Copy
Drottning Silvia invigde Stenhuset på Ågrenska tillsammans med Stenastiftelsens styrelseordförande Madeleine Olsson Eriksson
 
Den 21 juni invigdes Stenhuset, Ågrenska på Lilla Amundön. Det är ett hus för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Ett hus som byggts tack vare en generös donation på 54 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Stenhuset invigdes under festliga former av H.M Drottning Silvia och Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och cirka hundra ytterligare gäster.

Läs mer på: 
http://www.stenastiftelsen.se/stenhuset/

Titta på mingelbilder:
http://www.stenastiftelsen.se/mingelbilder/

Se även på fotoalbumet på vår facebooksida:

https://www.facebook.com/stenastiftelsen/photos/?tab=album&album_id=1039702922778763 Pressen har bevakat invigningen. Läs vidare med hjälp av följande länkar:


Expressen: Silvia om 9-årige Emils teckning: "Oerhört fint":
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/silvia-om-9-arige-emils-teckning-oerhort-fint/

Expressen TV: Drottningen fick en teckning av Emil med en överraskning på baksidan:
http://www.expressen.se/tv/nyheter/drottningen-fick-en-teckning-av-emil---med-en-overraskning-pa-baksidan/

Svensk Damtidning: Silvias känslosamma möte: ”Oerhört charmigt”:
http://www.svenskdam.se/2016/06/silvias-kanslosamma-mote-oerhort-charmigt/

Sveriges Kungahus: Drottningen vid Ågrenska på Lilla Amundön:
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenvidagrenskapalillaamundon.5.3349628b155104ecc348ef.html

Sveriges Kungahus: H.M. Drottningens tal vid invigningen av Stenhuset: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavstenhusetpaagrenskalillaamundontisdagenden21juni2016.5.3349628b155104ecc348dc.html

Barncancerfondens Blogg: Stenhuset på Ågrenska invigt:
http://blogg.barncancerfonden.se/stenhuset-pa-agrenska-invigs/

Avisen: Niårige Emil charmerer omsorgsfuld dronning:
http://www.avisen.dk/niaarige-emil-charmerer-omsorgsfuld-dronning_393288.aspx

 

 

 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/stenastiftelsen/
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…