Copy
Vetenskapsfestivalen 2016 i Bältesspännarparken - Art&Science
 
Temat för årets festival var ”Unika men lika”. Stenastiftelsen har gett stöd till Art & Science-arenan i Bältesspännarparken.

I det stora stora festivaltältet i Bältespännarparken vid Avenyn var fokus på Arts & Science. Där samsades drygt 100 olika programpunkter och besökarna fick möjlighet att vara medskapare till stora konstverk, designa och bygga sina egna led-smycken och måla graffiti med mobilen. Mot kvällningen tog platsen en annan form och scenen fylldes med tunga namn inom olika områden med samtal om vad som anses normalt utifrån en rad olika perspektiv, till parallella universum och robotars framtid varvat med musik och annan underhållning. Arts & Science-arenan i Bältespännarparken genomfördes  med Stenastiftelsen och lockade i år runt 25 000 besökare under fem dagar.


Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/vetenskapsfestivalen-2016-art-science/
 

Fotograf: Steampipe Productions


Maureen McKelvey och Olof Zaring vid institutet för innovation och entreprenörskap vid Handels, GU ger ut ny bok!

Innovation och entreprenörskap kan förändra ekonomin och samhället. Men hur och när händer det? Sveriges ledande experter inom området ger i boken”Sveriges entreprenöriella ekosystem –företag, universitet och politik” svar på denna och andra frågor. Boken är utgiven under redaktörskap av Maureen McKelvey och Olof Zaring. Den är avsedd att intressera en bred läsekrets innefattande studenter, praktiker, politiker, forskare och den intresserade allmänheten.

Boklanseringen sker vid ett seminarium den 15 juni i Stockholm på Lundqvist&Lindqvist. Några ämnen som kommer att tas upp är:

• Innovation genom samarbete mellan akademi och näringsliv
• Framtidens universitetslandskap
• Från utbildning, forskning och innovation till växande företag
• Sverige i de globala värdekedjorna

 

Läs mer på:
http://es.handels.gu.se/avdelningar/institutet-for-innovation-och-entreprenorskap
http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/radikala-innovationer-for-forstarkning-av-sveriges-ekonomi/

Maureen McKelvey utvald till BMW Foundation World Responsible LeadersMaureen McKelvey, professor på Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, var utvald att delta, som expert inom innovationsområdet och som representant för akademien.

Läs mer på:
http://handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext//professor-maureen-mckelvey-utvald-till-bmw-foundation-world-responsible-leaders.cid1375529

http://www.bmw-stiftung.de/en/5th-world-responsible-leaders-forum/Göteborg AMBLE
Internationellt symposium om inlärning och hjärnan


För fjärde året i rad så hölls i Göteborg AMBLE symposiet som sponsras av Sten A Olssons stiftelse för forskning och Vetenskapsrådet. Under två dagar i maj så hölls många intressanta föreläsningar kring barns språkutveckling, läsförståelse och vokabulär. Nästa 300 personer deltog under dagarna och lyssnade till både internationella och nationella föreläsare.


Läs mer om projektet på:
http://www.gothenburgamble.se/
http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/stor-satsning-pa-matematik-och-lasning-for-barn/SM i Ung FöretagsamhetGöteborgsregionen tog pris i åtta olika kategorier och blev mycket framgångsrika.

Läs mer om tävlingen på:
http://ungforetagsamhet.se/goteborg/test1

Stenastiftelsen ger stöd till  projektet "All in"  med Ung Företagsamhets Göteborgsregion.
All in är ett projekt för att utveckla individer och deras entreprenörskap.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/all-in-entreprenorskapstraning-for-integration/
Nathalie Djurberg och Hans Berg ställer ut i Wanås Konst
Nathalie Djurberg och Hans Berg fick vår kulturstipendium 2013. De  har blivit mycket framgångsrika både i Sverige och internationellt.
Utställningsperiod: 15 maj - 6 november, 2016.
Mer info på:
http://www.wanas.se/svenska/Konst/Program2016.aspx
https://www.barnebys.se/blogg/artikel/60511/?utm_source=Newsletter+sv_SE&utm_campaign=2b552845f8-se_s_ndag_week_195_12_2016&utm_medium=email&utm_term=0_633d6b6f5f-2b552845f8-172963837
Läs mer om stipendiaterna på:
http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/nathalie-djurberg-och-hans-berg/

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/stenastiftelsen/
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…