Copy
VETENSKAPSFESTIVALEN 2016
– ART & SCIENCE

 
Under 2016 kommer temat att vara ”Unika men lika”. Stenastiftelsen stödjer Art & Science-arenan i Bältesspännarparken.

Art & Science -arenan ska inspirera till samskapande, experimentlusta och innovation och verka i gränslandet mellan kultur, innovation, teknologi, hantverk, konst och design samt ha en kunskapsbeserad kärna.

Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/vetenskapsfestivalen-2016-art-science/

NOBEL WEEK DIALOGUE – VARTANNAT ÅR I GÖTEBORG

Nobel Week Dialogue äger rum vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg. Stenastiftelsen stödjer evenemanget under 2015, 2017 och 2019 då det hålls i Göteborg.

Temat för årets evenemang, som äger rum den 9 december på Svenska Mässan i Göteborg, är ”The Future of Intelligence”.


Läs mer på:

http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/nobel-week-dialogue-vartannat-ar-i-goteborg/

http://www.nobelweekdialogue.org/

 HÄLSOPROMOTION MED FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET OCH SKADEPREVENTION
I forskningsprojektet ”Health promotion with focus on physical activity and injury prevention”, som leds av Stefan Grau, professor i biomekanik och rörelseanalys vid Göteborgs Universitet, är målet att genom ökad kunskap förhindra överbelastningsskador hos fritidslöpare och främja deras hälsa.

Bland aktiviteterna kommer det genomföras studier med deltagarna  i Göteborgsvarvet (65.000 deltagare i Göteborg).

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/hur-forebyggs-och-behandlas-skador-inom-lopning/
 


Foto från: Wikipedia

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…