte

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) gaat op in Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Vanaf 1 januari 2019 is Akwa volledig operationeel. Daarmee komt deze nieuwsbrief te vervallen. Wilt u niets missen van ontwikkelingen rondom de kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief van Akwa
Copyright © 2018| Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz | Alle rechten voorbehouden


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz · Postbus 20062 · Utrecht, Ut 3502 LB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp