Copy

Resestipendieutdelning 2015

Totalt 34 studenter fick 2015 års resestipendium från Stenastiftelsen. Diplomutdelningsceremonin ägde rum i förra veckan i  Dicksonska palatset i Göteborg.

Sju av studenterna presenterade kort sina exemensarbeten och erfarenheter från utlandsvistelsen. Från vänster  Sofia Berg, Madeleine Englund, Oskar Dixelius, Emelie Marklund, Fredrik Möller Billig, Katarzyna Soja, Carolina Wilnerzon Thörn.
Fotograf: Cicci Jonson

På bilden ses 19 av de totalt 34 studenter som tagit emot resestipendium under 2015.
Styrelseordförande Madeleine Olsson Eriksson och verkställande ledamot Carl-Eric Hagentoft är också med på gruppbilden.

Fotograf: Cicci Jonson 

Filmer från Kulturstipendieutdelningen 2015
finns här


http://www.stenastiftelsen.se/filmer/stipendieutdelningen-2015/
 

Kontakta oss
Telefon: 031-85 53 87
E-post: kontakt@stenastiftelsen.se

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 31157
400 32 Göteborg
Om stiftelsen
Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Genom stiftelsen har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.
Läs vidare…