Copy
Årsmöte 8 februari
View this email in your browser

Hej <<First Name>>

 

Årsmöte 8 februari, 18:30

Välkommen till årsmöte hos Mölndals fotoklubb! Tänk på att mötet är onsdagen den 8 februari kl 18.30, d.v.s. om en vecka!
På mötet kommer ni att få se bilder från Peru av Lennart Malmberg, men först blir det årsmöte. Vi försöker som vanligt att hålla själva årsmötesförhandlingarna korta för att fokusera på årsberättelsen i bildspelsformat signerat Nisse.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning "Årets fotograf".
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften för 2016 var 295 kr. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så att ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.

22 mars
19 april
17 maj
14  juni - Utemöte
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december
2018
24 januari
21 februari - Årsmöte

Tematävling

 • Mars: Mossigt
 • Maj: Sten (stenar/stenigt)
 • September: Frostig (frostigt)
 • Oktober: Glas
 • December: Rörelse

Man får ställa upp med max 2 bilder / deltävling (i jpg-format). Vi ser helst att tävlingsbilderna är nytagna!
Röstningen går sedan till så att varje mötesdeltagare röstar på dom tre bäste bilderna utan inbördes rangordning. Man får självklart inte rösta på sina egna bilder. Bilderna placerar sig sedan efter hur många röster dom fått. Blir det delad första plats utskiljs dom med handuppräckning. För övriga platser tillåts delad placering. Poäng efter placering delas ut till dom fem främsta platserna samt att alla deltagare får 1 poäng.

Bildernas filnamn ska börja med fotografens namn och följas av ett löpnummer eller liknande, exempelvis: kalle_karlsson_01.jpg.

Tolkningen av temana: Hur är det t.ex. med olika böjningsformer?
Det viktigaste är att tävlingsbilden ska förmedla temat eller känslan av temat till betraktaren och att det inte handlar om ändelse och ordform.
 

Utflykter och andra saker
Vi har ännu inte planerat platserna för våra utflykter så kom med förslag dels för en endags vårutflykt och dels för försommarens övernattningsresa.
Preliminära datum för årets utflykter är:

 
Vårutflykt: 23 april
Vårresa: 11 - 14 maj eller 1 - 4 juni
Fotomarton: 3/9
Höstresa: 30 september till 1 oktober
Höstutflykt: 22 oktober
 
RIFO- boken
Alla klubbens medlemmar får RIFOs årsbok helt gratis i år! Har du inte fått den så finns den att hämta under mötet. 

Möten och eventuella workshops
Vi i styrelsen vill ha in tips och önskemål på vad vi ska hitta på under året.
- Har du bilder du vill visa? Kanske har du varit ute och rest? Kanske har du ett fotoprojekt? Kanske har du bara som vanligt tagit en himla massa bra bilder? 
Då ska du såklart visa dina bilder för oss andra. Hör av dig till styrelsen så planerar vi in det på ett möte.
- Du kanske känner någon annan som tar ruggigt bra bilder och vill visa dom för oss. Hör av dig!
- Du kanske har några tips och trix som du vill dela med oss andra? Det kan vara något i Photoshop, något tips om hur man fotograferar dammråttor eller andra udda motiv m.m. Hör av dig, så planerar vi en liten miniförläsning på ett möte eller räcker det till en workshop?
- Du kanske inte har något att berätta själv men vill jättegärna lära dig något om ett visst ämne. Hör av dig så kanske vi kan hitta någon som kan berätta på ett möte eller kanske ska vi ha en workshop 
 
Som sagt hör av er!
 
Info
Nyheter från RSF, http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Lokalens adress:
Grevedämmets gamla skola i östra Mölndal
Pixbovägen 5
(Om dörren är låst och ingen öppnar om du ringer på dörrklockan så kan du prova att ringa Mikaels mobil 0733-748422)

Fota mera!
Mikael
 

MFK-kalendern

8 feb - Årsmöte

Preliminära datum

22 mars-Månadsmöte
19 april - Månadsmöte
23 april - Vårutflykt
17 maj - Månadsmöte
14  juni - Utemöte
23 aug - Månadsmöte
3 sept - Fotomaraton
20 sept - Månadsmöte
30 sept - Höstresa
18 okt - Månadsmöte
22 okt - Höstutflykt
15 nov - Månadsmöte
13 dec - Månadsmöte
2018
24 jan - Månadsmöte
21 feb - Årsmöte

Facebook
Facebook
Hemsida
Hemsida
Email
Email
Vimeo video
Vimeo video
Copyright © 2017 Mölndals Fotoklubb, All rights reserved.


avsluta prenumeration av utskick från Mölndals Fotoklubb    uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp