Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

DADES DE JUNY
L'atur valencià baixa per quart mes consecutiu

 
El nombre d'aturats en la Comunitat Valenciana ha descendit en 5.067 persones durant el mes de juny, la qual cosa suposa una reducció del 1,42% respecte a maig, segons les dades registrades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i fetes públiques hui. D'aquesta manera, l'atur valencià baixa per quart mes consecutiu.
 
En aquest sentit, Ximo Puig ha assenyalat que “en la lluita contra la desocupació no es pot fer triomfalismes” al mateix temps que ha puntualitzat que “el sector públic el que pot fer és el que hem fet en la Comunitat generar el millor escenari possible, amb transparència, estabilitat i dialogue social”.
 
Malgrat estar en un període marcadament estacional, la millora s'ha estés a tots els sectors, excepte a l'agricultura, i amb una bona evolució de la indústria i les persones sense ocupació anterior.
 
Així mateix s'ha produït una important baixada de l'atur entre joves (-6,25%), encara que això es pot deure, en bona mesura, als contractes temporals d'estiu. En aquest sentit, Labora acaba de posar en marxa la nova edició de Avalem Joves Plus, el programa d'ocupació juvenil més ambiciós de tota la Comunitat, que afavorirà que 3.000 joves tinguen la seua primera experiència laboral en la seua entitat local.
 
La xifra de persones desocupades es troba ja per davall del nivell de desembre del 2008. En termes interanuals s'ha produït un descens de l'atur del 4,30% (15.773 persones parades menys que fa un any). La Comunitat és la tercera autonomia on la baixada anual de l'atur, en termes absoluts, és més fort.
 
Quant a les contractacions, el mes de juny s'ha registrat un total de 185.685 contractes de treball, la qual cosa representa la tercera xifra més alta d'un mes de juny des que es tenen dades.
 
També destaca la xifra d'afiliacions a la Seguretat Social. Al juny, s'ha aconseguit la xifra d'1.923.368 afiliacions, la millor dada d'un mes de juny des de 2008.
 
A Espanya l’atur el mes de juny ha baixat en 146.476 persones respecte al mateix mes de l'any passat. Se supera per primera vegada els 19,5 milions d'ocupats. S'aconsegueix un nou rècord de dones afiliades superant els 9,05 milions.

 


 

DATOS DE JUNIO
El paro valenciano baja por cuarto mes consecutivo

 
El número de desempleados en la Comunitat Valenciana ha descendido en 5.067 personas durante el mes de junio, lo que supone una reducción del 1,42% respecto a mayo, según los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y hechos públicos hoy. De esta manera, el paro valenciano baja por cuarto mes consecutivo.
 
En este sentido, Ximo Puig ha señalado que “en la lucha contra el desempleo no se puede hacer triunfalismos” al tiempo que ha puntualizado que “el sector público lo que puede hacer es lo que hemos hecho en la Comunitat generar el mejor escenario posible, con transparencia, estabilidad y dialogo social”.
 
A pesar de estar en un periodo marcadamente estacional, la mejora se ha extendido a todos los sectores, salvo a la agricultura, y una buena evolución de la industria y las personas sin empleo anterior.
 
Asimismo se ha producido una importante bajada del paro entre jóvenes (-6,25%), aunque esto se puede deber, en buena medida, a los contratos temporales de verano. En este sentido, Labora acaba de poner en marcha la nueva edición de Avalem Joves Plus, el programa de empleo juvenil más ambicioso de toda la Comunitat, que favorecerá que 3.000 jóvenes tengan su primera experiencia laboral en su entidad local.
 
La cifra de personas desempleadas se encuentra ya por debajo del nivel de diciembre del 2008.  En términos interanuales se ha producido un descenso del paro del 4,30% (15.773 personas paradas menos que hace un año). La Comunitat es la tercera autonomía donde la bajada anual del paro, en términos absolutos, es más fuerte.
 
En cuanto a las contrataciones, en el mes de junio se ha registrado un total de 185.685 contratos de trabajo, lo que representa la terceracifra más alta de un mes de junio desde que se tienen datos.
 
También destaca la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social. En junio, se ha conseguido la cifra de 1.923.368 afiliaciones, el mejor dato de un mes de junio desde 2008.
 
En España el paro en el mes de junio ha bajado en 146.476 personas con respecto al mismo mes del año pasado. Se supera por primera vez los 19,5 millones de ocupados. Se alcanza un nuevo récord de mujeres afiliadas superando los 9,05 millones.

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2019 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book