Copy

Spionthriller blir operan Notorious

GöteborgsOperan får ett stöd på 5 MSEK för  uruppförande av  operan Notorious. Det är ett specialbeställt operaverk från en av Sveriges idag ledande operakompositörer, tonsättaren Hans Gefors. Han och librettisten Kerstin Perski fick uppdraget att göra opera av denna klassiska spionthriller med premiär på GöteborgsOperan i september 2015.
 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har genom detta unika projekt fått förmånen att stödja GöteborgsOperans framtagande av en helt ny opera. Vi kan på detta sätt göra skillnad och medverka till att operan som konstform och GöteborgsOperan som arena för kultur kan utvecklas och frodas. Stadens operahus kan på detta sätt skapa attraktivitet för hela regionen och markera Göteborg på världens kulturkarta. 
 
Styrelseordförande  Madeleine Olsson Eriksson


Läs mer på:
 
http://www.stenastiftelsen.se/varldspremiar-pa-goteborgsoperan/

http://sv.opera.se/press/2013/nina-stemme-i-notorious-pa-goteborgsoperan/

http://sv.opera.se/forestallningar/notorious-2015-2016/

Den  svenska hovsångerskan Nina Stemme gör rollen som Alicia.  Nina Stemme är en av världens absolut främsta operasångerskor och hett eftertraktad i den internationella operavärlden.
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…