Copy
Projektstöd till konstutställning, dataspelsprototyp och musikläger för unga
Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har beslutat att stödja följande spännande projekt:

UTSTÄLLNINGEN HAV AV MINNEN: I RÖRELSE

Den 19 juni nyöppnade Hav av minnen: i rörelse på Sjöfartsmuseet där interaktion via infrarött ljus och kameror ger en ny dimension till berättelserna i rummet. Det är ett samarbetsprojekt mellan museet, Chalmers Tekniska Högskola och konstnären och ingenjören Frieder Weiss.
Läs vidare

DATASPELSPROTOTYP

Projektet vid Högskolan i Skövde handlar om kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel för barn i åldrarna 8 – 10 år.
 
Projektets syfte är att utveckla en vetenskapligt baserad dataspelsprototyp, vilken i nästa fas av projektet skall utvecklas till en färdig produkt och kompletteras med metodmaterial för dialogbaserad vuxenhandledning.
Läs vidare

INTERNATIONELLT MUSIKLÄGER FÖR BARN OCH UNGA I GÖTEBORG

El Sistema-rörelsen med sina rötter i Venezuela sprider sig över världen. El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Förebildning är en bärande del av lärandet och konstnärlig kvalitet det gemensamma målet.  I Göteborg startade El Sistema 2009 i Hammarkullen med Gustavo Dudamel som initiativtagare och finns nu etablerat över hela staden.
I somras anordnades ett musikläger med 600 deltagare från Norden. Avsikten är att lägren över tid skall bli mer internationella och öka i storlek, vilket stiftelsen ger stöd till.
Läs vidare
Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…