Copy

Rapport från vetenskapsfestivalen


 

Vetenskapsfestivalen är i full gång i Göteborg och i Bältespännarparken kan du ta del av Chalmersprojektet Forum för fysik och konsts spännande skapelser
Sista chansen idag och imorgon!
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…