Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

El PSPV-PSOE proposa elaborar un informe sobre agressions sexuals que permeta crear ciutats segures
 
El Grup Socialista de les Corts ha presentat una Proposició no de Llei perquè la Generalitat elabore un informe sobre agressions sexuals que permeta crear ciutats segures.
 
En concret, demanda un informe sobre els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en la Comunitat Valenciana, amb un estudi descriptiu de la situació, el perfil de les víctimes, dels agressors, dels espais i llocs de la comissió dels delictes.
 
En definitiva, tota la informació necessària que permeta tindre un coneixement més encertat del que està passant, i poder realitzar un diagnòstic precís.
 
A més, s'insta al Govern valencià que realitze una estratègia autonòmica per a la prevenció de les agressions sexuals i un mapa de ciutats segures en coordinació amb els ajuntaments.
 
Les i els socialistes considerem que tenim l'obligació de donar una resposta política perquè la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia amb més delictes.
 
Amb aquesta iniciativa es pretén que a l'hora de dissenyar les ciutats es tinguen en compte mesures per a augmentar la seguretat i establir quals són els punts negres per a les dones a les nostres ciutats.
 
Cal lluitar contra la violència sexual que pateixen les dones i es requereixen mesures que incrementen la seguretat perquè les dones se senten segures en l'espai públic.
 
Després de la sentència del Tribunal Suprem en el cas de ‘La manada’ ha quedat clara la necessitat d'una reforma del Codi Penal, però també la necessitat de polítiques públiques per a la prevenció, la sensibilització i l'atenció a les víctimes de les agressions sexuals.
 
Informe del Ministeri d'Interior del 2017
 
L'any 2017 es van produir 1.479 diligències per delictes sexuals: 401 per abús sexual, 435 per agressió sexual, 261 per abús sexual a menors de 16 anys i 48 per agressió sexual a menors de 16 anys.
 
El major nombre de víctimes de violació tenen entre 18 i 30 anys i no té relació amb els agressors. El 50% de les víctimes són menors de 18 anys, segons l'informe del Ministeri d'Interior.
 
Entrevista a Rosa Peris en Àpunt
 

 


 

El PSPV-PSOE propone elaborar un informe sobre agresiones sexuales que permita crear ciudades seguras
 
El Grupo Socialista de Les Corts ha presentado una Proposición no de Ley para que la
Generalitat elabore un informe sobre agresiones sexuales que permita crear ciudades seguras.
 
En concreto, demanda un informe sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la Comunitat Valenciana, con un estudio descriptivo de la situación, el perfil de las víctimas, de los agresores, de los espacios y lugares de la comisión de los delitos.
 
En definitiva, toda la información necesaria que permita tener un conocimiento más acertado de lo que está pasando, y poder realizar un diagnóstico preciso.
 
Además, se insta al Gobierno valenciano a que realice una estrategia autonómica para la prevención de las agresiones sexuales y un mapa de ciudades seguras en coordinación con los ayuntamientos.
 
Las y los socialistas consideramos que tenemos la obligación de dar una respuesta política porque la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía con más delitos.
 
Con esta iniciativa se pretende que a la hora de diseñar las ciudades se tengan en cuenta medidas para aumentar la seguridad y establecer cuales son los puntos negros para las mujeres en nuestras ciudades.
 
Hay que luchar contra la violencia sexual que sufren las mujeres y se requieren medidas que incrementen la seguridad para que las mujeres se sientan seguras en el espacio público.
 
Después de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de ‘La manada’ ha quedado clara la necesidad de una reforma del Código Penal, pero también la necesidad de políticas públicas para la prevención, la sensibilización y la atención a las víctimas de las agresiones sexuales.
 
Informe del Ministerio de Interior del 2017
 
En el año 2017 se produjeron 1.479 diligencias por delitos sexuales: 401 por abuso sexual, 435 por agresión sexual, 261 por abuso sexual a menores de 16 años y 48 por agresión sexual a menores de 16 años.
 
El mayor número de víctimas de violación tienen entre 18 y 30 años y no tiene relación con los agresores. El 50% de las víctimas son menores de 18 años, según el informe del Ministerio de Interior.
 
  Entrevista a Rosa Peris en Àpunt
 

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2019 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book