Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

DISCURS D'INVESTIDURA X LEGISLATURA

Ximo Puig proposa situar a la Comunitat Valenciana a l'Europa del segle XXI

 
El president de la Generalitat en funcions i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha demanat, durant el seu discurs d'investidura per a ser reelegit al capdavant del Govern valencià, la confiança a Les Corts per a situar a la Comunitat Valenciana a l'Europa del segle XXI.
 
En aquest sentit, ha explicat que “els valencians no caminem solos i l'escenari internacional mostra incerteses que només superarem amb una UE forta i cohesionada”.
 
Puig ha destacat que “el nostre projecte de progrés se centra en tres principis: creixement, igualtat i democràcia” al mateix temps que ha assenyalat que "el nostre govern és i serà un govern de valors, els que han fet al llarg de la història que les persones siguen considerades i respectades com a persones en tota la seua plenitud. Som continuadors d'eixe esperit".
 
Puig ha anunciat que convocarà el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista per a demà dijous i ha demanat a Les Corts que declare l'emergència climàtica.
 
Així mateix, ha indicat que la setmana vinent la seua primera acció com a president, serà la convocatòria d'una reunió per a rellançar el diàleg social amb una estratègia de quatre anys en l'horitzó 2030.
 
A més, el candidat socialista ha proposat un gran Pacte Social per la Innovació amb tots els agents socials i amb les Universitats, un ampli acord amb els agents socials per a adaptar l'FP a les necessitats socials, econòmiques i laborals,i un Pla de Garantia Social i Ocupació Digna, entre altres iniciatives que ha enumerat.
 
Igualment, Puig ha subratllat que “farem especial èmfasi en la solució de dos problemes que ens preocupen especialment: la pobresa infantil i l'emergència habitacional. Tindre fills no pot ser un factor de risc de pobresa”.
 
“La nostra sensatesa ens ha convertit en un referent a Espanya, i ens ha retornat la visibilitat que necessitarem per a reivindicar el que és just. Un finançament per a la Comunitat Valenciana serà guia i prioritat en aquesta legislatura. Sense finançament, no hi ha oportunitat valenciana”, ha insistit el líder del PSPV en relació al finançament autonòmic,
 
L'Acord de Govern, Pacte del Botànic II, recolzat per les bases de PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-EU, serà signat aquesta vesprada a Alacant.
 
IX LEGISLATURA
 
Quant a la gestió dels últims quatre, Ximo Puig ha destacat que tots els indicadors econòmics i socials han millorat en la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, ha subratllat que la taxa d'atur ha descendit 10 punts des que el Botànic accedira al govern en 2015, així com l'increment del 108% de la inversió estrangera i l'augment del turisme, un 50% més que en 2014. Respecte, a la despesa social, ha remarcat que som la comunitat en la qual més ha crescut el pressupost per a polítiques socials.
 
En aquest sentit, Puig ha afegit que "els ciutadans ens han triat per a intentar resoldre els problemes. Els valencians i les valencianes ens han atorgat a les forces progressistes la seua confiança perquè hem anat solucionant conjuntament els seus problemes".

 


 

DISCURSO DE INVESTIDURA X LEGISLATURA

Ximo Puig propone situar a la Comunitat Valenciana en la Europa del siglo XXI

 
El president de la Generalitat en funciones y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha pedido, durante su discurso de investidura para ser reelegido al frente del Gobierno valenciano, la confianza a Les Corts para situar a la Comunitat Valenciana en la Europa del siglo XXI.
 
En este sentido, ha explicado que “los valencianos no caminamos solos y el escenario internacional muestra incertidumbres que solo superaremos con una UE fuerte y cohesionada”.
 
Puig ha destacado que “nuestro proyecto de progreso se centra en tres principios: crecimiento, igualdad y democracia” al tiempo que ha señalado que "nuestro gobierno es y será un gobierno de valores, los que han hecho a lo largo de la historia que las personas sean consideradas y respetadas como personas en toda su plenitud. Somos continuadores de ese espíritu".
 
Puig ha anunciado que convocará el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista para mañana jueves y ha pedido a Les Corts que declare la emergencia climática.
 
Asimismo, ha indicado que la próxima semana su primera acción como presidente, será la convocatoria de una reunión para relanzar el diálogo social con una estrategia de cuatro años en el horizonte 2030.
 
Además, el candidato socialista ha propuesto un gran Pacto Social por la Innovación con todos los agentes sociales y con las Universidades, un amplio acuerdo con los agentes sociales para adaptar el FP a las necesidades sociales, económicas y laborales, un Plan de Garantía Social y Empleo Digno, entre otras iniciativas que ha enumerado.
 
Igualmente, Puig ha subrayado que “haremos especial énfasis en la solución de dos problemas que nos preocupan especialmente: la pobreza infantil y la emergencia habitacional. Tener hijos no puede ser un factor de riesgo de pobreza”.
 
“Nuestra sensatez nos ha convertido en un referente en España, y nos ha devuelto la visibilidad que necesitaremos para reivindicar lo que es justo. Una financiación para la Comunitat Valenciana será guía y prioridad en esta legislatura. Sin financiación, no hay oportunidad valenciana”, ha insistido el líder del PSPV en relación a la financiación autonómica,
 
El Acuerdo de Gobierno, Pacto del Botànic II, respaldado por las bases de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU, será firmado esta tarde en Alicante.
 
IX LEGISLATURA
 
En cuanto a la gestión de los últimos cuatro, Ximo Puig ha destacado que todos los indicadores económicos y sociales han mejorado en la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha subrayado que la tasa de paro ha descendido 10 puntos desde que el Botànic accediera al gobierno en 2015, así como el incremento del 108 % de la inversión extranjera y el aumento del turismo, un 50 % más que en 2014. Respecto, al gasto social, ha remarcado que somos la comunidad en la que más ha crecido el presupuesto para políticas sociales.
 
En este sentido, Puig ha añadido que "los ciudadanos nos han elegido para intentar resolver los problemas. Los valencianos y las valencianas nos han otorgado a las fuerzas progresistas su confianza porque hemos ido solucionando conjuntamente sus problemas".

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2019 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book