Copy
Stenastiftelsen ger finansiellt stöd till ett antal projekt!

Mentorskap i matematik - Intize
 
Intize är en ideell förening vars syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och en ökad kunskap i matematik och matematiskt tänkande. Intize vill att detta, bland annat, ska innebära att alla ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Kärnan i den Göteborgsbaserade verksamheten är att studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet ideellt agerar mentorer i matematik för elever.

Stiftelsen ger ett stöd på 1 Mkr till ett treårigt projekt; Mentorskap i flera led, som Intize länge haft som ambitionen att starta upp. Syftet är att utöka Intize mentorskapsverksamhet för en yngre målgrupp med gymnasieelever som mentorer och högstadieelever som adepter.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/aktuelltForum Aurora


Forum Aurora blir namnet på en helt ny årlig återkommande satsning i Trollhättan/Vänersborg på internationellt kulturutbyte i ett unikt koncept arrangerat av 10-års jubilerande Aurora Chamber Music 2015.
Stiftelsen stöder satsningen med 0,25 Mkr för att göra det möjlig att få hit den världsberömde dirigenten Kurt Masur under 2015.

Läs mer om Aurora och festivalen på:
http://www.aurorachambermusic.com/festivals/

Läs även mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/aktuellt
 Forum for "Physics and Art” på Chalmers medverkar i Vetenskapsfestivalen

 
Stiftelsen har tidigare stött Chalmerssatsningen med en framgångsrik installation på Sjöfartsmuseet i samband med utställningen "Hav och Minnen". Nu utvecklas ett antal nya spännande installationer.
Vetenskapsfestivalen kontaktade Chalmers, på inrådan av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, för att inleda ett samarbete. Sex olika installationer ska produceras tillsammans med konstnärer, personal och studenter från Chalmers. Detta blir ett intressant tillskott och komplement till Stenastiftelsens projekt i Bältesspännarparken. Stiftelsen stöder projektet med 0,5 Mkr.

Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/aktuellt

 Bokutgivning från det nyligen avslutade forskningsprogrammet:

Religion Kultur och Hälsa


Culture, Health, and Religion at the Millennium presenterar olika perspektiv på svensk kultur, hälsa, politik och livsåskådning idag, alltså vid en tid då Sverigebilden är under förändring. Föreställningen om landet som en homogen och välfungerande välfärdsstat håller alltmer på att ersättas av en uppfattning av Sverige som ett pluralistiskt, fragmentariserat och dystert samhälle. Den förändrade situationen innebär att det nu finns ett stort behov av en självkritisk analys av svensk kultur och dagens situation. I sex kapitel undersöker därför svenska forskare från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen hur föreställningar om kultur, hälsa, politik och religion kommer till uttryck i dagens Sverige, då såväl i officiella samhällsdokument som i populära medier.

 

Bokutgivning från projektet "Radical Innovation" på Handels:

Den utgivna boken har titeln:
Innovation Spaces in Asia Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy.Ett par internationella forskarkonferenser har hållits av projektgruppen på Handels inom områdena:

Innovation and entrepreneurship in health care and life sciences
och
Innovation and Health (InnovHealth network)

Läs mer på:
 
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…