Copy
Aquest butlletí és trimestral i informa dels projectes
impulsats des de la Unitat de SOM de l'SMC

Núm. 3 - març 2015

Seguint la nevada de principis de febrer amb els observadors i vigilants de la XOM


La nevada que va afectar bona part del territori català del 3 al 5 de febrer va ser seguida notablement pels vigilants i observadors de la XOM.
Es van rebre un total de 272 avisos, dels quals 241 van ser per neu. La comarca que en va rebre més va ser l’Anoia, seguida del Bages, el Priorat i l’Alt Penedès, coincidint amb el mapa de gruix de neu de l’episodi, elaborat amb les dades dels observadors i les dades de les estacions automàtiques de la XEMA.
En sobreposar el mapa de gruix de neu amb les observacions fetes als punts de la XOM, es mostra la completesa de les observacions.Una vegada més es fa palesa la gran tasca diària dels observadors de la XOM i el valor afegit que suposa en el seguiment d’un episodi meteorològic la tasca dels vigilants. Gràcies a tots!
 

Les dades d'estacions meteorològiques manuals, més endreçades

Al llarg dels últims mesos, l’equip de Control de Qualitat de Dades ha treballat conjuntament amb l’Àrea de Climatologia i la unitat TIC en el marc del projecte SGDOMF (Sistema de Gestió de Dades d’Observacions Meteorològiques i Fenològiques). L’objectiu d’aquest projecte era el disseny i implementació d’un sistema d’adquisició i emmagatzematge centralitzat de les dades provinents d’observacions meteorològiques i fenològiques. Concretament, s’ha dut a terme el procés d’adaptació de la base de dades de la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics) per permetre la inserció de totes les sèries històriques de temperatura i precipitació de l’SMC i per tal que s’ajusti a la metodologia de control de qualitat. Això facilitarà l’explotació i el control de qualitat de part del fons de dades instrumentals, així com la millora de la recerca, l’estudi i la creació dels diferents productes que realitza l’SMC.

Instal·lació d’un windRASS™ i d’una estació de balanç energètic a l’Aeròdrom de Das

 L’Equip d’Estacions i Observacions meteorològiques (EOM), conjuntament amb l’Àrea de Recerca i Modelització (RAM) - i el suport de l’Àrea de TIC -, ha instal·lat un perfilador de vent i temperatura virtual (windRASS™) i una estació de balanç d’energia en superfície a l’Aeròdrom de la Cerdanya, al municipi de Das. Aquesta actuació permetrà potenciar la recerca relacionada amb els primers centenars de metres de l’atmosfera, i ha estat possible gràcies als convenis de col·laboració signats entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Barcelona (UB) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Ambdós equipaments es complementaran amb l’actual Estació Meteorològica Automàtica de Das, instal·lada a l’esmentat aeròdrom l’any 2001 i situada a 1097 m d’altitud.

Aposta pel programari lliure

Des de fa uns quants anys, i amb l’objectiu global de l’SMC de seguir donant un bon servei reduint-ne el cost, des de l'equip de Teledetecció i Radiosondatge s’ha apostat decididament per la generació de productes mitjançant programari lliure (R, http://cran.r-project.org/). Així, totes les eines i productes nous es desenvolupen en aquest llenguatge, mentre que els productes ja existents han estat migrats o bé es troben en procés de migració. A la figura de dalt es mostren alguns d'aquests productes: (A) imatges del canal Infraroig del RapidScan del Meteosat (MSG); (B) producte d’identificació de la boira a partir de dades de MSG; (C) identificació, seguiment i predicció de tempestes amb radar; (D) comparació de la pluja diària estimada per la combinació de dades radar i d'estacions meteorològiques automàtiques amb descàrregues elèctriques; o el calibratge del radar; (E) a partir d'observacions de reflectivitat a zones de muntanya o bé (F) a partir d'interferències electromagnètiques.

Estadístics de la XEMA: explotació àgil de la base de dades

Quant va ploure a Girona el dia de Sant Jordi de l’any passat?
Saps la ratxa màxima de vent del mes passat a Portbou?
Quants dies de glaçada portem enguany a Das?
Quina és la irradiació solar mitjana del mes de juny a Tarragona?
I el màxim gruix de neu que han registrat mai les estacions de la XEMA?

Respondre de manera ràpida i precisa a preguntes com aquestes ja no requereix buscar entre centenars de milions de dades semi horàries de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). Des de fa 4 anys, l’SMC disposa d’un sistema de generació d’estadístics de dades d’estacions meteorològiques que calcula, emmagatzema i actualitza els valors mitjans i extrems de les diverses variables a escala diària, mensual i anual. L’actualització d’aquests valors es duu a terme automàticament dos cops al dia i té en compte qualsevol modificació que hagin pogut patir les dades mesurades, siguin d'avui mateix o de fa 10 anys. Tenint en compte el percentatge de dades disponibles, el valor es considera representatiu o no, i en tot cas aquesta característica pot ser modificada pels validadors. A banda d’aquests estadístics temporals (diaris, mensuals i anuals), el sistema calcula també els anomenats Resums Climàtics Mensuals, que permeten disposar de les mitjanes climàtiques i dels valors extrems absoluts de cada estació pels 12 mesos de l’any.
Evidentment, l’existència dels estadístics permet una explotació climàtica molt més eficient de les dades de la XEMA, tant en l’àmbit intern de l’SMC com de cara enfora, especialment al web.
 
Copyright ©2015 Servei Meteorològic de Catalunya
Tots els drets reservats.

Esteu rebent aquest correu com a persona o col·lectiu a qui pot interessar els continguts del butlletí de la Unitat de SOM del SMC
La nostra adreça postal és:
Servei Meteorològic de Catalunya
Carrer de Berlín, 38
Barcelona 08029
Email Marketing Powered by Mailchimp