Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

VIATGE A BRUSSEL·LES – TRACTAT MERCOSUR
Un ‘lobby’ valencià per al sector agrari a Brussel·les

 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell potenciarà la capacitat de "exercir lobby" en el sector agrari amb "presència permanent" de la Comunitat a la Unió Europea i una major aposta per la delegació valenciana a Brussel·les.
 
Així s'ha pronunciat Puig després de reunir-se amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, i abans de mantindre una trobada amb eurodiputats valencians per a tractar, entre altres assumptes, l'acord comercial aconseguit entre la Unió Europa i Mercosur.
 
Aquest és un viatge introductori i d'aposta política en el qual s'abordarà amb els eurodiputats valencians de quina manera poden millorar la posició de la Comunitat en la Comissió Europea.
 
En aquest sentit, per a tractar el preacord entre la Unió Europea i Mercosur, el cap del Consell abans de viatjar a Brussel·les es va reunir amb representants del sector citrícola i el president de la CEV, els dirigents sindicals de CCOO-PV i UGT-PV i amb el president de la Cambra de Comerç de València.
 
MERCOSUR
 
Sobre l'acord amb Mercosur, el president ha sostingut que arriba a Brussel·les per a "escoltar i plantejar preguntes sobre qüestions que no estan clares en aquests moments" i obtindre, d'aquesta manera, "tota la informació" necessària per a saber "com es pot influir en allò que és negatiu per a la Comunitat" i, fonamentalment, "en la qüestió agrària".
 
El tractat comercial inclou avanços fonamentals en àrees com la cooperació i el compromís mediambiental, encara que s'ha d'aprofundir en la reciprocitat de les garanties sanitàries i socials dels productes generats en països tercers.
 
La Generalitat exigirà uns mínims de qualitat per a tots els productes no solament en el sector agrari sinó també en els industrials perquè els consumidors són la part essencial de l'acord.
 
En aquest sentit, Puig abordarà aquest dijous amb la comissària europea de Comerç, Cecilia Malsmtröm, si existeix marge de maniobra abans que el Parlament Europeu i els estats membres aproven el tractat comercial amb Mercosur, i ha recordat que en sectors com el tèxtil, el calçat o l'automòbil la situació és "molt favorable".
 
Puig ha defensat una estratègia conjunta "molt més potent" per part les administracions, el sector públic i el sector privat per a garantir el manteniment de les quotes de mercat que actualment tenen el camp valencià. La Comunitat té uns grans productors agroalimentaris que han de tindre la força suficient perquè no eixir perjudicats en els acords.
 
D'altra banda, el titular del Consell mantindrà aquest dijous reunions per a tractar altres assumptes com la promoció de l'ocupació i de les pimes, així com que el territori valencià es juga molt futur cada dia a Brussel·les i que per això ha de tindre una presència molt més potent en les institucions europees.

 


 

VIAJE A BRUSELAS – TRATADO MERCOSUR
Un ‘lobby’ valenciano para el sector agrario en Bruselas

 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell potenciará la capacidad de "ejercer lobby" en el sector agrario con "presencia permanente" de la Comunitat en la Unión Europea y una mayor apuesta por la delegación valenciana en Bruselas.
 
Así se ha pronunciado Puig tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y antes de mantener un encuentro con eurodiputados valencianos para tratar, entre otros asuntos, el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europa y Mercosur.
 
Este es un viaje introductorio y de apuesta política en el que se abordará con los eurodiputados valencianos de qué manera pueden mejorar la posición de la Comunitat en la Comisión Europea.
 
En este sentido, para tratar el preacuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el jefe del Consell antes de viajar a Bruselas se reunió con representantes del sector citrícola y el presidente de la CEV, los dirigentes sindicales  de CCOO-PV y UGT-PV y con el presidente de la Cambra de Comercio de València.
 
MERCOSUR
 
Sobre el acuerdo con Mercosur, el president ha sostenido que llega a Bruselas para "escuchar y plantear preguntas sobre cuestiones que no están claras en estos momentos" y obtener, de esta manera, "toda la información" necesaria para saber "cómo se puede influir en aquello que es negativo para la Comunitat" y, fundamentalmente, "en la cuestión agraria".
 
El tratado comercial incluye avances fundamentales en áreas como la cooperación y el compromiso medioambiental, aunque se debe profundizar en la reciprocidad de las garantías sanitarias y sociales de los productos generados en países terceros.
 
La Generalitat exigirá unos mínimos de calidad para todos los productos no solo en el sector agrario sino también en los industriales porque los consumidores son la parte esencial del acuerdo.
 
En este sentido, Puig abordará este jueves con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malsmtröm, si existe margen de maniobra antes de que el Parlamento Europeo y los estados miembros aprueben el tratado comercial con Mercosur, y ha recordado que en sectores como el textil, el calzado o el automóvil la situación es "muy favorable".

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2019 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book