Copy
Stenastiftelsen ger finansiellt stöd till ett antal projekt!


De vita bussarna

För snart 70 år sedan genomfördes räddningsaktionen ”De vita bussarna” vilken under andra världskrigets två sista månader räddade tusentals människor ur koncentrationslägren. Svenska kyrkan vill uppmärksamma de insatser som gjordes genom att i Domkyrkan genomföra en dag kring ämnet Medmänsklighet och Människosyn i en enda värld och en enda mänsklighet den 9 maj 2015.

Läs mer på:
http://www.redcross.se/om-oss/historik/vita-bussarna/
http://www.stenastiftelsen.se/aktuellt
 Vågenergi - Lysekilsprojektet


Inom detta vågkraftsprojekt har en speciell design baserad på direktdrivna permanentmagneter valts för att minska systemets komplexitet. Ferritdesignen är den första i sitt slag och innebar en stor omkonstruktion av den mekaniska designen. Stenastiftelsens bidrag har gått till arbetet med den elektromagnetiska och mekaniska designen
 
Den första fullskaliga prototypen monterades och sjösattes under vintern 2013. Den andre sjösattes några månader senare och den tredje står nu klar för sjösättning.

Läs mer på:
http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lysekilsprojektet.html
 Bok om Röda Stens verksamhet 2002-14


En bok om konsthallen Röda Stens verksamhet under åren 2002-2014 håller på att färdigställas. Den kommer att innehålla rikligt med bildmaterial koncentrerad på den konstnärliga verksamheten.


Läs mer på:
http://www.rodasten.com/ 
http://www.stenastiftelsen.se/aktuellt


 
Stenastiftelsens har redan satsat 11,5 miljoner på AMBLE!

Nu kommer det mer!Vetenskapsrådet satsar 18 miljoner  på matematik och läsning för barn

Georg Kuhn är huvudsökande för ett stort projekt där samspelet mellan barns lärande, utveckling och hjärnfunktion ska studeras. Pengarna kommer från Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap, och projektet genomförs tillsammans med forskare inom såväl psykologi, pedagogik som matematikdidaktik.
Det är det största belopp som givits ut till något projekt under hela året. 

Projektledaren berättar i filmen, som ges  länk till nedan, att Stenastiftelsens satsning på AMBLE, som är ett forskningsprogram vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet, gav förutsättningarna för att detta nya projekt lyckades så väl i VR-utlysningen.

Läs mer på:

http://www.akademiliv.se/2014/11/21906/

http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/elva-miljoner-satsas-pa-matematik-och-lasning-for-barn.cid1078903 
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…