Copy
 
Artikel om Nobel Center i branschtidningen Fastighetsförvaltaren


Nyligen uppnåddes en miljard svenska kronor i insamlade medel för Nobel Center. Avsikten är att Nobel Center ska stå klart för inflyttning 2019.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beviljade 15 miljoner kronor under 2014 till projektet.

Fler donatorer till Nobel Center ger i artikeln motivering varför de stödjer Nobel Center. Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande i Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur ger följande motivering i artikeln:

"Namnet Alfred Nobel och Nobelpriset är kanske de internationellt sett mest kända svenska varumärken vi har. Det står för excellens i forskning och tron på framsteg och utveckling. Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur stödjer normalt bara satsningar i Västsverige men här gör vi ett undantag och ger en donation till uppförandet av Nobel Center. Det kommer att bli ett centrum med stor internationell attraktivitet och den breda publika verksamheten med utställningar runt Nobelpriset kommer att stimulera till nyfikenhet och kreativitet."

Foto: ©David Chipperfield Architects 


 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…