Copy
Henrik Schaefer ny gästprofessor vid högskolan för scen och musik 


Henrik Schaefer är sedan 2013 chefsdirigent för Göteborgsoperan. Stenastiftelsen stödjer en gästprofessur för honom vid Högskolan för Scen och Musik. På detta sätt garanteras en fortsatt, internationellt hållbar verksamhet inom högskolans unika utbildning för blivande orkestermusiker.

 


Stipendier till mastersstudenter utanför EU

Stenastiftelsen delar för andra gången ut stipendier till mastersstudenter som kommer från länder utanför EU-området. Dessa studenter har inte rätt till fri undervisning utan måste numer betala en avgift till universitetet. Denna gång satsas 670 000 SEK.Läs mer på:

http://www.stenastiftelsen.se/stipendier-till-mastersstudenter-utanfor-eu/

 


 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
402 31 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…