Copy

Årsbok 2020 och filmer med årets kulturstipendiater


Tidigare i år spelades intervjuer in med årets kulturstipendiater. Nu finns dessa videofilmer publicerade på Stenastiftelsens hemsida tillsammans med Årsboken 2020. I Årsboken finns även artiklar med några av stiftelsens övriga donationer att läsa.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har tyvärr eventet med årets stipendieutdelning, som skulle ägt rum den 4 december i Göteborg, ställts in. Vi beklagar detta djupt. Stipendieutdelningen är årets höjdpunkt för Stiftelsen och en betydelsefull kväll för årets kulturstipendiater och för Göteborgs kulturliv.

Den tillhörande utställningen på Göteborgs konstmuseum skjuts upp då museet håller stängt tills vidare med anledning av de skärpta allmänna råden för Västra Götaland. Men arbetet pågår med att förbereda utställningen, som kommer att vara tillgänglig när museet kan öppna igen. Se Konstmuseets hemsida för aktuell information.

hemsidan finns allt material samlat gällande varje stipendiat, såväl videofilmer och längre skrivna intervjuer, som bildmaterial och övrig information. Filmerna kommer inom kort även att finnas tillgängliga med engelsk textning. Se följande länkar:

 
Konstnären Carl Hammoud
Keramikern Hanna Järlehed
Skådespelaren Josefin Neldén
Musikern Daniel Norgren
Konstnären Martin Solymar
Musikern Carl Vallin

Årsboken 2020


I Årsboken ges möjlighet att möta årets sex kulturstipendiater i djupgående intervjuer samt ta del av två av Stenastiftelsens övriga, aktuella donationer. Dessa är projektet med den nyskrivna musikalen Kärlek skonar ingen i samarbete med GöteborgsOperan, samt stödet till tre utvalda forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet med särskild inriktning mot barn och ungdomars livsvillkor.

Årsbokens redaktörer: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund; Text: Sara Michaëlsson; Fotograf: Peter Claesson.

Årsboken finns att ladda ner här

För att rekvirera ett fysiskt exemplar av Årsboken, vänligen kontakta Katarina Elmquist, katarina.elmquist@stena.com.

Faktabakgrund Stenastiftelsen:
Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Kontakta oss


Telefon: 0707 77 12 90
E-post: info@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box  7024
402 31 Göteborg

Om Stenastiftelsen


Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Uppdatera din e-postadress   |   Ta bort mig från det här utskicket