Copy

Resestipendieutdelning 2014

Totalt 42 studenter fick 2014 års resestipendium från Stenastiftelsen. Diplomutdelningsceremonin ägde rum i förra veckan i  Dicksonska palatset i Göteborg.


Se mer via länken:
http://www.stenastiftelsen.se/resestipendieutdelningen-2014/


Mingelbilder från ceremonin kan ses via länken:
http://www.stenastiftelsen.se/mingelbilder/
 
Sex av studenterna presenterade kort sina exemensarbeten och erfarenheter fån utlandsvistelsen. Två av dessa studenter visas här på bild. Från vänster Emel Ahmet från apotekarprogrammet och till höger Peter Kostenniemi som läser  litteraturvetenskap.
Foto Magnus Gotander

 

Mer om stipendiaterna och stipendieutdelningen finns att läsa i följande pressmeddelande:
http://www.stenastiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/01/Stenastiftelsens-resestipendier-på-mastersnivå-för-2014.pdf

På bilden ses 24 av de totalt 42 studenter som tagit emot resestipendium under 2014.
Styrelseordförande Madeleine Olsson Eriksson och verkställande ledamot Carl-Eric Hagentoft är också med på gruppbilden.
Foto Magnus Gotander

 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…