Copy

Nieuwsbrief

December 2015

Beste tennisvrienden,
Het is al ruim drie weken geleden dat een groot aantal leden bijeen kwam voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de uitkomst van deze ALV en de positieve ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om jullie alvast uit te nodigen voor een aantal activiteiten in het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, het bestuur.

Notulen ALV

De notulen van de ALV van zaterdag 21 november zijn vanaf vandaag terug te vinden op onze website. We willen Tilly enorm bedanken voor het notuleren van deze bijzondere vergadering. Werkelijk niets is haar ontgaan. Een extra bedankje gaat uit naar Herwin Brillemans van de KNLTB, die deze emotionele vergadering in goede banen wist te leiden.

Bericht van Joan en Pim

Op de ALV van zaterdag 21 november kregen wij van de vergadering  de opdracht om te onderzoeken of er genoeg vertrouwen was om verder samen te gaan tussen de bestuursleden Ed van Lingen, Huub Teunen, Duncan Waardenburg, Wouter de Vries en Mariëtte van Driel. Na iedereen de afgelopen twee weken langdurig  te hebben gesproken, zowel individueel als samen, is er voldoende  vertrouwen gebleken om met z`n vijven verder te gaan. Inmiddels is er, in onze aanwezigheid, op zaterdag 5 december een constructieve en plezierige vervolgvergadering met deze vijf bestuursleden geweest.

Nieuwjaarsreceptie (9 januari)

We willen van 2016 een fantastisch jaar maken voor Strandvliet. En een goed begin schijnt het halve werk te zijn. We willen daarom alle leden van harte uitnodigen om met ons feestelijk het nieuwe jaar in te luiden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Deze zal in de kantine plaatsvinden op zaterdag 9 januari vanaf 15:00 uur.

Ledensessie (9 januari)

Het gebeurt niet elke dag dat zoveel Strandvlietleden bij elkaar komen. We willen hiervan gebruik maken door voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie een ledensessie te organiseren. Hierin zullen we samen brainstormen over het beleid van Strandvliet voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat deze sessie mede georganiseerd wordt door de KNLTB. Zodra dit zeker is, zullen jullie van ons een uitnodiging ontvangen.

Algemene Ledenvergadering (13 februari)

Het duurt nog een tijdje, maar omcirkel de datum alvast: zaterdag 13 februari. Op deze dag zal de reguliere Algemene Ledenvergadering van Strandvliet plaatsvinden. Hierin zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en het fundament leggen voor het aankomend seizoen. Uiteraard ontvangen jullie tegen die tijd een uitnodiging van ons.   
'LIKE' ONZE FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE
Copyright © 2015 L.T.C. Strandvliet, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
update subscription preferencesforward to a friend 
If you'd like to stop getting these emails, you can unsubscribe from this list.