Copy

Maskrosbarn i Göteborg

Maskrosbarn ger stöd till barn och ungdomar som lever med en förälder som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom.
Stiftelsen ger ett bidrag på 500 tkr.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/maskrosbarn/
http://www.maskrosbarn.org/
All in – entreprenörskapsträning för integration

Ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Drivhuset i Göteborg.
Syftet med projektet är att underlätta integration för unga nyanlända genom entreprenörsskapsträning.

Stiftelsen ger ett bidrag på 3 470 tkr.
Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/all-in-entreprenorskapstraning-for-integration/


Förebildarna - Programmet som utvecklar unga förebilder

Målet med projektet är att ta tillvara på ungas drivkraft och engagemang och att dessa unga förebilder inspirerar sina jämnåriga att använda sin energi och kompetens till något konstruktivt och positivt. Förebilderna kan visa en väg där unga har möjlighet att påverka såväl samhället som sin egen situation.


Stiftelsen ger ett bidrag på 2 904 tkr.
Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/forebildarna-programmet-som-utvecklar-unga-forebilder/

 

Stenhusets källare – Ågrenska Stiftelsen

Stödet avser en förändrad grundläggning av Stenhuset vilket ger en förstorad verksamhetsyta. Stödet går också till inredning av källarutrymmet.

Stiftelsen ger ett bidrag på 4 250 tkr.Nordiskt kyrkomusiksymposium

Nordiskt kyrkomusiksymposium arrangeras i Göteborg 2016.
Genom ett samarbete med Göteborgs internationella orgelakademi har programutbudet breddats och allmänheten inbjudes till konserter och öppna föreläsningar, bl.a. med framträdanden av Göteborg Baroque.
 
Stiftelsen ger ett bidrag på 150 tkr.

 

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0

Syftet med projektet är  att ta fram ett  undervisningsmaterial som är anpassat för praktiserande naturvetenskapslärare. Materialet skall distribueras via en webbplats och rikta sig till lärare som undervisar inom naturvetenskap på olika nivåer.
 
Stiftelsen ger ett bidrag på 1 345 tkr.

 

 

FestiDalen på Svartedalsskolan

Svartedalsskolan är en kommunal grundskola i Biskopsgården.
Svartedalsskolan arrangerar en alldeles egen festival med artister, DJs, konst, opera, dans, tävlingar, lekar och mat.

Stiftelsen ger ett bidrag på 50 tkr.
Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/festidalen-pa-svartedalsskolan/
 

Tiina Rekand – ny gästprofessor vid Sahlgrenska akademin

Tiina Rekand som har en omfattande klinisk forskningserfarenhet av spinalskador blir ny gästprofessor i Neurologisk rehabilitering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Stiftelsen ger ett bidrag på 946 tkr.
Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/tiina-rekand-ny-gastprofessor/
 

Utbytesprogram med Fudan University, Shanghai, Kina

Ambitionen med programmet är att fördjupa samarbetet med Fudan University.
Det femåriga stipendieprogrammet är avsett för tre kinesiska studenter per år från Fudan University i samband med studier vid Göteborgs universitet.

Stiftelsen ger ett bidrag på 1 546 tkr.
Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/utbytesprogram-med-fudan-university-shanghai-kina/Stipendium för praktik vid Svenska Handelskammaren i London

Stipendiet riktar sig till studenter vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, som ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer vid Svenska Handelskammaren i London.

Stiftelsen ger ett bidrag på 1 000 tkr.
Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/stipendium-for-praktik-vid-svenska-handelskammaren-i-london/
http://handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/sok-stipendium-for-praktik-vid-svenska-handelskammaren-i-london-.cid1356138 

Professor Sven Olving har gått ur tiden

Sven Olving var rektor vid Chalmers Tekniska Högskola, under åren 1974 – 1989.
Han var aktiv i stiftelsens Donationsrådet från starten 1996 och fram till år 2013.
Vi minns honom med saknad.


Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/sven-olving/

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…