Copy
STENHUSET-ÅGRENSKA Första spadtaget togs den 26:e maj! I strålande solsken och i närvaro av drottning Silvia tog Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson det första spadtaget till Stenhuset, som Ågrenska nu kan uppföra tack vare stiftelsens donation på 50 miljoner kronor. Läs vidare här

Mediabevakningen av denna händelse har varit stor. Läs artiklar på:
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…