Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de la Unitat de SOM de l'SMC

Núm. 4 - juliol 2015

Utilitat de les dades XRAD i XDDE per a la localització de possibles focs de llamp


La combinació de les deteccions de llamps de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) amb l'estimació de la precipitació acumulada obtinguda a partir de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD) permet localitzar llamps “secs” que poden ser l’origen d’incendis forestals. La majoria dels 64 mil llamps que, de mitjana, es registren cada any a Catalunya van acompanyats de la precipitació de la mateixa tempesta, la qual acostuma a apagar les ignicions que alguns d’aquests llamps ocasionen en combustibles forestals. Ara bé, hi ha llamps que cauen en zones on la tempesta deixa poca precipitació i són aquests que cal controlar especialment, perquè les ignicions que generen poden acabar esdevenint incendis forestals.
Amb aquesta informació, Agents Rurals i Bombers poden coordinar millor les rutes per a la localització i estabilització, respectivament, dels possibles focs de llamp. Alhora, aquest tipus d'informació també permet incorporar al mapa de perill diari d'incendi forestal el risc associat a llamps “secs”.

La Figura mostra la combinació d’aquests dos productes per a l’episodi del Parc Natural de la serra del Montsant (27 juny 2012). Els punts de color vermell simbolitzen els llamps que segons el registre de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat van generar incendis de llamp aquell dia.
Per a més informació, es pot consultar l’article sobre aquest tema que recentment s’ha penjat al blog de meteo.cat

En marxa el Conveni de col·laboració entre l'SMC i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la gestió d’equipaments de mesura de la precipitació

Gràcies al conveni signat durant l’any 2014 ja s’han pogut integrar a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de l’SMC 5 de les 10 estacions meteorològiques propietat de l’ACA. Amb aquest acord l’SMC assumirà la gestió i el manteniment dels diversos punts de mesura i es garantirà i millorarà la disponibilitat de les dades a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya (XEMEC). Es preveu acabar-ne la incorporació durant el mes d’octubre. A continuació es mostra la taula de l'estat actual d'aquesta incorporació d'equipaments així com les variables que es mesuren.

L’estació d'Olot mesura una precipitació semi horària inèdita a la XEMA

La tempesta que a primera hora de la tarda del 10 de juny de 2015 va afectar la comarca de la Garrotxa va provocar una acumulació de precipitació extremadament abundant al voltant de la ciutat d’Olot, on l’estació de la XEMA va recollir fins a 115,2 mm. D’aquests, 73,9 mm van caure en només 30 minuts, un registre excepcional, ja que a l’històric de la XEMA no hi havia precedents d’un registre tan elevat en mitja hora. Concretament, aquests 73,9 mm superen àmpliament els 65,1 mm registrats també en 30 minuts el 28 de maig de 2014 a Baldomar (la Noguera), quan una tempesta comparable va acumular un total de 109,5 mm.
 
Cal tenir en compte que la mesura sistemàtica de la precipitació minut a minut (que permet obtenir el registre màxim de precipitació en 30 minuts amb finestra mòbil) es duu a terme des de fa només entre 6 i 8 anys (segons l’estació), quan es van anar instal·lant el tipus de pluviòmetres actualment operatius. La gran millora va ser la incorporació d’una correcció per intensitat, que va suposar acabar amb la històrica subestimació dels pluviòmetres de balancí quan la pluja era molt intensa.

Anteriorment, només es disposava de la precipitació semi horària en finestres fixes (en el cas de les 00h, els períodes serien 00.00 – 00.30h i 00.30 – 01.00h). Tenint en compte aquest criteri, la precipitació màxima en 30 minuts mesurada a Olot va ser de 59,9 mm entre les 17.00 i les 17.30 i supera els 58,4 mm mesurats a Torredembarra (el Tarragonès) el 12 d’agost de 2007.

Emmagatzematge de les dades de radiosondatge

L’equip de Control de Qualitat de Dades ha treballat conjuntament amb la unitat TIC per fer possible que les dades generades per l’estació de radiosondatge de Barcelona, gestionada per l’SMC, siguin correctament emmagatzemades en una base de dades. L’objectiu d’aquest projecte era el disseny i implementació d’un sistema d’adquisició i emmagatzematge de la informació i ja ha finalitzat amb èxit, de manera que s’estan inserint operativament les dades, tant en els formats TEM com TXT. El format TEM inclou informació dels nivells estàndard dels radiosondatges (925 hPa, 850 hPa, 500 hPa, etc.) i de determinats nivells significatius (inversions tèrmiques, per exemple). D’altra banda, el format TXT és el que inclou la totalitat de la informació que actualment ofereix el radiosondatge, amb una resolució temporal d’1 segon i per les diverses variables. Pel gran volum d’informació que suposa, de moment no ha estat possible incorporar tot l’històric dels arxius TXT (1997 – 2015 en el cas del radiosondatge de Barcelona), sinó que només es troben disponibles a la base de dades a partir de finals de maig de 2015.
 
Un cop tenim la informació endreçada i preservada, ara caldrà desenvolupar una eina per dur a terme el control de qualitat operatiu de les dades i adequar les eines d’explotació, amb l’objectiu que la informació que ofereix aquest equipament estigui a l’abast de tot l’SMC i de la comunitat científica.

Acord entre l'SMC i el Port de Barcelona per a l’adequació i gestió de la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques propietat del Port

Des del 8 d’abril i des del 26 de juny de 2015 ja es poden consultar al web de l’SMC les dades de les estacions meteorològiques automàtiques Port de Barcelona – Bocana sud (nova estació instal·lada per l’SMC, a la fotografia) i  Port de Barcelona – ZAL Prat, respectivament. Així mateix, dins del marc de l’acord  i incorporat a l’operativa diària de validació d’estacions meteorològiques automàtiques l’SMC també realitza el control de qualitat de totes les dades generades per les vuit estacions de la xarxa; de les quals dues d’elles, les anteriorment mencionades, s’incorporen a la XEMA.
Copyright ©2015 Servei Meteorològic de Catalunya
Tots els drets reservats.

Esteu rebent aquest correu com a persona o col·lectiu a qui pot interessar els continguts del butlletí de la Unitat de SOM del SMC
La nostra adreça postal és:
Servei Meteorològic de Catalunya
Carrer de Berlín, 38
Barcelona 08029
Email Marketing Powered by Mailchimp