Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de la Unitat de SOM de l'SMC

Núm. 2 - desembre 2014

VIAMET: nova aplicació meteorològica per a la gestió de les carreteres

 
L’Equip d’Estacions i Observacions Meteorològiques (EOM) realitza mesures nocturnes de la temperatura del ferm i instal·la quatre noves estacions meteorològiques automàtiques de carretera al Berguedà. Tot plegat forma part d’un projecte transversal dins l’SMC, i en fase de desenvolupament, que té per objectiu donar resposta a les necessitats d’administracions i empreses en la gestió i la seguretat de les carreteres, en l’àmbit de l’observació, la modelització i la predicció meteorològica, i també inclou els tècnics d’Acció Externa i les Àrees de Recerca i Modelització, TIC i Predicció.

L’històric de dades dels pluviòmetres de l'ACA, incorporat a BDEM

L’Equip de Control de Qualitat de Dades ha dut a terme la incorporació de l’històric de dades dels pluviòmetres de l’ACA a la Base de Dades d’Estacions Meteorològiques (BDEM). Es tracta de la precipitació a resolució 5-minutal de 129 pluviòmetres repartits per les conques internes catalanes i abasta el període 1995-2010, sumant un total de 172 milions de nous registres. La càrrega d’aquest gran volum d’informació (suposa una quarta part del total de dades de BDEM) i la corresponent generació dels seus estadístics s’ha dut a terme al llarg de 9 mesos, de març a novembre de 2014, i més enllà de la seva possible explotació climàtica servirà com a suport per al control de qualitat de les dades de l’històric de les estacions de la XEMA. Entre les dades incorporades, cal destacar una precipitació diària que fins fa pocs dies era inèdita a BDEM, de 320,1 mm al Pantà de Boadella (l’Alt Empordà) el dia 11 d’abril de 2002, durant una llevantada que va acumular quantitats extremadament abundants a l’Albera i a les Salines. El passat 29 de novembre, l’estació del PN dels Ports (el Baix Ebre) va superar aquest registre, acumulant al llarg del dia fins a 336,1 mm.


L’SMC a les primeres jornades de treball sobre les pedregades en l'àmbit Europeu (1st European Hail Workshop 25 – 27 June 2014, University of Bern, Switzerland)

En diverses regions d'Europa, com ara la Mediterrània o Centre-Europa, els danys ocasionats per les pedregades s'han incrementat substancialment en els últims anys. En conseqüència, la pedra ha passat a ser un dels principals riscos atmosfèrics. En aquest context, l'Institut de Tecnologia de Karlsruhe, MeteoSwiss, i el Centre Oeschger per a la Investigació del Canvi Climàtic van organitzar el passat mes de juny les primeres jornades de treball per a investigadors i professionals (assegurances, administracions i sector agrícola) per discutir diferents aspectes de les pedregades. Malgrat els elevats danys i els costos econòmics derivats, hi ha encara una manca de coneixement sobre la climatologia i el risc de pedra, el pronòstic i la relació entre la probabilitat de les pedregades i el canvi climàtic. L’SMC va ser convidat, a través d’un tècnic de SOM, a fer una ponència per explicar els diferents anàlisis que se'n fan a l’SMC: mètode, diagnosis i validació, tant en l'àmbit predictiu com de climatologia. Es poden consultar els diferents treballs presentats a:


VI Trobades territorials de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) 2014

Un any més s’han realitzat les trobades territorials de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya. Les trobades s’han celebrat en quatre poblacions, representatives de les quatre demarcacions catalanes, i enguany han tingut lloc a Barcelona, Mollerussa, Figueres i Reus.
Aquestes trobades serveixen per a l’intercanvi d’experiències, anècdotes i coneixement de la meteorologia del nostre país. És per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya, es convida a un col·laborador de cada demarcació a fer una presentació i així compartir els diferents coneixements de la meteorologia. Aquest any els ponents han estat: Ramon Oranies (Monestir de Montserrat) amb la xerrada de “Montserrat i la meteorologia”, Jordi Oriol (Calonge) "La climatologia de Calonge", Miquel Parramon (Guissona) “Realitat augmentada aplicada a la meteorologia”  i la Pilar Lara (Riudecols) amb “El clima del Baix Camp”. Des d’aquí agrair-los la seva participació així com l'assistència a tots els observadors i vigilants.

 

Interferències solars al radar: com transformar un inconvenient en una utilitat

Els radars meteorològics, durant el seu escaneig cíclic de l’atmosfera, acaben per apuntar en un moment o altre directament al sol, sobretot quan aquest es troba a elevacions baixes. Les interferències solars generen un senyal continuat que ocupa tota una direcció de la circumferència radar (veure imatge d’exemple). L’equip de teledetecció i radiosondatge de l’SMC ha desenvolupat i posat en funcionament una aplicació per filtrar aquestes interferències.
Aquesta tècnica es basa en els desenvolupaments previs realitzats pels serveis meteorològics d’Holanda (KNMI) i Finlàndia (FMI), i actualment ja està en funcionament en altres països d’arreu d’Europa. Tanmateix, el mètode no només és capaç de detectar i diferenciar aquest senyal d'altres tipus d'interferències, sinó que l’aprofita per conèixer certs paràmetres del funcionament del sistema radar, com són l’apuntament de l’antena i la potència d’emissió del radar (elements claus dins la qualitat de les dades proporcionades). El monitoratge i anàlisi d’aquestes mesures permet detectar de manera precoç la desalineació de l’antena radar i activar les actuacions correctives pertinents
.


Figura: una interferència solar (marcada per la fletxa vermella) a la imatge del radar de Puig d’Arques (PDA) el dia 16/06/2013 a les 19:03 h UTC, i per a l’elevació d’1.3º (posta de sol).

Figura: exemple real de la detecció d'un problema d'apuntament del radar de Tivissa-Llaberia (LMI) per degradació d'un component de l'antena. En aquest cas, la ràpida detecció d'aquesta incidència va evitar que els problemes fossin molt majors.

Enllestit el control de qualitat de totes les dades d'irradiància solar de la XEMA (1989-2014)

En l’àmbit del projecte de control de qualitat de les dades de l’històric de la XEMA (1988-2007), aquest 2014 s’ha enllestit la validació de la irradiància solar, primera variable completament processada. Això significa que totes les seves dades han estat etiquetades com a vàlides o no vàlides, en molts casos després d’haver estat corregides. Un aspecte molt destacat d’aquesta actuació rau en el fet que si bé a Catalunya disposem de centenars d’estacions meteorològiques que ofereixen dècades de dades de temperatura i precipitació, en el cas de la irradiància solar la XEMA és única en densitat, longitud i qualitat.
D'ara endavant, amb les dades de l’històric endreçades i corregides, la xarxa actual racionalitzada servint dades d’alta qualitat i els estadístics funcionant operativament, l’explotació climàtica de les dades d’irradiació solar es pot fer de manera semblant a com es fa operativament amb la temperatura o la precipitació. Per exemple, els mapes adjunts mostren l’anomalia mensual d’irradiació solar global dels mesos de setembre i octubre de 2014, expressada en percentatge respecte a la mitjana climàtica dels darrers 10 anys.


Copyright ©2014 Servei Meteorològic de Catalunya
Tots els drets reservats.

Esteu rebent aquest correu com a persona o col·lectiu a qui pot interessar els continguts del butlletí de la Unitat de SOM del SMC
La nostra adreça postal és:
Servei Meteorològic de Catalunya
Carrer de Berlín, 38
Barcelona 08029
Email Marketing Powered by Mailchimp