Copy
Årsmöte 10 februari
View this email in your browser

Hej <<First Name>>

 

Årsmöte 10 januari, 18:30

Välkommen till årsmöte hos en numera välfirad 40-årig fotoklubb! Tänk på att mötet är onsdagen den 10 februari kl 18.30, d.v.s. om en vecka!
Vi försöker som vanligt att hålla själva årsmötesförhandlingarna korta för att fokusera på årsberättelsen i bildspelsformat signerat Nisse. Vi ska förhoppningsvis även få titta i boken om Mölndals fotoklubb som nu är på tryck.
Ta gärna med er spontanbilder!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning "Årets fotograf".
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften för 2015 var 295 kr. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.

9 mars
13 april
11 maj
8  juni - Utemöte
24 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december
2017
18 januari
8 februari - Årsmöte

Tematävling

 • Mars - Ränder
 • Maj - Geometri
 • Sept - Omaka par
 • Okt - Spår
 • Dec - Svettigt

Man får ställa upp med max 2 bilder / deltävling (i jpg-format). Vi ser helst att tävlingsbilderna är nytagna!
Röstningen går sedan till så att varje mötesdeltagare röstar på dom tre bäste bilderna utan inbördes rangordning. Man får självklart inte rösta på sina egna bilder. Bilderna placerar sig sedan efter hur många röster dom fått. Blir det delad första plats utskiljs dom med handuppräckning. För övriga platser tillåts delad placering. Poäng efter placering delas ut till dom fem främsta platserna samt att alla deltagare får 1 poäng.

Bildernas filnamn ska börja med fotografens namn och följas av ett löpnummer eller liknande, exempelvis: kalle_karlsson_01.jpg.

Vi har fått en fråga om hur strikt tolkningen av temana är. Hur är det t.ex. med olika böjningsformer?
Vi i styrelsen tycker att det viktigaste är att tävlingsbilden ska förmedla temat eller känslan av temat till betraktaren och att det inte handlar om ändelse och ordform.
 

Utflykter
Vi har ännu inte planerat platserna för våra utflykter så kom med förslag dels för en endags vårutflykt och dels för försommarens övernattningsresa.
Preliminära datum för årets utflykter är:

Vårutflykt 24 april
Sommarresa 26-29 maj
Höstresa 1-2 oktober
Höstutflykt 23 oktober
 
Fotoboken
Fotoboken är nu på tryck! Om tryckeriet och posten håller vad dom lovar kommer det att finnas ett exemplar att beskåda på mötet. Vi kommer att ta upp beställningar på mötet. Sista dagen att beställa en bok kommer att vara 1:a mars. Vill ni inte vänta till mötet så finns boken även här:
 
Lokalen
Som vi skrev i förra utskicket har vi blivit uppsagda från vår lokal, men tidpunkt saknades i uppsägningen. Tystnad råder dock i kommunikationen med rektorn, så inga nyheter om när vi blir av med vår lokal har kommit. Har ni tips och önskemål när det gäller en framtida lokal så är vi tacksamma om ni hör av er till styrelsen.

Möten och eventuella workshops
Vi i styrelsen vill ha in tips och önskemål på vad vi ska hitta på under året.
- Har du bilder du vill visa? Kanske har du varit ute och rest? Kanske har du ett fotoprojekt? Kanske har du bara som vanligt tagit en himla massa bra bilder? 
Då ska du såklart visa dina bilder för oss andra. Hör av dig till styrelsen så planerar vi in det på ett möte.
- Du kanske känner någon annan som tar ruggigt bra bilder och vill visa dom för oss. Hör av dig!
- Du kanske har några tips och trix som du vill dela med oss andra? Det kan vara något i Photoshop, något tips om hur man fotograferar dammråttor eller andra udda motiv m.m. Hör av dig, så planerar vi en liten miniförläsning på ett möte eller räcker det till en workshop?
- Du kanske inte har något att berätta själv men vill jättegärna lära dig något om ett visst ämne. Hör av dig så kanske vi kan hitta någon som kan berätta på ett möte eller kanske ska vi ha en workshop 
 
Som sagt hör av er!
 
Info
Nyheter från RSF, http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Fota mera!
Mikael

MFK-kalendern

10 feb - Årsmöte

Preliminära datum

9 mars - Månadsmöte
13 april - Månadsmöte
24 april - Vårutflykt
11 maj - Månadsmöte
26-29 maj - Vårresa
8  juni - Utemöte
24 aug - Månadsmöte
28 aug - Fotomaraton
14 sept - Månadsmöte
1-2 okt - Höstresa
12 okt - Månadsmöte
23 okt - Höstutflykt
9 nov - Månadsmöte
23 nov - Fotofrossa
7 dec - Månadsmöte
2017
18 jan - Månadsmöte
8 feb - Årsmöte

Facebook
Facebook
Hemsida
Hemsida
Email
Email
Vimeo video
Vimeo video
Copyright © 2016 Mölndals Fotoklubb, All rights reserved.


avsluta prenumeration av utskick från Mölndals Fotoklubb    uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp