Copy
Stiftelsen Chalmers Innovation är en av väldens bästa företagsinkubatorer


 
UBI Index’s globala jämförelsestudie omfattar över 300 universitetsanknutna inkubatorer, där ingår bland andra toppuniversiteten Stanford, UC Berkley och Cornell. Den unika rankningen – utarbetad av ett internationellt forskningsteam och en panel med inkubatorexperter – analyserar över 60 parametrar för att kunna sammanställa den beryktade listan. Den avser att kunna hjälpa regeringar, investerare och företag i tidiga faser att se var de bästa och mest effektiva inkubatorerna inom olika sektorer finns. UBI Index’s struktur är baserad på ett av de mest omfattande regelverk för att mäta den sammantagna prestationen hos inkubatorer. Regelverket inkluderar inkubatorns ekonomiska framgångar, som förmågan att skapa arbetstillfällen och behålla talanger, värdet man ger till sina bolag, som tillgång till kapital och kompetensutveckling, samt bolagens utveckling efter tiden i inkubatorn.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/chalmers-innovation-en-av-varldens-basta-foretagsinkubatorer/

 

I mitten av 90-talet uppkom behovet av en företagsinkubator från Chalmers Tekniska Högskola. Man arbetade fram en affärsplan och sökte finansiering från olika regionala industrier för att kunna verkställa planen. Genombrottet kom 1997  genom en donation på 51 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Donationen utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation och möjliggjorde utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamheten vid Chalmers. Chalmers Innovation är således en av Sveriges äldsta inkubatorer. Donationen användes framförallt till att investera i fastigheten Holtermanska Sjukhuset som kom att bli Stena Center. Det är idag en plats där idéer och entreprenörer utvecklas och företag bildas.

Läs mer om Chalmers Innovation på:
http://www.chalmersinnovation.com/
 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…