Copy
Stenastiftelsen är nu på Facebook

Vi vill gärna nå ut till alla som kan vara intresserade av vår verksamhet.
De olika sociala medierna är viktiga verktyg för detta.
Vi har därför startat en sida på Facebook!


Gå in och gilla vår sida på:
https://www.facebook.com/stenastiftelsen/

Vi är redan på Twitter sedan en tid tillbaka:
https://twitter.com/Stenastiftelsen
 
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…