Copy
Mer fysisk aktivitet på schemat

gav förbättrade skolresultatForskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén vid Centre for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, har i en vetenskaplig studie, som delfinansierats av Stenastiftelsen, testat hypotesen att en ökad mängd rörelse på schemat stimulerar lärandet och förbättrar skolresultaten.

I studien, som publiceras i vetenskapliga tidskriften Journal of School Health, fick ett stort antal femteklassare två extra lektioner med lek- och rörelseaktiviteter i veckan. Detta dubblade mängden schemabunden fysisk aktivitet. Resultaten jämfördes mot kontrollgrupper i tre skolor som inte fick extra fysisk aktivitet.

Resultaten är enligt forskarna samstämmiga. De som fick extra fysisk aktivitet uppnådde läromålen bättre.
Peter Svenzon grundade danskompaniet Art of Spectra 1998 och tilldelades stiftelsens kulturstipendium 2013

Långtidsstipendium ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig verksamhet av god kvalitet och bidrar till utvecklingen inom sitt konstområde. Stipendiet är på tio år och är därmed ett av de större inom kulturområdet med en sammanlagd summa motsvarande drygt 1,3 miljoner kronor.

Läs vidare:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/konstnaersnaemnden-foerdelar-tre-nya-laangtidsstipendier-1064423
 
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…