Copy
Berättarministeriet etableras i Göteborg
 
Berättarministeriets målsättning är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket, att stärka sambandet mellan det privata, offentliga och ideella, att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder och att sprida barns och ungas berättelser.
Stiftelsen donerar totalt 3 Mkr för en etablering i Göteborg.

Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/berattarministeriet-etableras-i-goteborg/

http://www.berattarministeriet.se/.
(Foto: Berättarministeriet)

Tove Janssons verk i stor separatutställning på Göteborgs konstmuseum


Göteborgs konstmuseum  gör en storsatsning under 2017 med en separatutställning med verk av  konstnären Tove Jansson. Stiftelsen stöder pedagogiska  insatser och program kopplade till utställningen med 890 000 kr.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/tove-janssons-verk-i-stor-separatutstallning-pa-konstmuseet/

http://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/tove-jansson/

http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=351824&nodeid=39673&culture=sv-FI
(Foto: Wikipedia)Operan Notorious översätts till tyska
Operan hade världspremiär i Göteborg under hösten 2015. Uppsättningen finansierades till en del av stiftelsen.
Stiftelsen har därefter finansierat en engelsk översättning och nu ges ett stöd på 120 000 kr till en tysk översättning av librettot. Översättningen kommer att göras av Generalmusikdirektor Patrik Ringborg vid Staatstheater Kassel.


Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/operan-notorious-oversatts-till-tyska/

http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/varldspremiar-pa-goteborgsoperan/

 

 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/stenastiftelsen/
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…