Copy

Vetenskapsfestivalen drar igång denna vecka!

Spännande aktiviteter i Bältespännarparken


Stenastiftelsen stödjer Makerspace och Konst och Teknik projekten med totalt 1,5 MSEK. Allt drar igång på onsdag 15 april och håller på till och med söndag.

Läs mer på:
http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/vetenskapsfestivalen-anordnar-en-makerspace/
http://www.stenastiftelsen.se/konst-och-teknik-under-vetenskapsfestivalen/


Ett komplett program för hela festivalen finns på:
http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/


 

Under veckan kommer också flera forskare och aktörer verksamma inom en rad andra stiftelsestödda projekt få tillfälle att presentera sig.


Handelshögskolan - Innovationsprocesser, workshop tillsammans med Volvo
Fredag, 17 april, 13:00 - 15:00, Universitetslektor Rick Middle, Professor Maureen McKelvey, Doktorand Erik Gustafsson

Institutet för innovation och entreprenörskap vid Institutionen för Ekonomi och Samhälle vid Handelshögskolan kommer att anordna en gemensam workshop med Volvo AB för att ge deltagare chansen att se hur företag kan skapa och leverera mervärde via nya, helt oanade, teknologier genom att applicera en innovationsprocess på sin affärsmodell. Workshopen har titeln; Wearable Technology as a route forward for transportation, moving into the future using business model innovation.

Läs mer på:
http://es.handels.gu.se/avdelningar/institutet-for-innovation-och-entreprenorskap/nyheter/nyheter-detalj//institutet-for-innovation-och-entreprenorskap-i-samarbete-med-volvo-ab-under-vetenskapsfestivalen-2015.cid1282559Göteborgs universitet -
Vad vi gör och vem vi är: Hur genetiska och sociala faktorer hänger samman.

Fredag 17 april, 13.30-13.50. Professor Björn Halleröd

Frågan om det är det arv eller miljö som skapar människan är klassisk men förmodligen felformulerad. Det är inte arv eller miljö utan samspelet mellan arv och miljö som skapar människan.  Inom projektet studerar vi risken bland äldre personer att utveckla Alzheimers sjukdom. Idag vet vi att bärare av genvarianten APOE ε4 löper en förhöjd risk att insjukna. Vi vet också att sociala faktorer som utbildning och yrke påverkar risken för att utveckla Alzheimers sjukdom. Frågan är hur genetiken och det sociala samverkar och om det finns sociala faktorer som skyddar individen från att insjukna trots en förhöjd genetisk risk. Projektet, som ännu är i sin inledande fas, baseras på unika data från den så kallade H70, finansieras av Stenastiftelsen och utförs inom det nyligen inrättade forskningscentrat AgeCap vid Göteborgs universitet.
Högskolan i Skövde - Dataspelutveckling
Torsdag 16 april, Scen: 14.20-15.30, Makerspace: Torsdag 16 april12.00-19.00, Fredag 17 april 12.00-19.00, Lördag 18 april 10.00-19.00
Universitetslektor Tarja Susi, Universitetslektor Niklas Torstensson, Adjunkt Marcus Toftedahl, Bitr. professor Per Backlund, Universitetslektor Ulf Wilhelmsson


Kan man forska om dataspel? Vad gör man då? Vad kan man använda dataspel till och hur gör man spel? Det är några av de frågor som Högskolan i Skövdes forskare och studenter vet mycket om och kan svara på frågor kring. Vid fem stationer i Högskolans utställning får besökarna prova på olika delar av forsknings- och utvecklingsprocessen kring dataspel.

Prova det nyutvecklade spelet Nimbus Fabula, ett spel om vattnets kretslopp, eller kliv in i den virtuella världen med hjälp av den senaste visualiseringsteknologin i Oculus Rift. Vi bygger spel på plats och visar gärna hur det går till både från ett tekniskt perspektiv, men även innehållsmässigt. På fredagen finns det möjlighet att hjälpa till med forskningen kring inkluderande speldesign då vi har speltest av ett dataspel utvecklat med ett inkluderande perspektiv. Vi vet att alla spelar i någon form och vi vet att dataspel kan bli mycket bättre på att inkludera fler målgrupper, vilket vår forskning ska undersöka hur man bör gå till väga för att nå dit.
 

 

Göteborgs Universitet - Creativity and Intuition in Science
Lördag 18 april, 11.00, Professor Georg Kuhn

Although science is dominated by rational thought, facts and data, creativity has been important for scientific discovery and innovation. The first part of the presentation aims at defining the creative process from a neuroscience point of view by describing brain areas involved in creativity and improvisation. In the second part scientific innovations of nobel price laureates are highlighted in terms of their particular discovery process. In the last part questions are raised about the relation between knowledge and creativity and whether scientific creativity can be taught.
 

 rum for Physics


 

Chalmers - Forum for Physics and Art

Onsdag 15 april till söndag 19 april

Kom och ta del av fem spektakulära projekt där konst möter teknik!

  • Skapa rörelse och färg genom dans - På Stora teaterns fasad
  • Hur gör man det omöjliga möjligt? - Skapa en regnbåge
  • Se världen från en ny vinkel - 6 meter höga uppblåsbara skulpturer
  • Upplev hur det lilla bygger det stora i en tredimensionell värld - 3D ljusinstallationer
  • Kliv in i en vattenvärld - Skulptur i flödande vatten
 


 

Intize - Vad är egentligen matematik?
Öppen monter i Nordstan

Intize medverkar med en öppen monter i Nordstan för att sprida kunskap och intresse för matematik till alla åldrar och målgrupper. Målet är att kunna knyta an matematiken till temat På liv och död och ge besökare nya perspektiv på matematik och filosofi.

Läs mer om det Stenastiftelsestödda mentorsprogrammet på:

http://www.stenastiftelsen.se/intize-mentorskap-i-matematik-i-flera-led/
 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…