Copy
 Stenastiftelsen donerar 15 miljoner kronor till Nobel Center
Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet.
 
Stiftelsen anser att det är en nationell angelägenhet att Nobel Center kommer till stånd. Här kan ett av Sveriges viktigaste varumärken, och allt det positiva det står för, lyftas fram, vårdas och förstärkas.

Mottagaren av donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är den nyligen bildade Stiftelsen Nobel Center.

Läs mer om Nobel Center:
http://www.nobelcenter.se/sv/
 

Foto: ©David Chipperfield Architects
Vetenskapsfestivalen stöds med 1 miljon kronor

Makerspacetält i Bältesspännarparken - April 2015

 ”The Maker movement” är är en gräsrotsrörelse som tar avstamp i slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi. Den är orienterad mot alla former av D.I.Y (do-it-yourself) och D.I.W.O (do-it-with-others) och genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur saker fungerar och en önskan att få saker att fungera bättre.Denna nyfikenhet är förstås i sig inget nytt fenomen, men nytt är uppkomsten av uttalad social gemenskap kring nyfikenheten samt uppkomsten av digitala och fysiska platser att dela kunskap och verktyg med nyfikna likasinnade – dessa platser kallas Makerspaces.

I ett Makerspace sker ett lärande och ett delande av kunskap du kanske inte hittar i böcker eller ens på nätet. Dessa samarbeten resulterar ofta i innovationer och helt nya kreativa uttryck.

Stenastiftelsens ger stöd åt en Makerspace, placerad i ett tält i Bältesspännarparken. Här finns ett konstant flöde av folk, inte minst ungdomar, som rör sig i området. Vem som helst kommer att vara välkommen att delta, oberoende förkunskaper och ålder. 


Läs vidare
http://vetenskapsfestivalen.se/
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…