Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

El PSPV reclama unitat per a esmenar els pressupostos de l'Estat
 
El portaveu d'Hisenda del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha proposat esmenar junts els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017 perquè són una autèntica burla als valencians. Són indignants i intolerables les dades d'inversió per a la Comunitat.
 
Estem convençuts que els 33 diputats valencians a Madrid hem d'unir-nos per a votar NO a uns pressupostos que ens marginen i que ens humilien, de la mateixa manera que unim les nostres veus per a reclamar un finançament just.
 
Rajoy, el pitjor president del Govern per a la Comunitat de la història, promet inversions milionàries en tots els territoris que visita menys a la Comunitat, on va deixar evidència de la seua ferma voluntat de discriminar-nos i ofegar-nos econòmica i financerament.
 
Demanem valentia als diputats del PP a Madrid perquè se sumen a l'esmena a la totalitat del PSOE, diguen no a Rajoy, i li obliguen a refer aquests pressupostos vergonyosos. Els demanem que no acatxen una vegada més el cap i no s'agenollen davant el que és una burla no solament per als valencians, sinó també per a ells
 
Les xifres indignants:
 • Menor inversió per habitant que en la resta d'Espanya. Mentre la mitjana nacional és de 185 euros, a la Comunitat és de 119 €.
 • La inversió global no arriba ni tan sols al 6’9%, quan la Comunitat Valenciana representa el 11% de la població.
 • El nivell d'execució del pressupostat és pràcticament nul·lo.
 • Retallada de 209 milions respecte dels pressupostos de l'any 2016 per a fer xantatge i solucionar problemes polítics. Un 32% menys
 • Els pitjors pressupostos per a la Comunitat, amb les inversions més baixes des de 2012.
 • 1.000 milions d'euros menys que en l'últim govern de Zapatero.
Rajoy ha ignorat la capacitat de la Comunitat Valenciana per a contribuir al creixement econòmic i a l'ocupació en el conjunt d'Espanya, i es limita a programar unes escasses inversions amb les quals fins i tot es qüestiona la continuïtat d'alguna de les grans inversions que nostra comunitat necessita.
 
Esmena a la totalitat
 
El PSOE en el Congrés presentarà una esmena a la totalitat perquè aquests pressupostos siguen retornats al Govern, perquè malgasten l'oportunitat que suposa la recuperació econòmica i perquè les persones que més han perdut amb la crisi puguen recuperar drets, prestacions i expectatives.
 
Són uns pressupostos continuistes i desaprofiten la capacitat de l'economia espanyola i de tots els factors que estan influint en la recuperació econòmica, perquè aquesta recuperació siga justa i arribe a la immensa majoria d'espanyols i espanyoles.

  

 

El PSPV reclama unidad para enmendar los presupuestos del Estado
 
El portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha propuesto a todos los partidos políticos enmendar juntos los Presupuestos Generales del Estado para 2017 porque son una auténtica burla a los valencianos. Son indignantes e intolerables los datos de inversión para la Comunitat.
 
Estamos convencidos de que los 33 diputados valencianos en Madrid tenemos que unirnos para votar NO a unos presupuestos que nos marginan y que nos humillan, de la misma manera que unimos nuestras voces para reclamar una financiación justa.
 
Rajoy, el peor presidente del Gobierno para la Comunitat de la historia,  promete inversiones millonarias en todos los territorios que visita menos en la Comunitat, donde dejó evidencia de su firme voluntad de discriminarnos y ahogarnos económica y financieramente.
 
Pedimos valentía a los diputados del PP en Madrid para que se sumen a la enmienda a la totalidad del PSOE, digan no a Rajoy, y le obligen a rehacer estos presupuestos vergonzosos. Les pedimos que no agachen una vez más la cabeza y no se arrodillen ante lo que es una burla no sólo para los valencianos, sino también para ellos
 
Las cifras indignantes:
 • Menor inversión por habitante que en el resto de España. Mientras la media nacional es de 185 euros, en la Comunitat es de 119 euros.
 • La inversión global no llega ni siquiera al 6’9%, cuando la Comunitat Valenciana representa el 11% de la población.
 • El nivel de ejecución de lo presupuestado es prácticamente nulo.
 • Recorte de 209 millones respecto de los presupuestos del año 2016 para hacer chantaje y solucionar problemas políticos. Un 32% menos.
 • Los peores presupuestos para la Comunitat, con las inversiones más bajas desde 2012.
 • 1.000 millones de euros menos que en el último gobierno de Zapatero.
Rajoy ha ignorado la capacidad de la Comunidad Valenciana para contribuir al  crecimiento económico y al empleo en el conjunto de España, y se limita a programar unas escasas inversiones con las que incluso se cuestiona la continuidad de alguna de las grandes inversiones que nuestra comunidad necesita.
 
Enmienda a la totalidad
 
El PSOE en el Congreso presentará una enmienda a la totalidad para que estos presupuestos sean devueltos al Gobierno, porque desperdician la oportunidad que supone la recuperación económica y para que las personas que más han perdido con la crisis puedan recuperar derechos, prestaciones y expectativas.
 
Son unos presupuestos continuistas y desaprovechan la capacidad de la economía española y de todos los factores que están influyendo en la recuperación económica, para que esta recuperación sea justa y llegue a la inmensa mayoría de españoles y españolas.
 

 

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2017 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book