Copy

Mölndals Fotoklubb - Årsmöte 2015-02-18 klockan 18.30

View this email in your browser

Hej <<First Name>>

Välkommen på årsmöte detta 40 åriga jubileums år i Mölndals fotoklubb onsdagen den 18 februari klockan 18.30 (OBS en vecka fram i tiden från utskicksdatum). Vi försöker som vanligt att hålla själva årsmötesförhandlingarna korta för att fokusera på årsberättelsen i bildspelsformat signerat Nisse och vår gästföreläsare som i år är Roine Lundström.
 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning "Årets fotograf".
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften för 2014 var 295 kr. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015.
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.
11 mars
15 april
6 maj
10 juni (utemöte)
26 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december
13 januari 2016 och 10 februari 2016 (årsmöte)

Bildvisning
I år kommer  Roine Lundström, www.roinefoto.se, att visa bilder för oss efter årsmötet är avslutat. Missa inte det!

Tematävling

 • Mars                Blå
 • Maj                  Retro
 • September      Gräs
 • Oktober           Övergivet (skickas till annan klubb)
 • December        Vågat

Man får ställa upp med max 2 bilder / deltävling (i jpg-format). Vi ser helst att tävlingsbilderna är nytagna!
Röstningen går sedan till så att varje mötesdeltagare röstar på dom tre bäste bilderna utan inbördes rangordning. Man får självklart inte rösta på sina egna bilder. Bilderna placerar sig sedan efter hur många röster dom fått. Blir det delad första plats utskiljs dom med handuppräckning. För övriga platser tillåts delad placering. Poäng efter placering delas ut till dom fem främsta platserna samt att alla deltagare får 1 poäng.
Vill man fortfarande tävla med diabilder men saknar skanner går det bra att lämna bilderna till styrelsen senast på månadsmötet innan tävlingen så ordnar vi med skanning av diabilderna under förutsättning att det är småbildsdior.

Bildernas filnamn ska börja med fotografens namn och följas av ett löpnummer eller liknande, exempelvis: kalle_karlsson_01.jpg.

Vi har fått en fråga om hur strikt tolkningen av temana är. Hur är det t.ex. med olika böjningsformer?
Vi i styrelsen tycker att det viktigaste är att tävlingsbilden ska förmedla temat eller känslan av temat till betraktaren och att det inte handlar om ändelse och ordform. Det är alltså helt OK att tolka ovanstående teman som t.ex. blått, blåa, övergivna och vågad.

Klubben 40 år!
...och det ska firas!

 • Först blir det festmiddag. Troligen blir det i mars och mer info kommer inom kort.
 • En utställning ska vi ha på Mölndals stadsbibliotek i maj. Vi har inget speciellt tema men vill att bilderna är tagna i samband med en fotoklubbsaktivitet, t.ex. en utflykt eller resa. Om man är ny och inte hunnit vara med så mycket så går det bra med andra bilder. I slutet av mars behöver man ha utkast av bildförslag. Vi hoppas att alla vill ställa upp med en bild!
 • Fotmaraton blir det i år också och förhoppningsvis i jubileumsutförande!
 • Vi har planer på att göra en fotobok om klubbens historia och med bilder tagna av klubbens medlemmar, så börja leta i era arkiv. Mer info kommer. 
   

Utflykter
Vi har ännu inte planerat platserna för våra utflykter så kom med förslag dels för en endags vårutflykt och dels för försommarens övernattningsresa.
Preliminära datum för årets utflykter är:

Vårutflykt 26/4
Sommarresa 28-31 maj
Höstutflykt 4/10 (och så kanske det även blir en övernattningstur på hösten...)

Info
Nytt nummer av Exponera. Övriga nyheter från RSF, http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Fota mera!
Mikael
 
Facebook
Facebook
Hemsida
Hemsida
Email
Email
Vimeo video
Vimeo video
Share
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2015 Mölndals Fotoklubb, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp