Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

Els compliments del Consell de Ximo Puig 

Els 37 objectius inicials de l‘Acord del Botànic’ estan tots en fase d'execució o executats i amb l'actualització hi ha 201 noves mesures addicionals

 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat compte del grau de compliment de l‘Acord del Botànic’ en Les Corts, en resposta al PP en la sessió de control, i ha insistit que este Consell se sustenta en l'estabilitat, l'honradesa i el diàleg.
 
En estos moments els 37 objectius inicials de  l‘Acord del Botànic’ estan tots en fase d'execució o executats i amb l'actualització hi ha 201 noves mesures addicionals.
 
Puig ha assegurat que l'Acord del Botànic ha permès en menys de 20 mesos que moltes persones a la Comunitat Valenciana visquen millor: 
 • 860.000 persones ja no paguen les seues medicines i no han d'abandonar els seus tractaments.
 • 400.000 menors en situació de vulnerabilitat tampoc hauran de pagar a partir d'ara i podran continuar els seus tractaments. Som la primera autonomia que implanta aquesta mesura.
 • 50.000 dependents cobren ja puntualment les seues prestacions.
 • 320.000 famílies tenen els llibres gratis per als seus fills i filles.
 • 1.600.000 valencians, de rendes mitjanes i baixes, pagaran menys impostos en 2017.
A més en el plànol econòmic, malgrat l'anunci de catàstrofe del PP, també hi ha indicadors importants que constaten que la Comunitat Valenciana està ara millor:
 • La Comunitat és l'autonomia que més ha crescut en 2016, un 3,9%, 7 punts per damunt de la mitjana nacional.
 • En 2016 s'han aconseguit xifres històriques amb la visita de 24,7 milions de turistes, dels quals 7,8 milions eren estrangers.
 • L'índex de producció industrial és el que més ha augmentat d'Espanya, un 8,9%, el doble que la mitjana.
 • Des de l'inici de la legislatura 93.141 persones més estan afiliades a la Seguretat Social.
En l'execució de l'Acord del Botànic en moltes coses ens agradaria anar més lluny. És poc, però estem en el camí:
 • La llista d'espera és de 5 dies menys.
 • Quasi 100.000 persones més treballant.
La gran catàstrofe és l'esmena a la totalitat que fa el PP cada dia, cada vegada que ix una nova dada. Cal recordar, per exemple, com va gestionar les ajudes a l'habitatge: 60 milions d'euros d'ajudes sense resoldre, ajudes amagades en els calaixos per valor de 40 milions, i 240 milions que va haver de reconèixer davant la Intervenció de la Generalitat.
 
D'altra banda, el president ha anunciat que en el mes de març el Consell aprovarà la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat i ha apostat per un gran acord de les comunitats autònomes del litoral per a garantir la sostenibilitat i acabar amb l'erosió progressiva que posa en perill les nostres platges.
 
ALTRES QÜESTIONS

A més, Puig ha demanat que 'tots a una veu' reclamem les inversions que ens corresponen en els pressupostos de l'Estat, perquè la Comunitat per al Govern d'Espanya és ‘zona zero en infraestructures’ al temps que ha reivindicat que el Corredor Mediterrani és fonamental per a Espanya i per a Europa
 
Sobre la subhasta de l'estadi Rico Pérez, el cap del Consell ha respost al PP que “no rescatem camps de futbol, estem rescatant la vergonya d'aquest poble que vostès van ultratjar. Estem intentant salvar els 18 milions per als valencians”.
 

 


 

Los cumplimientos del Consell de Ximo Puig

Los 37 objetivos iniciales del ‘Acord del Botànic’ están todos en fase de ejecución o ejecutados y con la actualización hay 201 nuevas medidas adicionales

 
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado cuenta del grado de cumplimiento del ‘Acord del Botànic’ en Les Corts, en respuesta al PP en la sesión de control, y ha insistido en que este Consell se sustenta en la estabilidad, la honradez y el diálogo.
 
En estos momentos los 37 objetivos iniciales del ‘Acord del Botànic’ están todos en fase de ejecución o ejecutados y con la actualización hay 201 nuevas medidas adicionales.
 
Puig ha asegurado que el ‘Acord del Botànic’ ha permitido en menos de 20 meses que muchas personas en la Comunidad Valenciana vivan mejor:
 • 860.000 personas ya no pagan sus medicinas y no han de abandonar sus tratamientos.
 • 400.000 menores en situación de vulnerabilidad tampoco tendrán que pagar a partir de ahora y podrán continuar sus tratamientos. Somos la primera autonomía que implanta esta medida.
 • 50.000 dependientes cobran ya puntualmente sus prestaciones.
 • 320.000 familias tienen los libros gratis para sus hijos e hijas.
 • 1.600.000 valencianos, de rentas medias y bajas, pagarán menos impuestos en 2017.
Además en el plano económico, a pesar del anuncio de catástrofe del PP, también hay indicadores importantes que constatan que la Comunidad Valenciana está ahora mejor:
 • La Comunitat es la autonomía que más ha crecido en 2016, un 3,9%, 7 puntos por encima de la media nacional.
 • En 2016 se han alcanzado cifras históricas con la visita de 24,7 millones de turistas, de los que 7,8 millones eran extranjeros.
 • El índice de producción industrial es el que más ha aumentado de España, un 8,9%, el doble que la media.
 • Desde el inicio de la legislatura 93.141 personas más están afiliadas a la Seguridad Social.
En la ejecución del Acuerdo del Botánico en muchas cosas nos gustaría ir más lejos. Es poco, pero estamos en el camino:
 • La lista de espera es de 5 días menos.
 • Casi 100.000 personas más trabajando.
La gran catástrofe es la enmienda a la totalidad que hace el PP cada día, cada vez que sale un nuevo dato. Hay que recordar, por ejemplo, cómo gestionó las ayudas a la vivienda: 60 millones de euros de ayudas sin resolver, ayudas escondidas en los cajones por valor de 40 millones, y 240 millones que tuvo que reconocer ante la Intervención de la Generalitat.
 
OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, el president ha anunciado que en el mes de marzo el Consell aprobará la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y ha apostado por un gran acuerdo de las comunidades autónomas del litoral para garantizar la sostenibilidad y acabar con la erosión progresiva que pone en peligro nuestras playas.
 
Además, Puig ha pedido que 'tots a una veu' reclamemos las inversiones que nos corresponden en los presupuestos del Estado, porque la Comunitat para el Gobierno de España es ‘zona cero en infraestructuras’ al tiempo que ha reivindicado que el Corredor Mediterráneo es fundamental para España y para Europa
 
Sobre la subasta del estadio Rico Pérez, el jefe del Consell ha respondido al PP que “no rescatamos campos de fútbol, estamos rescatando la vergüenza de este pueblo que ustedes ultrajaron. Estamos intentando salvar los 18 millones para los valencianos”.
 

 

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2017 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book