Copy
Religion, kultur och hälsa
Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, har inom det av Stenastiftelsen stödda projektet ”Religion, kultur och hälsa” skrivit om hur vår tids romantiklitteratur, så kallade chick lit,
kan fungera som terapi och självhjälp för kvinnliga läsare. Den skildrar inte bara en kvinna med kärleksproblem utan också olika sätt att hantera dessa och hitta
en ny mening med livet.

Inom forskningsprojektetet  undersöker några forskare också fiktiva berättelsers betydelse för människors välbefinnande. På bokmässan 2013 medverkade professor Yvonne Leffler och fil. Dr Cecilia Pettersson i en panel om Läsningens betydelse och biblioterapi som medicin.


Lite repriser från förra årets inspelningar!
 
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…